www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Brufen och Brufen Retard

Läkemedelsinformation

Vad är Brufen och Brufen Retard?

Brufen och Brufen Retard är läkemedel som lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Medicinen används för att behandla smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar. Brufen kan också användas för att lindra tillfällig smärta, till exempel mensvärk.

Brufen kan även användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver man inte alltid ta medicinen om man bara har lätt eller måttlig feber.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare, även kallade NSAID. Det verksamma ämnet i medicinen är ibuprofen.

Recept och högkostnadsskydd

Brufen finns som tabletter i styrkorna 200, 400 och 600 milligram. Medicinen finns även i flytande form i styrkan 20 milligram per milliliter. Brufen Retard finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i styrkan 800 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar även bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas. Medicinen sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

En tablett lindrar vanligen smärta inom en halvtimme, men tiden kan variera. Maximal effekt får man inom en till två timmar och effekten varar i cirka sex timmar. Den antiinflammatoriska effekten kommer först efter ett par dagars regelbunden användning.

Hur tar man medicinen?

Brufen tabletter

För att undvika en övergående brännande känsla i svalg eller mun ska tabletterna sväljas hela och sköljas ned med minst ett halvt glas vatten. Medicinen kan tas med eller utan mat, men den verkar snabbare om man tar den på fastande mage. Om man har känslig mage bör man ta läkemedlet med mat.

Vid mensvärk bör man ta medicinen så snabbt som möjligt när man känner att besvären är på väg.

Brufen Retard depåtabletter

Brufen Retard depåtabletter ska sväljas hela. De är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet löses ut lite i taget. På så sätt får man en jämn och långvarig effekt av läkemedlet med så lite biverkningar som möjligt. Om man krossar eller tuggar tabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Man kan ta Brufen Retard med eller utan mat.

Brufen Retard ska förvaras i originalförpackningen eftersom den är fuktkänslig.

Brufen i flytande form

Flaskan ska skakas om noga innan man tar medicinen. Då blandas innehållet ordentligt och man får i sig rätt mängd av det verksamma ämnet. Dessutom undviker man en övergående brännande känsla i svalg eller mun.

Medicinen kan tas med eller utan mat, men den verkar snabbare om man tar den på fastande mage. Om man har känslig mage bör man ta läkemedlet med mat.

Den flytande medicinen innehåller socker, 3 gram sackaros per 5 millilitersdos. Detta bör man tänka på om man har diabetes. Det är bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att man har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen är olika beroende på ålder och varför man tar medicinen.

En vanlig dos vid reumatiska sjukdomar är 400-600 milligram 3 gånger om dagen. För depåtabletten, Brufen Retard, är en vanlig dos 2 tabletter till kvällen.

Vid andra smärttillstånd är det vanligt att behandla med tabletter vid behov. Beroende på smärttillstånd varierar dosen mellan 200 milligram till 400 milligram 1-4 gånger dagligen.

Vid mensvärk tar man 400 milligram 1-3 gånger dagligen.  Det är bra att ta medicinen så snart man känner av besvären. Då blir effekten bättre.

Vid feber är en vanlig dos 200-400 milligram 1-3 gånger dagligen.

Till barn mellan sex och tolv år är dosen 200 milligram 1-3 gånger per dygn vid akuta smärttillstånd och vid feber.

När man använder Brufen tabletter bör det vara minst 4-6 timmar mellan doserna.

Brufen i flytande form kan ges till barn från sex månaders ålder mot smärta och feber. Dosen beror på barnets vikt.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Om man har eller har haft vissa sjukdomar ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen. Det gäller till exempel ökad risk för blödning, magsår, hjärtsvikt, inflammatorisk tarmsjukdom eller någon njur- eller leversjukdom.

Man ska rådgöra med läkare om man har astma. Medicinen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har astma.

Man ska också rådgöra med läkare om man har hjärtproblem eller tidigare har haft stroke eller om man har en ökad risk för dessa tillstånd på grund av blodtryckssjukdom, diabetes eller livsstil (till exempel om man röker eller inte motionerar regelbundet). Det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke vid användning av medicinen. Risken är större om man använder höga doser av medicinen under lång tid.

Man bör inte använda medicinen i samband med vattkoppor eftersom den då kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Medicinen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran.

Man ska rådgöra med läkare innan man tar medicinen om man använder vissa mediciner mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt och om man använder mediciner mot depression som kallas SSRI.

Man ska inte ta Brufen eller Brufen Retard tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Medicinen kan motverka effekten av läkemedlet Trombyl, som används mot blodpropp.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Medicinen kan också öka risken för magsår. Vissa personer kan även till exempel bli trötta, få ont i huvudet eller hudutslag.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om man får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska man genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör man inte använda medicinen utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska man inte använda medicinen alls.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller ibuprofen. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på andra läkemedel som innehåller ibuprofen är

  • Alindrin
  • Ardinex , som även innehåller kodein
  • Ibumetin
  • Ibuprofen
  • Ipren.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

14 maj 2012 16:50

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...