www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Alvedon, Alvedon forte och Alvedon Novum

Läkemedelsinformation

Vad är Alvedon, Alvedon forte och Alvedon Novum?

Alvedon, Alvedon forte och Alvedon Novum är läkemedel som lindrar smärta och sänker feber. Medicinen används vid olika typer av smärta som till exempel huvudvärk, tandvärk, mensvärk, muskelvärk och reumatiska smärtor. Den kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver man inte alltid ta medicinen om man bara har lätt eller måttlig feber.

Det verksamma ämnet är paracetamol. Alvedon forte innehåller dubbelt så mycket paracetamol som Alvedon tabletter och brustabletter i styrkan 500 milligram. Alvedon Novum innehåller även natriumvätekarbonat, som gör att magsäcken töms snabbare och därför kommer också effekten snabbare.

Recept och högkostnadsskydd

Alvedon finns i flera former och styrkor:

  • vanliga tabletter i styrkan 500 milligram
  • brustabletter i styrkan 500 milligram
  • tabletter som smälter i munnen, så kallade munsönderfallande tabletter, i styrkorna 250 och 500 milligram
  • i flytande form i styrkan 24 milligram per milliliter
  • stolpiller i flera styrkor mellan 60 milligram och 1 gram (1000 milligram).

Små förpackningar av dessa former av Alvedon kan köpas receptfritt.

Alvedon finns även som tabletter med så kallad modifierad frisättning i styrkan 665 milligram och dessa är receptbelagda.

Alvedon forte finns som tabletter och innehåller 1 gram (1000 milligram) paracetamol. Dessa är receptbelagda.

Alvedon Novum finns som tabletter i styrkan 500 milligram och kan köpas receptfritt.

En del förpackningar av medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när de skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

De förpackningar som kan köpas receptfritt ingår inte i högkostnadsskyddet även om de skrivs ut på recept. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Det är inte helt klarlagt hur det verksamma ämnet paracetamol verkar. Men antagligen minskar läkemedlet effekten av flera olika smärtframkallande ämnen som bildas i kroppen vid skador och inflammationer. Då dämpas smärtan. Den smärtstillande effekten kommer inom en halvtimme. Maximal effekt får man inom en till två timmar och effekten varar i cirka fyra till fem timmar.

Paracetamol sänker feber genom att påverka det område i hjärnan som reglerar kroppstemperaturen. Den febernedsättande effekten kommer efter en halv till en timme.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta medicinen med eller utan mat.

De vanliga tabletterna sväljer man med vätska.

Brustabletterna ska lösas upp i ett halvt glas vatten innan man tar dem. Brustabletterna är känsliga för fukt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Smälttabletterna låter man smälta i munnen, och man kan ta dem utan vatten. Det går också att lösa dem i ett halvt glas vatten. Då är det viktigt att man rör om ordentligt. Till barn under sex år kan man lösa tabletten i en sked vatten.

Tabletterna med modifierad frisättning ska sväljas hela. Tabletterna är utformade så att det verksamma ämnet finns i två lager. Från det ena lagret frisätts det verksamma ämnet snabbt och från det andra sker frisättningen stegvis under lång tid. På så sätt har medicinen både en snabb och långvarig verkan.

Flytande Alvedon är framför allt avsett för barn.

Stolpillret ska föras in i ändtarmen. Om man doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten, så går det lättare att föra in. Stolpiller kan vara bra att använda mot smärta och feber om man till exempel har svårt att svälja, mår illa eller kräks. Det kan ta lite längre tid innan man får effekt när läkemedlet tas som stolpiller.

Alvedon Novum tabletter ska sväljas hela.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

För tabletterna med modifierad frisättning är en vanlig dos för vuxna 2 tabletter 3 gånger per dygn med minst 6 timmars mellanrum. Man ska inte ta mer än 6 tabletter per dygn.

För övriga former av Alvedon är en vanlig dos för vuxna 500 till 1000 milligram (1 gram) vid behov. Man kan ta denna dos upp till 4 gånger per dygn och det ska vara minst 4 timmars mellanrum mellan doserna. Man ska inte ta mer än 4000 milligram (4 gram) per dygn.

Till barn doserar man efter barnets vikt. Man ska inte ge Alvedon till barn i mer än två dygn utan att rådgöra med läkare.

Viktigt

Man får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen eller vad läkaren ordinerat. Om man tar en större dos än rekommenderat finns risk för att man kan få en allvarlig leverskada. Därför ska man inte heller ta Alvedon tillsammans med andra läkemedel som innehåller paracetamol, eftersom den sammanlagda dosen paracetamol kan bli för hög. Man ska kontakta läkare direkt om man har tagit för hög dos eftersom leverskadan märks först efter ett par dagar.

Om man missbrukar alkohol ökar risken för leverskada. Om man har alkoholproblem ska man inte använda läkemedel som innehåller paracetamol utan att först ha rådgjort med läkare.

Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom att man tar paracetamol samtidigt.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Till exempel bör man inte ta mer än 1500 milligram paracetamol när man behandlas med blodförtunnande läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran. Vid högre doser paracetamol kan kontroll av warfarinets effekt behövas.

Man bör inte ta Alvedon tillsammans med naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel eftersom det kan öka risken för leverskador.

Biverkningar

Vissa personer som använder stolpiller kan känna irritation i ändtarmen. Om man använder Alvedon på rätt sätt och i rätt doser är biverkningar annars ovanliga.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller paracetamol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Läkemedel som innehåller paracetamol är

  • Pamol
  • Panodil, Panodil Forte och Panodil Zapp
  • Pinex.

Paracetamol ingår också i flera receptbelagda mediciner i kombination med andra verksamma ämnen. Exempel på sådana mediciner är Citodon, Panocod och Norgesic.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

3 maj 2012 15:28

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...