www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Äggdonation

Sammanfattning

Äggdonation kan vara en hjälp för barnlösa par, när barnlösheten beror på att kvinnans äggstockar inte fungerar normalt. Paret och donatorn måste gå igenom en lämplighetsprövning och en medicinsk bedömning innan behandling kan erbjudas. Både ägg och spermiedonation är inte samtidigt tillåtet enligt lagen.

Äggdonation är en behandling som för närvarande ges till ungefär 150-200 kvinnor per år i Sverige.

Bedömning av donatorns lämplighet

En läkare och en beteendevetare bedömer tillsammans om donatorn är lämplig, och vilket motiv hon har för att donera ägg. Hon får lämna en levnadsbeskrivning och ett foto, och blir också informerad om att barnet kan komma att kontakta henne i framtiden.

Vissa krav ställs på en kvinna som vill donera ägg. Bland annat:

  • Hon får inte lida av några allvarliga sjukdomar
  • Hon får inte ha några allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten.
  • Hon måste vara psykiskt frisk.
  • Hon får inte ha något missbruk.
  • Hon får inte själv ha haft svårt att bli med barn.
  • Hon ska ha fyllt 23 år och inte vara äldre 36 år.
  • Det är en fördel, men inte ett krav, om donatorn redan har fått de barn hon önskar.

Donatorn testas för hiv, syfilis, hebatit B, och C samt HTLV I och II. Proverna tas vid två tillfällen med minst sex månaders mellanrum. Donatorn får under tiden inte ha utsatt sig för nämnda smittämnen eller sjukdomar. Läkaren gör en undersökning med ultraljud för att bedöma äggstocksfunktionen och kompletterar med ett hormonprov.

Anonymitet

Paret har inte rätt att få veta vem donatorn är, och donatorn har inte heller rätt att veta till vem äggen donerats. Undantag är donation från en anhörig eller vän.

Föräldrarna är däremot skyldiga att berätta för barnet om dess tillkomst så att barnet, vid mogen ålder, kan ta reda på vem som är donator. Hen kan då vända sig till den klinik där behandlingen har utförts och har enligt lagen rätt att få reda på vem som har donerat äggen.

Ersättning till donatorn

Donatorn får en fast schablonersättning för behandlingen i samband med donationen.

Så går donationen till

Kvinnans äggstockar stimuleras med hormoninjektioner som hon tar själv för att flera äggblåsor ska mogna ut samtidigt. Med ultraljud undersöks äggstockarna för att följa tillväxten av äggblåsorna. När de blivit tillräckligt stora ges ett ägglossningshormon och ungefär 36 timmar senare sugs äggen ut.

Vart vänder man sig

Äggdonationsbehandlingar görs framför allt vid universitetssjukhusen och även andra kliniker kan komma ifråga, men inte privata kliniker

Senast uppdaterad:

10 maj 2017 15:38

Skribent:

Daniela Baccarini, webbredaktörPernilla Hjort, webbredaktör

Granskare:

Margareta Fridström, överläkare gynekologi, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...