www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Aricept

Läkemedelsinformation

Vad är Aricept?

Aricept är ett läkemedel för behandling av lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen kolinesterashämmare och det verksamma ämnet är donepezil.

Recept och högkostnadsskydd

Aricept finns som vanliga tabletter i styrkorna 5 milligram och 10 milligram. Det finns även tabletter som ska smälta i munnen, så kallade munsönderfallande tabletter, i samma styrkor. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man får Alzheimers sjukdom uppstår en brist på signalsubstansen acetylkolin i vissa områden i hjärnan. Medicinen ökar mängden av acetylkolin i dessa områden vilket gör att minnet och tankeförmågan förbättras.

Medicinen kan inte bota sjukdomen, men kan mildra symtomen under den tid man tar medicinen.

Efter en påbörjad behandling tar det ofta minst en månad innan Aricept verkar. Eftersom läkemedlet inte har effekt på alla bör en läkare med stor erfarenhet av demensvård utvärdera behandlingen efter cirka sex till tolv veckor.

Hur tar man medicinen?

De vanliga tabletterna sväljer man hela med ett glas vatten.

Man lägger de munsönderfallande tabletterna på tungan och låter dem smälta i munnen.

Om läkaren inte rekommenderat något annat tar man medicinen på kvällen strax innan man går och lägger sig.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Aricept ska tas en gång per dag, på kvällen. Man brukar få börja behandlingen med en tablett i styrkan 5 milligram per dag. Det kan ta upp till en månad innan läkaren kan utvärdera effekten av medicinen. Därefter kan läkaren vid behov öka dosen till 10 milligram. Man ska inte ta mer än maximala 10 milligram om dagen.

Om man glömmer att ta sin medicin en kväll tar en tablett nästa kväll vid den vanliga tidpunkten. Man ska aldrig ta dubbel dos. Om man däremot glömmer att ta sin medicin under mer än en vecka bör man fråga sin läkare om hur man ska fortsätta behandlingen.

Viktigt

Det är viktigt att man berättar för läkaren om man har någon hjärtsjukdom, astma eller andra kroniska lungsjukdomar, eller om man har svårt att kissa. Man ska också berätta om man har eller har haft krampanfall, magsår eller någon leversjukdom.

Om man tar värkmedicin ofta bör läkaren få veta det eftersom man då kan få mer biverkningar av Aricept.

Aricept kan förstärka effekten av vissa bedövningsmedel. Om man ska sövas, till exempel inför en operation, bör man berätta för läkaren att man använder medicinen.

Man bör undvika att dricka alkohol eftersom det kan påverka effekten av medicinen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel må illa och kräkas, få diarré eller huvudvärk. Vissa kan bli yra, trötta eller ha svårt att somna. Man kan känna sig förkyld, få sämre aptit eller ha svårt att hålla tätt, så kallad urininkontinens. En del kan bli aggressiva, rastlösa, få hallucinationer eller ovanliga drömmar. Andra kan få muskelkramp, ont i kroppen, hudutslag eller klåda.

Man ska omedelbart kontakta läkare om man får till exempel feber, klåda, gulfärgning av hud och ögonvitor, och mörkfärgad urin. Detsamma gäller om man får ont i magen mellan naveln och bröstbenet, svart avföring eller krampanfall.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller donepezil. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel är Donepezil med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Donepezil Orion.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

18 september 2012 15:09

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Karolinska sjukhuset, Solna

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...