www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Atrovent

Läkemedelsinformation

Vad är Atrovent?

Atrovent är en medicin som man andas in för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det är ett så kallat antikolinergt läkemedel och det verksamma ämnet är ipratropiumbromid. Man ska använda medicinen regelbundet. På sjukhus kan man få medicinen vid akuta besvär.

Recept och högkostnadsskydd

Atrovent för inandning finns i två olika former; inhalationssprej och som lösning för nebulisator. Medicinerna är receptbelagda.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där man får andnöd anfallsvis. Man blir andfådd, man kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när man andas.

Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När man har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas.

Vid båda tillstånden är de nervsignaler som påverkar luftrören att dra ihop sig ibland för aktiva. Medicinen dämpar dessa nervsignaler och luftrören vidgas.

Medicinen börjar verka inom 15 minuter och effekten varar upp till sex timmar.

Hur tar man medicinen?

Atrovent inhalationssprej

Atrovent inhalationssprej är en lösning som man andas in genom en inhalator. Medicinen innehåller 20 mikrogram ipratropiumbromid per dos.

När man andas in genom inhalatorn följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där medicinen verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur man andas in medicinen finns i det informationsblad, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att man följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om man känner sig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Första gången man använder inhalationssprejen ska man spreja några gånger ut i luften innan man tar den. Sprejen är känslig för ljus och ska därför inte utsättas för direkt solljus. Den får inte heller utsättas för hetta eller frost.

Atrovent, lösning för nebulisator

Atrovent lösning för nebulisator finns i form av vätska i endosbehållare i styrkan 0,25 och 0,50 milligram per milliliter. När man andas in medicinen genom en nebulisator finfördelas vätskan, med hjälp av övertryck och speciella ventiler, till mycket små droppar. När dropparna andas in följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören där den verkar. För att man ska andas in rätt dos är det viktigt att man följer bruksanvisningen för hur man ska inhalera. Sjukvårdspersonal instruerar om detta.

När man andas in medicinen är det viktigt att man andas med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke.

Man ska använda innehållet i en endosbehållare direkt efter att man öppnat den. Medicinen är känslig för ljus och ska därför förvaras i kartongen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar från person till person.

För Atrovent inhalationssprej är en vanlig dos för vuxna och skolbarn 2 inhalationer 4 gånger om dagen. Man ska inte ta mer än 12 inhalationer under ett dygn.

För Atrovent lösning för nebulisator är en vanlig inandningsdos för vuxna och barn över tolv år 0,5 milligram 3-4 gånger dagligen. Läkaren bestämmer hur ofta man kan andas in medicinen.

Viktigt

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av medicinen uteblir eller minskar ska man omedelbart kontakta läkare. Man kan behöva annan behandling.

Om Atrovent av misstag har kommit in i ögonen bör man skölja ögonen med vatten, eftersom man kan riskera att få ögonbesvär som till exempel smärta och ökat tryck i ögat. Får man trots det besvär med ögonen ska man kontakta ögonläkare.

Man ska rådgöra med läkare om man har prostatabesvär eller någon ögonsjukdom innan man använder medicinen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Atrovent tillsammans med Spiriva utan att först ha talat med sin läkare. Medicinerna liknar varandra och gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel hosta, irritation i svalget, huvudvärk eller må illa. Vissa kan även få svårt att ställa in synskärpan. Det beror på att ögats lins kan påverkas av medicinen så att den inte hinner ställa om mellan att se på nära och på långt håll lika snabbt som vanligt. Det är en alldeles ofarlig biverkning och går alltid över.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller ipratropimbromid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på läkemedel som innehåller ipratropimbromid är

  • Ipratropiumbromid Arrow
  • Ipraxa
  • Otrivin comp som även innehåller xylometazolin
  • Atrovent Nasal.

Ipratropiumbromid finns också i kombination med salbutamol, en så kallad beta-2-stimulerare, som också verkar luftrörsvidgande

  • Ipramol
  • Sapimol
  • Combivent.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 maj 2013 15:14

Skribent:

1177.se

Granskare:

Helena Almer, läkare, specialist i allmänmedicin samt lung-och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö. Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...