www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Behandling av cancer hos barn

Cytostatikabehandling

Många barn får cytostatika

Cytostatika är läkemedel som fungerar genom att döda cancerceller som delar sig. Hos ett barn delar sig cellerna oftare än hos vuxna vilket gör att cytostatika ofta fungerar särskilt effektivt på barn. Att celler delas och nybildas ofta hos barn gör också att barn klarar av att behandlas med högre doser cytostatika än vuxna.

För vissa cancersjukdomar är cytostatika den enda behandlingsmetoden som barnet får. Ibland används cytostatika för att först krympa en tumör innan den ska opereras bort. En del barn får cytostatika efter annan behandling eftersom det kan finnas enstaka cancerceller kvar. Olika slags cytostatika brukar kombineras inom en behandling för att ge extra stor effekt.

Barnet behöver opereras innan behandlingen börjar

Barnet får cytostatika direkt i blodet genom dropp, en behandling som brukar ta ett par timmar. För att cytostatikan ska kunna komma direkt in i blodet behöver barnet först få en tunn plastslang eller en liten dosa fastsatt i ett blodkärl, ofta strax under ena nyckelbenet.

Slangen eller dosan kommer sedan att sitta kvar under hela behandlingsperioden och även en viss tid efter att behandlingen är avslutad. Slangen kallas för central venkateter (CVK) medan dosan kallas för subkutan venport. De sätts fast genom en enkel och kort operation under narkos. Operationen görs så snart det är beslutat att barnet ska behandlas med cytostatika.

När slangen eller dosan inte används brukar barn inte tänka så mycket på att de finns. Dosan syns inte så mycket på utsidan av huden men känns om man trycker mot området. Slangen syns utanför huden men tejpas fast under ett bandage när den inte används.

Läs mer: Barnavdelningen

Cytostatika ges som dropp under ett par timmar

Droppet sätts på en ställning med hjul så att barnet kan vara uppe och röra på sig under tiden droppet pågår. Vanligtvis behandlas barnet med olika slags dropp under ett par dagar i följd då man är på sjukhuset. Därefter görs ett uppehåll på någon eller några veckor innan en ny behandlingsomgång påbörjas.

Under uppehållet kan familjen vara hemma. Då har man möjlighet att ha så tät kontakt man behöver med sjukhuset där man får behandlingen.

Nästan alla tappar håret

Cytostatika angriper inte bara cancerceller utan också friska celler. Det gör att den som behandlas ofta får biverkningar av något slag. Oftast handlar det om tillfälliga biverkningar som går över när behandlingen är klar. En tillfällig biverkning som är vanlig under en cytostatikabehandling är att barnet tappar håret. Håret brukar börja falla av efter ett par behandlingar och börjar växa ut igen ett par veckor efter att sista behandlingen är klar.

För barn som är så stora att de är medvetna om sitt utseende kan det här kännas jobbigt eftersom det blir så synligt för omvärlden att man är sjuk och att man sticker ut från mängden. De barn som vill kan få hjälp att prova ut och beställa en peruk. Andra barn känner sig mer bekväma med hjälp av till exempel kepsar eller sjalar under behandlingsperioden.

Barnets immunförsvar kan försämras

En annan vanlig biverkan av cytostatika är att barnet i perioder kan få ett sämre immunförsvar mot infektioner genom att mängden av vita blodkroppar minskar. Barnet kan då få olika infektioner som ofta måste behandlas med antibiotika eftersom barnets immunförsvar inte klarar av att bekämpa dem.

Många föräldrar är oroliga för hur de ska kunna skydda sina barn från olika infektioner som lätt sprids via dagis, skolor och besök av vänner. Det är svårt att skydda barnet helt mot virus och bakterier och de flesta barn mår bäst av att få leva som vanligt mellan behandlingarna även med den ökade risken för infektioner.

Personalen på barncanceravdelningen brukar informera om hur man ska göra om barnet får plötsliga infektionssymtom som exempelvis hög feber.

Många barn slipper illamående

Cytostatika förknippas ofta med illamående, men eftersom man får effektiva mediciner mot illamående samtidigt som man behandlas är det många barn som inte alls mår illa och en del gör det bara vid vissa tillfällen.

Aptiten påverkas ofta av cytostatikan, olika mycket för olika barn. En del barn kan ha större problem eftersom de helt enkelt ogillar behandlingen och sjukdomen så mycket att de känner sig illamående av det. En del barn får besvär med torra slemhinnor under behandlingen som gör att det känns mer ansträngande att äta.

Biverkningar på längre sikt

Det är inte så vanligt med biverkningar av cytostatika som uppstår en längre tid efter behandlingen, men de förekommer. Under behandlingen får barnet genomgå regelbundna provtagningar och undersökningar för att läkarna ska kunna se hur kroppen reagerar på cytostatikan. Till exempel kan ämnesomsättningen eller njurarnas funktion påverkas.

Senast uppdaterad:

11 maj 2016 11:11

Skribent:

Lars Hjorth, barnläkare, specialist i barncancersjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Lund

Granskare:

Gustaf Österlundh, barnläkare, specialist i barncancersjukdomar, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Maria Ekendahl, 1177.se

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo
Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med?

Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest.
Dygnet runt alla dagar.

Läs mer och kontakta oss idag!

Till samtalsjouren

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...