www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Abboticin Novum

Läkemedelsinformation

Vad är Abboticin Novum?

Abboticin Novum är ett bakteriehämmande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider och innehåller det verksamma ämnet erytromycin.

Medicinen påverkar i stort sett samma bakterier som vanligt penicillin. Om man är allergisk mot penicillin kan Abboticin Novum användas vid öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och hudinfektion. Medicinen kan även användas vid vissa infektioner i lungorna och underlivet.

Recept och högkostnadsskydd

Abboticin Novum finns som tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Abboticin Novum påverkar bland annat bakteriernas ämnesomsättning och då kan de inte föröka sig. Eftersom bakterierna är kortlivade innebär detta att de snabbt minskar i antal.

Vanligen känner man sig bättre inom tre dygn. Gör man inte det ska man ta kontakt med läkaren igen.

Hur tar man medicinen?

Man sväljer tabletterna med vatten. Tabletterna bör tas omedelbart före en måltid för att det verksamma ämnet ska tas upp i kroppen så bra som möjligt. Dessutom minskar risken för magbesvär.

Alkohol påverkar inte effekten av medicinen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dos och behandlingstid beror på vilken infektion man behandlas för. Man tar vanligen Abboticin Novum två gånger om dagen. Om man får besvär med magen kan dosen istället delas upp och tas fyra gånger dagligen.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Man ska inte använda medicinen om man har en sällsynt hjärtrytmrubbning, långt QT-syndrom.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Abboticin Novum kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför mycket viktigt att berätta för läkaren vilka andra mediciner man använder innan man tar Abboticin Novum. Några exempel är:

  • läkemedel mot epilepsi som innehåller karbamazepin, till exempel Tegretol
  • blodtryckssänkande läkemedel som innehåller felodipin eller verapamil
  • läkemedel mot störningar i hjärtats rytm, till exempel Durbis Retard
  • vissa läkemedel mot migrän som innehåller ergotamin eller dihydroergotamin, till exempel Anervan Novum och Orstanorm
  • vissa mediciner mot höga blodfetter, så kallade statiner
  • blodförtunnande läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, lös avföring och ont i magen.

När man behandlas för en infektion kan man ibland få hudutslag. Utslagen är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av medicinen. Men om man får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska man avbryta behandlingen och kontakta den läkare som skrev ut medicinen. Samma sak gäller om man får en långvarig eller svår diarré.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet om man är gravid eller planerar att bli gravid. Det verksamma ämnet i medicinen kan påverka fostret.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller erytromycin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på andra läkemedel som innehåller erytromycin är Ery-Max.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

26 augusti 2015 15:11

Skribent:

1177.se

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...