www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Asacol

Läkemedelsinformation

Vad är Asacol?

Asacol är ett läkemedel som används när man har en inflammation i tjocktarmen, så kallad ulcerös kolit.
Asacol används även vid behandling av ulcerös proktit, när enbart ändtarmen är inflammerad.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet mesalazin.

Recept och högkostnadsskydd

Asacol finns som så kallade enterotabletter i styrkorna 400 milligram och 800 milligram. Medicinen finns även som rektalsuspension i styrkan 1 gram, och som stolpiller i styrkan 500 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen är inflammationshämmande.

Vid ulcerös kolit och ulcerös proktit minskar medicinen inflammationen i tarmens slemhinna. Då minskar de diarréer som sjukdomen orsakar. Medicinen kan användas både för att lindra symtomen vid akuta anfall och i förebyggande syfte.

Om man har svåra besvär kan man behöva ta Asacol tillsammans med kortisonläkemedel.

Hur tar man medicinen?

Enterotabletter
Asacol enterotabletter ska sväljas hela med lite vätska. Tabletterna är täckta med en hinna som gör att de inte löser upp sig förrän i tarmen. Det kan vara en fördel om man mår illa av medicinen. Om tabletten krossas eller tuggas förstörs den skyddande hinnan.
För att minska risken för att man ska må illa av medicinen är det bra att ta tabletten tillsammans med mat.

Stolpiller
Asacol stolpiller förs in i ändtarmen. Om man doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten så går det lättare att föra in. Det kan vara bra att sitta på toaletten eller på huk, stå med ena foten på en stol eller ligga på sidan med lätt böjda knän när man ska föra in ett stolpiller i ändtarmen.

Ett vanligt råd är att man ska föra in stolpillret med den platta änden först. Den spetsiga änden kommer då längst ut och retar mindre på ändtarmsöppningen. Om man tycker att det är lättare att föra in stolpillret med den spetsiga änden först så går det också bra. För inte in stolpillret längre än just innanför ändtarmsöppningen.

Det är bra om man kan ligga ner i några minuter när man tagit medicinen så att behovet av att tömma tarmen minskar. För att medicinen ska verka så bra som möjligt bör man undvika tarmtömning så länge som möjligt.

Rektalsuspension
Asacol rektalsuspension består av en behållare med en separat pip. Man skruvar på pipen på behållaren och för in pipen i ändtarmen. Det kan vara bra att smörja lite salva, till exempel vaselin på behållarens pip, så går det lättare att föra in den.

Man ligger ner, helst på vänster sida, med lätt böjda knän och för in pipen i ändtarmen, trycker ihop behållaren så att den töms helt. Man drar sedan ut pipen men släpper inte greppet om behållaren. När behållaren hålls ihoptryckt förhindras att medicinen sugs tillbaka in i behållaren.

Medicinen ska helst tas på kvällen. Det är bra om man kan ligga kvar i några minuter när man tagit medicinen så att medicinen inte rinner ut och för att minska behovet av att tömma tarmen. För att medicinen ska verka på bästa möjliga sätt bör man undvika att tömma tarmen så länge som möjligt, helst hela natten.

Det kan vara bra att skydda till exempel lakan och underkläder från spill eftersom medicinen kan missfärga tyg.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av medicinen varierar från person till person och beror på hur svåra besvär man har.

Enterotabletter
En vanlig dos för vuxna är 800-2400 milligram per dag. Dosen kan tas vid ett tillfälle eller delas up på 2-3 doseringstillfällen. Vid försämring brukar man få ta en högre dos.
Om man har glömt att ta medicinen vid den tidpunkt man brukar ta den, går det bra att ta den senare under dagen. Har man helt glömt att ta tabletten en dag fortsätter man som vanligt nästa dag. Man ska inte ta någon extra dos.

Stolpiller
En vanlig dosering för vuxna är 1 stolpiller morgon och kväll.

Rektalsuspension
En vanlig dosering för vuxna är att man tar hela innehållet i en behållare en gång om dagen.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen utan att rådgöra med läkare om man är överkänslig mot acetylsalicylsyra. Det beror på att det verksamma ämnet mesalazin är besläktat med acetylsalicylsyra som finns i vanliga receptfria, värkmediciner, till exempel Aspirin och Treo.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel ont i magen, illamående eller diarré. Man kan också få till exempel nässelutslag eller andra hudutslag.

Om man använder Asacol stolpiller eller rektalsuspension kan man även känna irritation i ändtarmen.

Graviditet och amning

All erfarenhet visar att man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller mesalazin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet. Exempel på läkemedel som innehåller mesalazin är

  • Mesasal
  • Mezavant
  • Pentasa och Pentasa Sachet
  • Salofalk.

Andra läkemedel som verkar på samma sätt

Det finns andra läkemedel som verkar på samma sätt och som man inte ska använda samtidigt med Asacol

  • Colazid
  • Dipentum.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 

Senast uppdaterad:

20 juni 2013 09:42

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Stefan Lindgren, läkare, specialist i internmedicin och mag- och tarmsjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...