www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Bröstrekonstruktion efter bröstcancer

Sammanfattning

Allmänt

När man ska opereras eller har opererats för bröstcancer kan man vilja genomgå en så kallad bröstrekonstruktion. Det innebär att bröstet som tagits bort återskapas genom en eller flera operationer.

Om rekonstruktionen görs vid samma tillfälle som bröstcancern opereras bort kallas det för en omedelbar rekonstruktion. Om rekonstruktionen görs vid ett senare tillfälle kallas det för en sen rekonstruktion.

Det finns två olika sätt att återskapa bröstet. Antingen används bröstimplantat, eller så flyttas vävnad till bröstet från något annat ställe på kroppen, med så kallad lambåteknik.

Vilken typ av operation som ska göras, och om det ska bli en omedelbar eller sen rekonstruktion, beror dels på vad man själv vill, dels på vilken sorts bröstcancer man har haft, dels på att vissa operationer inte görs överallt.

Förberedelser

Före operationen läggs man in på en kirurgisk eller plastikkirurgisk klinik. Exakt vilka förberedelser som görs beror på vilken typ av operation det gäller, dessutom kan det variera mellan olika sjukhus.

Om man är rökare är det viktigt att sluta röka eller åtminstone göra ett uppehåll under några veckor för att resultatet av operationen ska bli så bra som möjligt.

Hur går behandlingen till?

Under operationen är man sövd. Operationen går till på olika sätt beroende på om den görs med implantat eller vävnad från den egna kroppen, och om det är en omedelbar eller sen rekonstruktion.

Själva operationen tar mellan en och fem timmar beroende på vilken operation det gäller. Med alla förberedelser i operationssalen, sövning och väckning tar det ytterligare två timmar.

Vad händer efteråt?

Det är vanligt att man stannar kvar på sjukhuset mellan två och sju dygn i samband med en bröstrekonstruktion. Har man genomgått en operation med lambåteknik stannar man längre än om man fått implantat.

Det brukar göra ont efter operationen, särskilt om man fått implantat, och man behöver ofta få smärtstillande läkemedel i en till två veckor. Läkaren ser till att man får den behandling som behövs.

Återhämtningen brukar ta mellan en och fem veckor, oftast tar det längre tid efter en lambåoperation.

Efter alla typer av rekonstruktioner är det vanligt att man behöver genomgå fler operationer för att få ett så bra resultat som möjligt.

Om bröstrekonstruktion efter bröstcancer

Det borttagna bröstet återskapas

Vid en bröstrekonstruktion återskapas ett borttaget bröst genom en eller flera operationer.

En bröstrekonstruktion som görs samtidigt som bröstcancern opereras bort kallas för omedelbar eller primär rekonstruktion. Ibland används ordet direktrekonstruktion. En bröstrekonstruktion som görs vid ett senare tillfälle kallas för sen eller sekundär rekonstruktion.

Vilken sorts bröstrekonstruktion som kan göras beror dels på vad man själv vill, dels på vilken sorts bröstcancer man har, och hur behandlingen ska fortsätta. Om man har spridd cancer är det oftast inte lämpligt med bröstrekonstruktion.

Bröstimplantat eller egen vävnad

Vare sig en bröstrekonstruktion görs direkt eller senare görs den på huvudsakligen två olika sätt. Antingen får man så kallade bröstimplantat eller så används vävnad från den egna kroppen. Ibland kan de kombineras. Både implantat och egen vävnad har sina fördelar och nackdelar, och det är olika vad som är bäst för den enskilda kvinnan. Man har rätt att få information om alla rekonstruktionsmetoder och bör vara så delaktig som möjligt i beslutet som tas.

Det är inte säkert att man kan få den typ av rekonstruktion man vill, även om det är praktiskt och medicinskt möjligt. Landstingen har olika riktlinjer för vilka metoder de bekostar, och metoderna är olika dyra att genomföra.

Omedelbar rekonstruktion med implantat är billigast, och dyrast är sen rekonstruktion med kroppsegen vävnad. Men det har visat sig att kostnaderna jämnar ut sig i längden. Om man har fått implantat är risken större att man efter en tid behöver genomgå flera operationer för att rätta till rekonstruktionen. Anledningen är att rekonstruktion med egen vävnad håller längre, dessutom brukar resultatet bli bättre och kvinnor som fått det är oftast nöjdare.

Det finns alltid möjlighet att vända sig till en klinik som gör den sorts rekonstruktion man vill ha, om man är beredd att betala kostnaden själv.

Omedelbar rekonstruktion

En omedelbar bröstrekonstruktion görs direkt efter att bröstcancern opererats bort, vid samma operationstillfälle. Ofta gör samma kirurg båda operationerna, men det kan också vara en plastikkirurg som gör rekonstruktionen. Hur ofta omedelbara rekonstruktioner görs varierar mycket mellan olika delar av landet. Det kan vara bra att fråga om det görs där man kommer att bli opererad.

Det finns vissa rekommendationer för när det är lämpligt att göra en omedelbar bröstrekonstruktion. Bland annat ska cancertumören vara mindre än tre till fyra centimeter, cancern ska inte vara spridd utanför bröstet och man ska inte ha så kallad inflammatorisk bröstcancer. Om man har risk för ärftlig bröstcancer och ska genomgå en operation i förebyggande syfte, kan man också få en omedelbar bröstrekonstruktion gjord vid operationen.

Vid en omedelbar rekonstruktion används i de flesta fall bröstimplantat. Det är inte alltid resultatet efter en omedelbar rekonstruktion känns och ser bra ut efter den första operationen, och därför kan man behöva genomgå kompletterande operationer för att förbättra resultatet.

Tvärtemot vad många tror är det inte svårare att upptäcka eventuella återfall av cancer efter en omedelbar rekonstruktion.

Sen rekonstruktion

En sen bröstrekonstruktion görs en tid efter bröstcanceroperationen. Först har bröstet med cancer opererats bort, och sedan har man eventuellt fått någon tilläggsbehandling i form av strålbehandling, cytostatika eller antikroppsbehandling.

Om man har fått tilläggsbehandling måste den vara avslutad innan rekonstruktionen kan göras. Därför behöver man vänta mellan ett och tre år efter bröstcanceroperationen. Det beror bland annat på individuella förutsättningar och att strålbehandling påverkar bindväv, muskler och hud. Det gör operationen svår att genomföra, till exempel kan det bli problem med sårläkningen. Genom att vänta får man ett bättre resultat.

Rekonstruktion av bröstvårtan och vårtgården

Om bröstvårtan inte kan sparas kan den i stället rekonstrueras. Det kan göras oavsett vilken metod som använts för att skapa det nya bröstet. Då genomgår man ännu en operation, då hud viks upp på det nya bröstet för att skapa en ny bröstvårta. Hud från ljumsken kan också användas.

Vårtgården tatueras in cirka tre månader senare. Det går till som vid en vanlig tatuering. Hud från till exempel ljumsken eller andra vårtgården kan också användas får att återskapa vårtgården.

Förberedelser

Förberedande mottagningsbesök

Förberedelserna inför en bröstrekonstruktion beror på vilken typ av operation som ska genomföras och kan vara lite olika från ett sjukhus till ett annat. Det är viktigt att man får bra information om vad som ska göras, och möjlighet att ställa frågor och diskutera vilken operationsmetod som ska användas.

Man brukar få information om operationerna och förberedelserna vid ett mottagningsbesök hos bröstkirurgen eller plastikkirurgen innan man blir inlagd för operationen. Man har också fått träffa en narkosläkare som informerat om hur sövningen går till. Det är viktigt att berätta för kirurgen och narkosläkaren om man har andra sjukdomar eller allergier och om man tar några mediciner. Det är ofta bra att ha med en närstående vid detta mottagningsbesök eftersom man får mycket information, och då är det bra med flera som lyssnar och kan ställa frågor.

Sluta röka före operationen

Rökning innebär en ökad risk för att det rekonstruerade bröstet inte blir så fint. Såren läker sämre och blir lättare infekterade, och man återhämtar sig inte heller lika snabbt. Därför är det viktigt att sluta röka före operationen och också avstå från tobak de första veckorna efteråt. Om man behöver hjälp att sluta röka kan läkaren berätta vilket stöd som finns att få.

Man läggs in på sjukhus

Vare sig man ska genomgå en omedelbar bröstrekonstruktion i samband med operationen mot bröstcancer eller en sen bröstrekonstruktion, blir man inlagd på sjukhus på en kirurgisk eller plastikkirurgisk avdelning. Före operationen får man antibiotika för att förhindra en eventuell infektion efteråt. Under operationen är man sövd.

Operationsmetoder vid bröstrekonstruktion

Permanenta implantat

Permanenta implantat är oftast av silikon. De opereras in under bröstmuskeln och lämpar sig speciellt för kvinnor med små bröst och vävnad som tål att töjas ut. Om man till exempel fått strålbehandling kan vävnaderna bli svårare att töja och sår läker sämre. Då kan man behöva få så kallade expanderimplantat först. Om området är strålat eller ärrigt efter tidigare operationer behöver oftast också kroppsegen vävnad användas.

Expanderimplantat

Expanderimplantat är av silikon. De opereras in under bröstmuskeln och utvidgas undan för undan genom att kirurgen fyller på dem med koksaltslösning genom en ventil som ligger under huden.

Fyllningen sker vid flera tillfällen under en till två månader tills bröstet fått den storlek man vill. Man behöver inte vara inlagd då, utan kommer till sjukhuset på vanliga mottagningsbesök. Oftast fylls implantatet upp extra mycket först för att sedan tappas ur litegrann. Det ger ett mjukare bröst med naturligare form.

Expanderimplantat kan opereras in i ett eller två steg. Används metoden med två steg får man först ett tillfälligt expanderimplantat som senare byts ut mot ett permanent implantat då bröstet har fått den storlek det ska ha.

Samma operationstid vid olika implantat

Själva operationen tar ungefär 90 minuter, för både expanderimplantat och permanenta implantat. Med alla förberedelser i operationssalen, sövning och väckning tar det det ytterligare två timmar.

Fördelar med implantat

Både operationstiden och sjukskrivningstiden är kortare än vid operationer med kroppseget material. Man får inte heller fler ärr än det man redan har efter bröstcanceroperationen.

Komplikationer och nackdelar med implantat

Kroppen reagerar på implantatet genom att bilda ärrvävnad runt det . Ibland kan det orsaka besvär, en så kallad kapselkontraktur. Då drar bröstet ihop sig och blir hårt, och det kan göra ont.

Det finns en risk för infektioner, eftersom bakterier kan sätta sig på implantatet.

Det är vanligt att bröstet rör sig när man spänner bröstmuskeln, eftersom implantatet ligger under muskeln. Med tiden kan implantatet förflytta sig i bröstet.

Alla de tre komplikationerna innebär att risken är större för att man med åren kan behöva genomgå korrigerande operationer.

En del tycker att bröstet känns kallt och inte riktigt naturligt.

Rekonstruktion med kroppsegen vävnad, lambåteknik

Den här metoden innebär att kroppens egen vävnad används för att återskapa en del av eller hela bröstet. Vävnad som flyttas från ett ställe på kroppen till ett annat där det saknas vävnad kallas lambå. Metoden kallas lambåteknik. Operationer med lambåteknik görs oftast av en plastikkirurg och kan inte göras överallt där bröstcancer behandlas.

När det gäller bröstrekonstruktioner med lambåteknik är det vanligast att vävnaden tas från ryggen eller magen. Namnen på vävnaderna som flyttas har gett namn åt de olika typerna av operation. De två vanligaste lambåoperationerna i Sverige kallas LD och DIEP.

LD lambåteknik

LD är en förkortning av latissimus dorsi, som är det latiska namnet på en stor bred ryggmuskel som får sin blodförsörjning från armhålan. Muskeln med ovanliggande hud och fett kan frigöras och flyttas fram till bröstet. Vävnaden som hämtas från ryggen kan räcka för att bygga upp ett litet till medelstort bröst, men oftast behövs också ett implantat för att bröstet ska få önskad storlek.

Operationen brukar ta mellan två och en halv till fyra timmar. Med alla förberedelser i operationssalen, sövning och väckning tar det ytterligare två timmar.

Fördelar med LD lambåteknik

Bröstet får frisk vävnad. Den del av bröstet som är gjord av egen vävnad är mjuk och varm som ett vanligt bröst. Bröstet blir mjukare än om rekonstruktionen enbart är gjord med implantat.
Med tiden växer det in nerver och känseln återkommer delvis, även om det inte kan bli full känsel i de flyttade delarna.
Om bröstet inte har något implantat åldras det som det andra bröstet, storleken ändras om man går upp eller ner i vikt.

Komplikationer och nackdelar med LD

Oftast behövs också ett implantat för att bröstet ska bli tillräckligt stort. Då finns också risken att få de komplikationer som kan uppstå med implantat.
Man får ett ärr på ryggen. Man kan få en viss svaghet eller stelhet i axeln.
Operationen är mer krävande och tar längre tid än rekonstruktion med implantat. I operationssåret på ryggen samlas sårvätska som måste tömmas några gånger. Sjukskrivningstiden är också längre än när man fått implantat.
Man kan enbart bli opererad på sjukhus där det finns plastikkirurger.

DIEP lambåteknik

DIEP står för Deep Inferior Epigastric Perforator, och innebär att hud och fett från magen används. Tekniken går ut på att ta hud och fett där det finns överskott och flytta till bröstet. Det går att använda vävnad från olika ställen på kroppen men det vanligaste är från nedre delen av magen. Blodkärl i den flyttade vävnaden sys ihop med kärl på bröstkorgen med hjälp av mikroskop. Det går nästan alltid att skapa bröstet utan implantat.
Operationen tar vanligtvis från tre och en halv till fem timmar. Med alla förberedelser i operationssalen, sövning och väckning tar det ytterligare två timmar.Vid rekonstruktion med DIEP lambåteknik används hud och fettvävnad från magen för att skapa det nya bröstet. Man får ett ärr på magen. Bröstvårtan konstrueras vid ett senare tillfälle.

Fördelar med DIEP lambåteknik

Bröstet är gjort av egen vävnad, och blir mjukt och varmt som ett vanligt bröst.
Med tiden växer det in nerver och känseln återkommer delvis, även om det inte kan bli full känsel i de flyttade delarna .
Bröstet åldras som det andra bröstet, storleken ändras om man går upp eller ner i vikt.
Ingen muskel behöver tas från kroppen, i stället blir magen plattare.
Implantat behöver nästan aldrig användas.

Nackdelar med DIEP

Operationen är mer krävande och tar längre tid än andra typer av bröstrekonstruktioner, sjukskrivningstiden är också längre. Man får ett ärr på magen.
Man kan enbart bli opererad på vissa sjukhus där det finns specialister på mikrokirurgi.

Kombination av implantat och lambå

Det görs också rekonstruktioner då implantat kombineras med mindre lambåer för att återskapa bröstet. Oftast tas lambåerna då från ryggen.

Kombination av implantat och konstgjord vävnad

Ibland används konstgjord vävnad i kombination med implantat. Det hjälper till att avlasta huden, så att man i vissa fall kan få ett permanent implantat direkt, utan att huden först behöver töjas ut med expanderimplantat.

Vad händer efter operationen?

De första dagarna efter operationen

När operationen är klar får man ligga på en uppvakningsavdelning i några timmar, sedan återvänder man till vårdavdelningen. Har man genomgått en operation med lambåteknik stannar man längre på sjukhuset än vid en operation med implantat.

Efter en rekonstruktion med implantat är det vanligt med ett till tre dygn på sjukhus, efter en LD-rekonstruktion tre till sju dagar, och efter en DIEP-rekonstruktion fem till sju dagar.

Smärtstillande brukar behövas

De flesta har ont efter operationen när hud och vävnad ska töjas ut, särskilt när implantat har lagts in. Man brukar behöva smärtstillande behandling under den första tiden, under cirka en till två veckor. Läkaren ser till att man får den behandling som behövs.

Såret kan behöva tömmas med dränage

Det kan behövas tillfälliga dränage för att tömma operationssåret på blod och vävnadsvätska. Ett dränage är en liten slang av silikon som läggs i operationssåret och som tömmer sig i en liten behållare. Dränaget dras oftast ut genom huden en liten bit från själva såret där det fästs med ett stygn.

Man brukar ha dränaget tills det inte kommer så mycket vätska längre. Hur länge dränaget är kvar varierar mellan olika sjukhus. Oftast tas det bort efter en till tre dagar. Man kan också få åka hem med dränaget och komma på ett återbesök till kliniken där man har opererats eller till en distriktsköterska för att ta bort det.

Om man får besvär när man kommit hem

Även om det är ovanligt kan det alltid uppstå komplikationer vid en operation. Den vanligaste komplikationen är att man får en blödning eller infektion i såret. Skulle såret bli rött, ovanligt varmt, ömt eller om man får feber, ska man kontakta det sjukhus där man opererats för att visa upp såret. En sårinfektion behandlas oftast med antibiotika och ibland dränage. Om det har bildats var i såret kan stygnen behöva klippas upp så att såret öppnas.

En kraftig spänning i operationssåret som uppstår snabbt kan tyda på en blödning. Då bör man kontakta sjukhuset direkt för att få en bedömning av om man behöver opereras.
Innan man åker hem är det bra att ta reda på vilket telefonnummer man ska ringa om man får besvär.

Sjukskrivning

Det är olika hur länge man behöver vara sjukskriven efter en bröstrekonstruktion. Det beror på vilken typ av operation som man har genomgått och vilket arbete man har. Efter en operation med implantat kan man behöva vara sjukskriven i en till tre veckor innan man är tillräckligt återställd för att börja arbeta igen.

Har man genomgått en LD-rekonstruktion kan man behöva vara sjukskriven längre, i tre till fyra veckor. Efter DIEP-rekonstruktioner brukar sjukskrivningstiden vara fyra till fem veckor. Den första tiden ska man undvika att lyfta tungt men i övrigt kan man leva som vanligt.

Kompletterande operationer

Det är vanligt att man behöver genomgå flera operationer efter bröstrekonstruktionen. Ärren kan behöva korrigeras och bröstens storlek och utseende kan behöva justeras. Det är oftast mindre operationer då man antingen får lokalbedövning eller är sövd bara under en kort stund.

Sådana kompletterande operationer är vanliga vare sig man fått implantat eller opererats med lambåteknik. Men när det väl är färdigt brukar rekonstruktioner med lambåteknik hålla livet ut, medan rekonstruktioner med implantat ofta behöver korrigeras även senare.

Senast uppdaterad:

30 september 2012 12:16

Skribent:

Malin Sund, kirurg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

Granskare:

Katti Björklund, 1177 Vårdguiden Thorir Audolfsson, plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo
Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med?

Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest.
Dygnet runt alla dagar.

Läs mer och kontakta oss idag!

Till samtalsjouren

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...