www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 500 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Besök hos barnmorskan

De regelbundna besöken på barnmorskemottagningen, även kallad mödravårdscentral (MVC) startar i och med inskrivningen. Man får kontakt med en barnmorska som ska följa en genom hela graviditeten.

Inskrivningen

På många mottagningar görs inskrivningen vid två besök tidigt i graviditeten. Det första besöket bokas ofta inom en vecka från att man har tagit kontakt. Det kan kännas skönt att redan tidigt träffa barnmorskan och få ställa frågor. Då får man också information om alkohol, rökning, droger och läkemedel under graviditeten. Vid det andra besöket, som görs ungefär när man är i tionde veckan, får man mer information. Man lämnar även till exempel urinprov och blodprov, för att se till att allt är bra.

Utformningen av rutiner, stöd och hjälp kan vara lite olika på olika barnmorskemottagningar, men den grundläggande vården är densamma överallt. Det innebär att besöken är glesare i början av graviditeten och blir tätare mot slutet.

Om allt är som det ska besöker man barnmorskan ungefär en gång i månaden till omkring vecka 30, då det blir tätare besök. Det kan vara mellan en och tre veckor mellan besöken, beroende på vilka behov man har och vilket landsting man bor i.

Under en vanlig graviditet kan det bli mellan åtta och tio besök hos barnmorskan. Hur täta besöken är styrs främst av vad man själv har behov av.

Mödravårdsjournal

Barnmorskan börjar skriva en journal vid inskrivningen. De flesta mottagningar använder sig av datajournaler. I en del landsting har barnmorskemottagningarna, förlossningsklinikerna och BB ett gemensamt system, så att de kan ta fram informationen i datajournalen när man kommer till dem.

Om de inte har ett gemensamt system får man en utskrift av datajournalen från barnmorskemottagningen att ta med till förlossningskliniken där man ska föda. En del mottagningar använder pappersjournal i stället för datajournal. Då får man en kopia som man själv ska ta med sig, både till besöken på barnmorskemottagningen och till förlossningskliniken där man ska föda. Man får information av barnmorskan om vad som gäller på den mottagning där man går.

Om man ska resa inom landet kan det vara bra att ha med sig en pappersutskrift, om man skulle behöva söka vård någon annanstans än i sitt eget landsting.

Förkortningar och uttryck i journalen

I mödravårdsjournalen finns det ofta en del förkortningar och uttryck som man kanske inte känner till sen tidigare. Några exempel är

 • SM - sista mens
 • Ulj - ultraljudsundersökning
 • Amniocentes - fostervattenprov
 • Flj - avlyssning av fosterljud, hjärtljud
 • Beräknad partus, BP - beräknad förlossningsdag
 • Uterus - livmoder

Har man varit gravid tidigare kan det också stå till exempel

 • 2-gravida - har varit gravid två gånger
 • 1-para - har fött ett barn
 • Partus normalis, PN - normal förlossning
 • Sectio - kejsarsnitt
 • x-graviditet - utomkvedshavandeskap
 • Spontan abort, SA - missfall
 • Legal abort, LA - abort

Mot slutet av graviditeten skriver barnmorskan in i journalen hur barnet ligger. Då används uttrycket "föregående fosterdel", det vill säga den del av fostret som ligger längst ner. Det förkortas ffd och som följs av huvud eller säte, beroende på hur barnet ligger. Barnmorskan skriver också om barnets huvud är rörligt - rö, ruckbart - ru eller fixerat - fi.

Barnmorskan frågar om hälsan

I journalen för barnmorskan in uppgifter om hur man mår, vikt och olika provsvar. Uppgifter om sjukdomar och läkemedel skrivs också in. Om man använder naturläkemedel eller hälsokostpreparat är det bra att nämna det. Dessutom vill barnmorskan ha svar på om man själv har någon ärftlig sjukdom, eller om det finns i släkten. Uppgifter om tidigare graviditeter och förlossningar förs in. Barnmorskan frågar också om man har funderingar kring tidigare förlossningar eller den kommande.

Vid något av de sista besöken före förlossningen skriver barnmorskan ner en sammanfattning av graviditeten. Hon skriver medicinska fakta och hur man upplever att graviditeten har varit. Hon skriver även ner de önskemål och tankar som man har inför barnets födsel och kring amningen, så att barnmorskorna på förlossningen och BB senare kan ta del av dem.

Livsstilen diskuteras

Barnmorskan ger också information om riskerna med rökning och alkohol under graviditeten. Man får vara beredd på att svara på frågor om sina vanor. Anledningen är att minska riskerna för fostret. Rökning och snusning påverkar blodcirkulationen genom moderkakan till fostret, vilket kan leda till att syre- och näringstillförseln till fostret blir sämre. Alkohol passerar genom moderkakan över till fostret, och det kan påverka hur fostret mår och utvecklas.

Barnmorskan ger också tips om nyttig mat och mat som bör undvikas. Det är bra med regelbundna matvanor och motion. Andra frågor som ofta kommer upp är om sex under graviditeten, hur det känns att bli förälder och hur man kombinerar jobb och graviditet.

Förberedelse för det nya

Med besöken hos barnmorskan i början av graviditeten startar en förberedelse inför en av de största händelserna i livet - ett nytt barn ska komma till världen. Som blivande förälder ska man vid graviditetens slut kunna känna sig trygg inför förlossningen och föräldraskapet.

När man är gravid är det mycket som händer i kroppen, vilket är en helt naturlig omställning. Kroppen ställer in sig på att föda ett barn, den förändras och anpassas, och det är vanligt med en del graviditetsbesvär av olika slag. De allra flesta graviditeter brukar vara alldeles som de ska, men är samtidigt unika för just den som är gravid. Om man skulle känna oro och rädsla kan man alltid ta upp det med sin barnmorska, som hjälper en vidare.

Moderskapsintyg

Ungefär i vecka 20 får man ett moderskapsintyg av barnmorskan. Det är ett intyg som bekräftar att man är gravid. Det anger också datum för beräknad förlossning. Intyget skickas till försäkringskassan, som ger besked om kommande föräldraersättning.

Senast uppdaterad:

25 oktober 2012 12:58

Skribent:

Anna-Karin Månsson, barnmorska, mödrahälsovården i Lund 

Granskare:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden Katri Nieminen, gynekolog och förlossningsläkare, kvinnokliniken i Norrköping

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...