www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Arbetshjälpmedel

Information

Arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel är tekniska hjälpmedel som man behöver på sin arbetsplats om man har en funktionsnedsättning. Speciell anpassning av arbetsplatsen kan också behövas.

Ansvaret för arbetshjälpmedel och/eller ombyggnad av arbetsplatsen är delat mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan har ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel som behövs för att man ska kunna fortsätta en anställning om man har en funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att man kan komma ut i arbetslivet om man har en funktionsnedsättning.

Försäkringskassans ansvar

Man kan få bidrag till hjälpmedel på arbetet genom försäkringskassan om man

  • har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara av arbetet
  • deltar i rehabilitering
  • behöver hjälp att kunna återgå i arbete.

Både personer som varit anställda i minst tolv månader, egna företagare, fria yrkesutövare som är etablerade på arbetsmarknaden och arbetsgivare kan få bidrag.

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen har ansvar för de arbetshjälpmedel man behöver för att kunna ta ett nytt arbete om man har en funktionsnedsättning. Dessutom har arbetsförmedlingen ansvar för de hjälpmedel man behöver under de tolv första månaderna av sin anställning. Vid anställning med lönebidrag har arbetsförmedlingen kvar ansvaret även efter tolv månader.

Arbetsförmedlingen har ansvar för kostnader för tal- och punktskriftslitteratur som man behöver för att kunna delta i arbetsmarknadsutbildning om man har en synskada.

Försäkringskassan och arbetsförmedlingen anlitar ofta rehabiliterings- och hjälpmedelsspecialister i de här frågorna.

Vart vänder man sig?

Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för att man som arbetstagare har en bra arbetsmiljö.

Försäkringskassan handlägger de ansökningar man gör om arbetshjälpmedel i förebyggande eller rehabiliterande syfte samt anpassning av arbetsplatsen. Till sin ansökan bör man bifoga ett intyg eller en arbetsplatsutredning från arbetsterapeut, sjukgymnast, skyddsingenjör eller motsvarande.

Arbetsförmedlingen utreder och bedömer behovet samt beslutar om stöd om arbetshjälpmedel med mera som behövs för att man ska kunna ta ett nytt arbete om man har en funktionsnedsättning.

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens webbplatser kan ge mer information.

Lagstiftning

Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, SFS 2000:630.

Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrift om tillämpningen av förordningen 2000:630 om särskilda insatser för personermed funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, AMSFS 2000:6.

Förordningen om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel, SFS 1991:1046.

Personligt biträde

Ett personligt biträde fungerar som ett stöd på arbetet om man har en funktionsnedsättning.

Man kan få bidrag för de merkostnader som uppstår för den assistans man behöver på arbetet. Man kan även få bidrag för utbildning av det personliga biträdet i teckenspråk för döva eller tolk för dövblinda. Om man har en synskada och genomgår utbildning inom ett företag kan man dessutom få bidrag till inläsning av facklitteratur.

Vart vänder man sig?

Arbetsförmedlingen där man bor kan ge mer information.

Lagstiftning

Förordningen om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga , SFS 2000:630.

Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrift om tillämpningen av förordningen 2000:630 om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, AMSFS 2000:6.

Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel är sådan utrustning som man som anställd behöver för att förebygga arbetsskador i sitt arbete, alternativt förkorta sjukskrivning. Att man har den utrustning som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt är arbetsgivarens ansvar.

Vart vänder man sig?

När man har behov av utrustning på sin arbetsplats vänder man sig i första hand till sin arbetsgivare.

Lagstiftning

Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160.

Senast uppdaterad:

28 april 2011 14:59

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...