www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Azatioprin Mylan

Läkemedelsinformation

Vad är Azatioprin Mylan?

Azatioprin Mylan är ett läkemedel som används efter transplantation för att förhindra att transplanterade organ stöts bort. Medicinen kan även användas vid reumatiska sjukdomar, främst vid SLE, som tillägg till kortison, särskilt när man vill minska kortisondoserna.

Medicinen tillhör gruppen immundämpande läkemedel och det verksamma ämnet är azatioprin.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som tabletter i styrkorna 25 milligram och 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Immunförsvaret är kroppens skydd mot bland annat bakterier och virus. En del av immunförsvaret är de vita blodkropparna och en del andra celler som förstör och tar bort främmande ämnen samt felaktiga celler i kroppen.

Medicinen hämmar immunförsvaret genom att påverka immunförvarets celler så att de minskar i antal och fungerar sämre.

När immunförsvaret hämmas minskar risken för att kroppen stöter bort transplanterade organ. Medicinen har också effekt mot vissa sjukdomar som orsakas av att immunförsvaret angriper kroppens egna vävnader, till exempel SLE.

Det brukar dröja upp till ett par månader innan medicinen börjar verka.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna ska sväljas hela. Om det trots allt är nödvändigt att dela eller krossa tabletten är det viktigt att man ser till att man inte råkar andas in medicinen eller få den på huden. Det verksamma ämnet är retande på hud och slemhinnor.

För att minska risken för att må illa kan man ta tabletterna strax efter en måltid.

Tabletterna är känsliga för ljus och bör därför förvaras i förpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen är olika från person till person och beror bland annat på varför man får medicinen.

Viktigt

Om läkemedlet används efter transplantation kan ett tvärt avbrott eller uteblivna doser få allvarliga följder.

När immunförsvaret dämpas kan man bli mer mottaglig för infektioner. Det gäller särskilt om man har gått igenom en transplantation. Därför ska man kontakta läkare om man får symtom som feber, ont i halsen och förkylning eller andra influensaliknande symtom.

Personer som får läkemedel som innehåller azatioprin bör undvika direkt solbestrålning. Risken för hudtumörer kan öka om man utsätts för kraftig solstrålning.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan må illa. Medicinen kan göra att man blir mer känslig för infektioner. Medicinen kan också påverka levern. Läkaren gör därför regelbundna kontroller med blodprover.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller azatioprin

Det finns andra läkemedel som innehåller azatioprin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller azatioprin är:

  • Azatioprin med olika tillverkares namn, till exempel Azatioprin Actavis
  • Imurel.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 juni 2012 10:24

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...