www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Acura

Läkemedelsinformation

Vad är Acura?

Acura är ett läkemedel mot allergi. Det kan till exempel användas vid pollenallergi och allergisk snuva. Medicinen används för att lindra allergiska symtom som rinnande och kliande ögon, nästäppa, rinnsnuva och nysningar. Medicinen lindrar även hudreaktionerna vid nässelutslag då man får klåda, hudrodnad och svullnader.

Acura tillhör en grupp läkemedel som kallas för antihistaminer. Det verksamma ämnet är cetirizin.

Recept och högkostnadsskydd

Acura finns som sugtabletter i styrkan 10 milligram. Medicinen kan köpas receptfritt för vuxna och barn över 6 år.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

När man kommer i kontakt med något som man är allergisk mot frisläpps bland annat ämnet histamin i kroppen. Histamin kan orsaka besvär som till exempel rinnande och kliande ögon, nästäppa, rinnsnuva, klåda och nässelutslag. Det verksamma ämnet i medicinen blockerar effekterna av histamin. Då lindras besvären.

De allergiska besvären blir oftast bättre inom ett par timmar efter att man har tagit medicinen och effekten varar i 24 timmar.

Hur tar man medicinen?

Man ska suga på tabletten tills den är upplöst.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i folieförpackningen.

Det kan vara bra att börja behandlingen mot allergiska besvär lite innan man utsätts för det man är allergisk mot. Om man är allergisk mot pollen kan man följa pollenrapporten för att få veta när det är dags att börja ta medicinen. Om man är allergisk mot pälsdjur bör man ta medicinen en timme innan man träffar pälsdjur.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge man har besvär.

Om besvären inte blir bättre inom två veckor ska man kontakta läkare.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år är en tablett en gång om dagen. För barn mellan 6 och 12 år är en vanlig dosering en halv tablett två gånger om dagen.

Om man har glömt att ta medicinen i rätt tid ska man ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Man ska inte ta dubbla doser.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har en allvarlig njursjukdom.

Det är ovanligt att medicinen påverkar förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Enstaka personer kan bli dåsiga eller yra av medicinen och man måste själv känna efter hur man reagerar. Man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver full uppmärksamhet.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli dåsiga eller yra. Andra kan få ont i huvudet.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd.
Läs mer: Muntorrhet - vad kan man göra själv?

Graviditet och amning

 

All erfarenhet visar att man kan använda medicinen när man är gravid.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller cetirizin eller annat antihistamin

Det finns andra läkemedel som innehåller cetirizin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller cetirizin är

  • Cetimax
  • Cetirizin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Cetirizin Mylan, Cetirizin Sandoz och Cetirizin STADA
  • Zyrlex.

Det finns även läkemedel som innehåller något annat antihistamin. Det kan vara bra att veta så att man inte använder flera antihistaminer samtidigt. De verksamma ämnena loratadin och ebastin är exempel på antihistaminer som finns i tabletter. Levokabastin är exempel på ett verksamt ämne som finns i nässprej.

Mer information

 

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

 

Senast uppdaterad:

22 maj 2012 15:55

Skribent:

StandardText.. 

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...