www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Alternativ telefoni

Information

Hjälpmedel

Om man inte kan använda vanlig telefon på grund av nedsatt tal eller hörsel kan man få hjälpmedel för alternativ telefoni.

Hjälpmedlen fungerar på olika sätt och kan användas för olika behov, till exempel om man är döv, dövblind eller har svårt att tala.

Bildtelefon

En bildtelefon förmedlar en rörlig bild på den man talar med. Den möjliggör kommunikation bland annat om man använder teckenspråk. Den kan också underlätta för personer som har svårt med talet eftersom det går att kommunicera med tecken, bilder, gester och mimik.

Det finns en förmedlingscentral för bildtelefoner som gör det möjligt att med teckenspråk i en bildtelefon tala med personer som har en vanlig telefon.

Texttelefon

Texttelefonen förmedlar text och gör det möjligt att både ringa och ta emot samtal om man har en grav hörselnedsättning, tal-och språksvårigheter, dövblindhet eller om man är döv.

En texttelefon har ett tangentbord för att skriva text och en skärm för att läsa text. Det finns också texttelefoner som är programvara för dator. Det flesta texttelefoner kopplas in i telefonjacket, men det finns också texttelefoner som kopplas till Internet.

För samtal mellan texttelefon och vanlig telefon tar man hjälp av förmedlingstjänsten för texttelefoni. Telefonnumret dit är 020-600 600 om man ringer från en texttelefon. Om man ringer från en taltelefon är numret 020-600 650.

Totalkonversation

Totalkonversation är både en bildtelefon och en texttelefon.

När man ringer andra som har totalkonversation kan man använda bild, text och ljud för att förmedla sig på det sätt som fungerar bäst.

Det går också att ringa till bildtelefoner och texttelefoner samt bildtelefoniförmedlingen och texttelefoniförmedlingen.

Fax

Fax kan vara till hjälp om man inte kan använda texttelefon eller bildtelefon. Med faxen kan man skicka ett budskap man har ritat eller skrivit på ett papper.

Det går att skicka fax till texttelefoniförmedlingen för att de ska förmedla ett budskap vidare.

Anhörigtelefon

Om man är berättigad till texttelefon, bildtelefon, totalkonversation eller fax har man även möjlighet att få låna en anhörigtelefon. 

Den placeras hos en person som man får välja ut och gör det möjligt att kommunicera direkt med varandra utan att gå via förmedlingscentralen för texttelefoni eller bildtelefoni.

Andra produkter och tjänster

Det finns också andra sätt att kommunicera på distans för den som inte kan ringa med vanlig telefon. En del är mer eller mindre direkta och kan för en del personer fungera bättre än kommunikation med texttelefon, bildtelefon, totalkonversation eller fax. 

Exempel på konsumentteknik som man kan komma igång med på egen hand är

  • SMS med vanlig mobiltelefon
  • videosamtal med 3G-mobiltelefon
  • e-post
  • chatt-program för textkommunikation
  • video-chatt-program för dator eller mobiltelefon
  • Flexitext som är en texttelefon för användning med dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Vart vänder man sig

Texttelefoner, bildtelefoner, totalkonversation och faxar skrivs ut via landstinget. Man vänder sig till den enhet som man har kontakt med på grund av sin tal- eller hörselskada. Kliniker eller enheter där texttelefoner skrivs ut är hörcentraler, hjälpmedelscentraler och datorresurscenter.

Förmedlingstjänst för bildtelefoni respektive texttelefoni har egna webbplatser.

Mer information

Kundtjänst för bildtelefoniförmedlingen Bildtelefoni.net: 019-602 90 57

Kundtjänst för texttelefoniförmedlingen Texttelefoni.se: 020-11 84 73

Kommunikationsmyndigheten PTS. Tel växel: 08-678 55 00, Texttelefon (analog): 08-679 96 84, Flexitext: 08-678 55 00 

Hjälpmedelsinstitutet. Tel: 08–620 17 00.

Lagstiftning

Förordning om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, SFS 2001:638.
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, SOSFS 2002:2.

Senast uppdaterad:

4 april 2012 11:04

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...