www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Allopurinol Nycomed

Läkemedelsinformation

Vad är Allopurinol Nycomed?

Allopurinol Nycomed är ett läkemedel som används förebyggande vid gikt, för att undvika nya giktattacker. Medicinen används också om man har gikt i samband med njursjukdom eller om man har sten i urinvägarna som orsakats av urinsyra. Medicinen kan också användas förebyggande mot höga urinsyrahalter vid behandling av vissa tumörsjukdomar.

Allopurinol Nycomed tillhör en grupp läkemedel som gör att det bildas mindre urinsyra. Det verksamma ämnet är allopurinol.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Allopurinol Nycomed finns som tabletter i styrkorna 100 milligram och 300 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Så här fungerar medicinen

Gikt är en ledsjukdom som orsakas av för höga urinsyrahalter i blodet. Urinsyra är ett svårlösligt ämne som kroppen gör sig av med via njurarna. Sjukdomen visar sig oftast som plötslig smärta i en led. Smärtan orsakas av en inflammation som i sin tur beror på att kristaller av urinsyra har bildats i leden.

Allopurinol sänker halten av urinsyra i blodet och urinen genom att hämma det ämne, ett så kallat enzym, som behövs när kroppen bildar urinsyra. På så sätt förhindras att urinsyran bildar kristaller i lederna. Dessutom förhindras att det bildas stenar i urinvägarna som kan leda till njurstensanfall.

Hur tar man medicinen?

Man sväljer tabletterna med vatten, och det är bra att dricka mycket vatten under behandlingen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 100-600 milligram om dagen, men man kan få upp till 900 milligram dagligen.

Viktigt

Medicinen används för att undvika nya giktattacker. Man ska inte påbörja en behandling med allopurinol under en pågående giktattack. Det kan förvärra besvären.

För att undvika nya giktattacker eller eventuella njurstensanfall är det viktigt att man tar medicinen regelbundet.

Medicinen lindrar inte smärta. Därför behöver man ofta ta smärtstillande medel om man får en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av allopurinol. Därför ska man bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Alkohol höjer halten av urinsyra i blodet. Därför ska man vara försiktig med alkohol.

Om man får hudutslag av medicinen ska man avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

I vissa fall kan man få till exempel magbesvär som illamående eller kräkningar av medicinen. Vissa personer kan även få hudutslag i samband med medicineringen. Då ska man avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller allopurinol

Det finns andra läkemedel som innehåller allopurinol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på läkemedel som innehåller allopurinol är

  • Allopurinol med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Allopurinol Nordic Drugs
  • Zyloric.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 

Senast uppdaterad:

3 maj 2013 13:53

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Staffan Magnusson, överläkare vid Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...