www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Bilstöd

Information

Bidrag till bil/bilstöd

Man kan få bidrag till bil, så kallat bilstöd, om man har en varaktig funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att förflytta sig eller anlita allmänna kommunikationer. Det kan gälla om man är beroende av olika hjälpmedel, till exempel rullstol, rollator eller käppar. Man kan även få bidrag om man har svårare astmatiska besvär eller andra allvarliga tillstånd. Om man är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan man också få bilstöd.

Bilstödet kan beviljas vart nionde år för inköp och vid behov för anpassning av bil, motorcykel eller moped.

Bilstödet omfattar följande delar:

 • Grundbidrag, ej inkomstprövat, för inköp av bil.
 • Anskaffningsbidrag, inkomstprövat, för inköp av bil.
 • Anpassningsbidrag, för anpassning eller anordning på bilen så att man själv ska kunna använda den om man har en funktionsnedsättning. Detta förutsätter att man har rätt till bilstöd och att man uppfyller förutsättningarna för bilstöd.
 • Bidrag till körkortsutbildning kan i vissa fall beviljas om man är under 65 år, har beviljats bilstöd och är i behov av bil för att till exempel kunna försörja sig.

Bilstöd kan sökas i följande fall:

 • Om man har en funktionsnedsättning, är under 65 år och beroende av bil för att arbeta, studera eller för yrkesinriktad utbildning eller rehabilitering med aktivitetsstöd eller
  rehabiliteringsersättning.
 • Om man har en funktionsnedsättning, är under 65 år och har fått bilstöd enligt reglerna för ovanstående grupp men sedan fått förtidspension/sjukbidrag.
 • Om man tillhör en annan kategori av funktionsnedsatta i åldern 18 – 49 år.
 • Om man har en funktionsnedsättning och är förälder till barn under 18 år.
 • Om man är förälder till ett barn med funktionsnedsättning.

För alla grupperna krävs att man bor och arbetar i Sverige. För de två första grupperna krävs inte att man själv har körkort om någon annan förare kan anlitas för resorna. För de tre övriga kan man få bilstöd om man själv kör bilen.

Vart vänder man sig?

Ansökan om bilstöd gör man hos försäkringskassan där man bor. Man kan kontakta försäkringskassans kundcenter på telefon 020-524 524 för mer information och hjälp att fylla i ansökningsblanketter.

Lagstiftning

Socialförsäkringsbalk, SFS 2010:110.

Annat bilstöd

Om man inte är berättigad att erhålla bilstöd via försäkringskassan finns i några landsting möjlighet att ansöka om bilstöd till ombyggnad eller inköp av bil.

Vart vänder man sig?

Man kan till exempel kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast på vårdcentralen.

Om man vill veta om bilstöd finns i det egna landstinget kan man fråga hjälpmedelscentralen eller motsvarande.

Körkortsutbildning för personer med funktionsnedsättning

Det finns trafikskolor som specialiserat sig på körkortsutbildning för personer med olika funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, utvecklingsstörning och dyslexi. Sveriges Trafikskolors riksförbund kan informera om vilka de är.

Anpassad körkortsutbildning för bland annat personer med dyslexi finns även på några folkhögskolor.

Bidrag till körkortsutbildning är en del av bilstödet. Läs mer i avsnittet Bidrag till bil/bilstöd ovan.

Vart vänder man sig?

Sveriges Trafikskolors Riksförbund, tel: 0418 - 40 10 00

Ombyggnad och anpassning av bil

Bidrag till ombyggnad/anpassning av bil är en del av bilstödet. Läs mer i avsnittet Bidrag till bil/bilstöd, ovan.

Vart vänder man sig?

Information om bilstöd ges av försäkringskassan.

Parkeringstillstånd

Om man är rörelsehindrad eller har barn som är rörelsehindrade kan man få parkeringstillstånd för handikappfordon för att kunna parkera nära den plats man besöker. Med parkeringstillståndet kan man parkera på platser som är markerade med handikappskylt och även på vissa andra ställen. Reglerna varierar från kommun till kommun.

Om man har behov av att hämta och lämna rörelsehindrade vid till exempel skolor, sjukhus och olika fritidsaktiviteter kan länsstyrelsen bevilja parkeringstillstånd som gäller i flera kommuner. Gruppbostäder kan få ett sådant tillstånd. För att tillstånd ska beviljas måste det fordon som ansökan avser vara knutet till verksamheten.

Vart vänder man sig?

Det parkeringstillstånd man behöver som rörelsehindrad utfärdas av den egna kommunen.

Parkeringstillstånd för att hämta och lämna rörelsehindrade och som eventuellt ska gälla i flera kommuner beslutas av länsstyrelsen.

Den egna kommunen eller länsstyrelsen kan ge mer information.

Senast uppdaterad:

11 maj 2011 16:52

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...