www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Accupro

Läkemedelsinformation

Vad är Accupro?

Accupro är ett läkemedel som används vid högt blodtryck och vid hjärtsvikt.

Accupro tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare och det verksamma ämnet är kinapril.

Recept och högkostnadsskydd

Accupro finns som tabletter i styrkorna 5 milligram, 10 milligram och 20 milligram. Läkemedlet är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Så här fungerar läkemedlet

När blodcirkulationen i kroppen är försämrad, till exempel som en följd av hjärtsvikt, blir även genomblödningen av njurarna försämrad. För att inte njurarna ska fungera sämre kompenserar kroppen den försämrade genomblödningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna. Njurfunktionen förbättras, men istället får hjärtat arbeta mer. Det kan i längden leda till att hjärtat pumpar sämre.

Angiotensin-2 bildas i kroppen med hjälp av ett så kallat enzym, angiotensin converting enzyme, ACE. Läkemedel som hämmar detta enzym kallas ACE-hämmare, och de minskar halten av angiotensin-2. Det leder till att blodkärlen vidgar sig. Då sänks blodtrycket och hjärtat avlastas. Efter några månaders behandling leder det också till att hjärtat får tillbaka en del förlorad arbetsförmåga.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit läkemedlet, ofta efter någon timme, och den varar under minst ett dygn. När du börjar behandlingen kan det dröja några veckor innan blodtrycket har sjunkit maximalt.

Hur tar du läkemedlet?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Det är vanligt att börja med en låg dos som ökas stegvis tills effekten är lagom.

Vid högt blodtryck är en vanlig startdos 10 milligram en gång dagligen och en vanlig underhållsdos är 20 milligram en gång dagligen.

Vid hjärtsvikt är en vanlig startdos 5 milligram en gång om dagen och en vanlig underhållsdos är 20 milligram två gånger dagligen.

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Viktigt

Det kan ta tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången du behandlas. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare direkt om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Om du tidigare har reagerat mot någon blodtrycksmedicin, och fått exempelvis svullna armar, svullna ben, svullet ansikte eller svullen tunga, så kallat angioödem, bör du berätta det för din läkare innan du använder läkemedlet. Detsamma gäller om du har reagerat på något av dessa sätt tidigare eller om du vet att du har ärftligt angioödem.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Accupro ska inte användas samtidigt med antibiotika som innehåller tetracykliner, till exempel Tetracyklin Meda och Tetralysal eftersom effekten av antibiotikan kan bli sämre.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren, Treo och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få torrhosta. Ofta kommer torrhostan efter en tids behandling. Hostan försvinner när behandlingen avslutas. Kontakta din läkare om hostan är besvärande.

Vissa kan få till exempel yrsel, huvudvärk, trötthet eller hudutslag. Några kan få magbesvär, som till exempel illamående, diarré eller magont.

Läkemedlet ökar risken för yrsel på grund av blodtrycksfall när du reser dig hastigt. Risken är störst i början av behandlingen. Kontakta läkare om du får huvudvärk som inte går över inom någon vecka.

En ovanlig biverkning som kan uppstå i början av behandlingen är så kallat angioödem. Angioödem innebär en svullnad djupt i huden, ibland kombinerad med nässelutslag. Ofta kommer svullnaden i ansiktet, tungan eller svalget. Buksmärtor i samband med användning av ACE-hämmare kan bero på samma slags svullnad i tarmens slemhinnor. Kontakta omedelbart läkare om du får nässelutslag, magsmärtor eller samtidigt får klåda på läppar eller i ögonen, svårt att svälja eller andningssvårigheter. Ta då inte fler doser.

Graviditet och amning 

Du ska inte använda läkemedlet när du är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

23 oktober 2014 10:28

Skribent:

1177.se

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...