www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 400 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Ledarhundar och assistanshundar

Sammanfattning

Ledarhundar och assistanshundar är hundar som fungerar som hjälpmedel. Hundarna är särskilt utbildade för att utföra vissa uppgifter. Det kan handla om att leda sin förare förbi hinder på gatan eller att varna inför ett epilepsianfall.

Dessa hundar har alltid bara en husse eller matte. Den personen kallas förare.

När hunden arbetar har den en särskild sele eller ett särskilt täcke på sig. Hundarna får ofta följa med in på ställen där hundar annars inte är tillåtna.

Det finns flera olika typer av hundar som fungerar som hjälpmedel:

 • ledarhund
 • servicehund
 • signalhund
 • alarmerande servicehund
 • psykisk hälsahund. 

Ledarhundar

Ledarhunden har tränats till att hjälpa dig som har en synnedsättning eller är blind att ta dig fram. Hunden leder dig förbi hinder och visar var det finns trappor eller kanter. Den stannar vid övergångsställen. Den kan också lära sig att känna igen sträckor som ni går ofta. Men du som förare måste kunna vägen till det ställe dit du vill.

För att kunna ansöka om en ledarhund ska du sakna ledsyn. Det innebär att du har svårt att ta dig fram utomhus och i en främmande miljö med hjälp av din syn. 

Hur får jag en ledarhund?

Du ansöker om att få en ledarhund genom syncentralen eller motsvarande verksamhet i ditt landsting eller region, på samma sätt som när du vill ha andra hjälpmedel.

På syncentralen bedömer en förskrivare om du har förutsättningar för att använda en ledarhund. En förskrivare är en person som utreder dina behov av hjälpmedel. Det kan till exempel vara en synpedagog.

Förskrivaren på syncentralen skickar en ansökan till ledarhundsverksamheten på Synskadades Riksförbund, SRF, om att du vill ha en ledarhund. Förskrivaren skriver också om hen tycker att du passar för att ha en ledarhund eller inte.

SRF är en intresseorganisation som har ansvaret för att förmedla ledarhundar till personer med synnedsättning. Läs mer om SRF:s arbete med ledarhundar.

Du ska vara över 18 år för att kunna få en ledarhund

Förutom att du ska sakna ledsyn måste du uppfylla flera andra kriterier för att kunna få en ledarhund:

 • Du ska vara minst 18 år.
 • Du ska ha behov av en ledarhund.
 • Du ska kunna använda hunden som ett hjälpmedel för att förflytta dig.
 • Du ska ha en stabil social situation.
 • Du ska kunna ta bra hand om hunden.
 • Du ska bo i Sverige.

Du får information och tar emot besök

När SRF har tagit emot ansökan gör de först en bedömning av hur du uppfyller kriterierna. Sedan gör en konsulent från organisationen ett besök hemma hos dig.

Konsulenten berättar om hur det är att ha en ledarhund och tittar på hur miljön är hemma hos dig. Konsulenten behöver också se att du själv kan hitta i din närmiljö, eftersom det är du som säger till hunden vart den ska leda dig.

Hembesöket leder vanligtvis till att du får gå en kurs på en kursgård. Under kursen får du information om vad det innebär att ha en ledarhund. Det är också ett tillfälle att pröva hur det kan vara att vara förare.

Sedan får du en så kallad dispositionsrätt, om du fortfarande vill ha en ledarhund och konsulenten gör bedömningen att du uppfyller alla kriterier. Dispositionsrätten innebär att du har rätt att få ha en ledarhund. Då sätts du upp på en väntelista. Så fort SRF hittar en lämplig hund tilldelas du en ledarhund.

Det är Myndigheten för delaktighet som har avtal med ledarhundleverantörer. Leverantörerna levererar ledarhundar till SRF.

Du tränar tillsammans med din hund

När du har fått din ledarhund fortsätter du och hunden att träna tillsammans med en instruktör. Träningen sker hemma hos dig i två omgångar. Först i cirka en vecka. Efter några veckor kommer instruktören tillbaka och ni får träning i cirka en vecka till. Exakt hur länge träningen pågår beror på dina behov.

Efter cirka sex månader görs en uppföljning för att se att allt fungerar mellan dig och hunden. Det sker oftast på en kursgård.

Ledarhunden ägs av Synskadades Riksförbund, men du får ha den så länge du har nytta av den. Under tiden ska du använda hunden och ta hand om den på ett bra sätt. SRF står för veterinärvården om hunden blir sjuk och för tillbehör som koppel, matskål och en bädd för hunden. Foder till hunden bekostar du själv.

Du kan bli fråntagen din hund om du inte sköter den som du ska. Du kan också bli fråntagen den om det bedöms att du inte behöver den längre. I båda dessa fall kan du först begära omprövning hos ledarhundsdelegationen inom SRF. Du kan därefter överklaga till förvaltningsrätten om du fortfarande är missnöjd med beslutet.

Assistanshundar

Det finns flera olika typer av assistanshundar:

 • En servicehund hjälper dig som har ett rörelsehinder. Hunden kan till exempel öppna dörrar, plocka upp tappade föremål eller dra en rullstol. En servicehund kan tränas till att göra många olika uppgifter. 

 • En signalhund hjälper dig som har en hörselnedsättning att märka när till exempel telefonen ringer, när det knackar på dörren eller brandlarmet går.

 • En alarmerande servicehund kan hjälpa dig som har diabetes eller epilepsi. Hunden kan varna i förväg för förändringar i blodsockernivån hos dig som har diabetes. För dig som har epilepsi kan hunden hämta hjälp om du får ett anfall. Hunden kan också finnas nära och stödja dig. Ibland kan hunden också varna inför ett anfall.

 • En psykisk hälsahund kan ge lugn och trygghet till dig som har till exempel autism eller någon form av psykisk ohälsa, som posttraumatiskt stressyndrom eller social ångest. Den kan också underlätta för dig att göra olika aktiviteter, till exempel gå och handla. 

Hur får jag en assistanshund?

Det finns i dag inga riktlinjer i landsting, regioner och kommuner för hur assistanshundar kan skrivas ut som hjälpmedel. Inte heller finns det riktlinjer för hur ekonomiska bidrag kan ges för assistanshundar. Vanligtvis får du bekosta hela inköpet och utbildningen av en assistanshund själv. Men du kan alltid pröva att ansöka om bidrag för inköp och utbildning av en hund, precis som du ansöker om andra hjälpmedel.

Du skickar oftast ansökan om bidrag till en assistanshund till din kommun. Skicka ansökan till en handläggare som kan fatta beslut om bistånd. Ibland är det till landstinget som du ska skicka din ansökan.

Du behöver ha ett läkarintyg på den skada du har och vilken funktionsnedsättning den medför. Den ska du skicka in tillsammans med din ansökan.

Du kan också pröva att ansöka om ekonomiskt stöd från stiftelser eller genom stipendier.

Vem kan bli förare?

För att se om du passar som förare till en assistanshund görs en individuell bedömning. Du ska bland annat kunna ta hand om en hund så att den mår bra och du ska ha användning av en assistanshund i ditt vardagsliv. Bedömningen gör av en instruktör som utbildar assistanshundsekipage.

Helst ska du som förare vara äldre än 15 år. Är du under 15 år kan en vårdnadshavare vara ansvarig för hunden och hjälpa dig när det behövs. En vårdnadshavare kan däremot inte vara förare åt hunden.

Hur utbildas en assistanshund?

Det finns två sätt att få en utbildad assistanshund. Antingen kan du köpa en grundutbildad hund eller så kan du köpa en hund som du själv utbildar. Du kan också välja att utbilda din egen hund, om den passar för det. Utbildningen görs av en godkänd instruktör och av dig som hundägare. 

Innan utbildningen kan börja görs ett lämplighetstest, där en särskild instruktör gör en bedömning av hur du och hunden fungerar tillsammans. Du kan hitta instruktörer genom Svenska Brukshundklubben, som har i uppdrag av Myndigheten för delaktighet att kvalitetssäkra arbetet med assistanshundar. Du kan också kontakta Svenska Service- och Signalhundsförbundet.

Du och instruktören gör sedan upp en plan för utbildningens längd och innehåll, om testet visade att du och hunden fungerar tillsammans på ett bra sätt.

Utbildningen är olika lång beroende på vilka uppgifter hunden ska göra. Om du köper en hund som redan är grundutbildad behöver du och hunden lära er att arbeta tillsammans. Det görs också tillsammans med en instruktör.

Träningen avslutats med en examination av dig och hunden tillsammans och därefter görs ett prov varje år.

Du kan ibland få bidrag för omkostnaderna

Du har möjlighet att få bidrag från Försäkringskassan för till exempel veterinärkostnader, medicin och försäkring för din assistanshund när den är färdigutbildad. Det görs i så fall genom merkostnadsersättningen.

Som en del av omvårdnadsbidraget eller merkostnadsersättningen kan vårdnadshavare till barn som har en assistanshund söka bidrag för både hunden och för hundens omkostnader.

Senast uppdaterad:

18 oktober 2017 10:50

Skribent:

1177.se

Granskare:

Faktagranskare av kapitlet Ledarhund:Ulrika Norelius Centervik, individstödschef, Synskadades riksförbund, SRF, StockholmFaktagranskare av kapitlet Andra assistanshundar:Therese Palm, Projektledare Assistanshund, Svenska Brukshundklubben, SBK, Stockholm Faktagranskare av kapitlet Ledarhund:Ulrika Norelius Centervik, individstödschef, Synskadades riksförbund, SRF, StockholmFaktagranskare av kapitlet Andra assistanshundar:Ulf Uddman, VD , Svenska kennelklubben, SKK, Stockholm Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden Johanna Grönkvist, Myndigheten för delaktighet Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...