www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Cancer utan känd primärtumör, CUP

Sammanfattning

Cancer utan känd primärtumör, CUP, betyder att man har en eller flera metastaser men att det är oklart var i kroppen cancertumören finns som metastaserna kommer ifrån. Det kan gå att få behandling även om läkaren inte hittar cancertumören som också kallas primärtumören.

Vad är cancer utan känd primärtumör, CUP?

Cancer utan känd primärtumör förkortas CUP. Cirka 1300 personer får diagnosen varje år. De flesta är över 50 år.

Diagnosen CUP innebär att läkaren hittar en eller flera metastaser men inte var i kroppen cancertumören finns som de kommer ifrån. Cancersjukdomen kan ha varierande ursprung från olika organ. Det gör också att behandlingen och prognosen vid CUP varierar mycket från person till person. Prognosen kan vara bättre om läkaren hittar primärtumören.

Varför hittas inte primärtumören?

Cancer innebär att celler på ett ställe i kroppen har blivit så pass förändrade att de inte fungerar som de ska. De förökar sig okontrollerat och bildar en cancertumör som kan växa in i vävnaderna omkring. Så småningom kan cancerceller också sprida sig genom blodet eller kroppens lymfsystem till andra delar av kroppen. Där kan de bilda dottertumörer, som också kallas metastaser.

Om du har en eller flera metastaser så finns det en primärtumör någonstans. Läkaren behöver hitta den för att kunna säga vilken typ av cancer du har. Men ibland kan primärtumören vara så liten att den inte syns på röntgenbilder eller i andra undersökningar, eller så har den försvunnit av sig själv ur kroppen.

Det kan också vara så att primärtumören redan har opererats bort. Till exempel kan det vara ett födelsemärke med förstadium till cancer som har tagits bort.

Symtom

Cancer kan ha olika symtom som också kan bero på andra saker. Man kan till exempel vara ovanligt trött, ha dålig aptit, gå ner i vikt utan att veta varför eller ha ont någonstans utan att ha skadat sig. Ibland kan man ha svullen mage eller en hård svullnad någon annanstans på kroppen.

Ibland upptäcks cancertumören när man blir undersökt av någon annan anledning. I texten Vanliga frågor om cancer kan du läsa mer om symtom som ibland kan bero på cancer.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har fått nya symtom som inte går över och som du inte hittar någon förklaring till. Du kan kontakta de flesta mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Här kan du läsa mer om 1177 Vårdguiden på telefon.

Utredningar och undersökningar

När du träffar läkaren får du berätta om dina symtom, eventuella tidiga sjukdomar och operationer. Det är viktigt att nämna om du har tagit bort födelsemärken.

Det är vanligt med en eller flera röntgenundersökningar som kan visa om det finns någon förändring som kan förklara dina besvär. Om läkaren hittar en misstänkt tumör undersöks du vidare med datortomografi som kan kartlägga sjukdomen.

Ofta behövs också ett vävnadsprov, som kallas biopsi. Då tar läkaren små prover från en misstänkt tumör, till exempel genom att föra in en nål i den. Du får bedövning om du behöver det.

Andra undersökningar kan vara koloskopi och bronkoskopi.

Undersökningarna görs enligt ett standardiserat vårdförlopp

Om läkaren misstänker att du har cancer utan känd primärtumör, erbjuds du en utredning enligt ett standardiserat vårdförlopp. Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Bland annat finns tider avsatta för de undersökningar du kan behöva göra. Läkaren skriver en remiss och berättar för dig varför du bör utredas, vad det innebär och när du kan få besked om du har cancer eller inte.

Det går ofta fort att få kallelser till undersökningar i ett standardiserat vårdförlopp. Det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast når dig, så att du inte missar någon tid.

Att få ett cancerbesked

Man kan reagera på många olika sätt på ett cancerbesked. Ofta behöver man gott om tid att tala med sin läkare och annan vårdpersonal om vad beskedet innebär. Låt gärna en närstående följa med dig, om det är möjligt. Den närstående kan fungera som ett stöd och hjälpa till att minnas vad som har sagts.

Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Ställ frågor om du inte förstår. Du har rätt att få information på ditt eget språk om du inte talar svenska. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

På många sjukhus finns särskilda sjuksköterskor som kallas kontaktsjuksköterskor som kan ge stöd och även hjälpa till med olika praktiska saker.

Du kan få hjälp på flera håll

Känner du dig orolig eller har frågor? Prata med kontaktsjuksköterskan eller sjukhusets kurator. Du kan också kontakta till exempel Cancerrådgivningen eller Cancerfonden.

Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp och stöd vid cancer.

Barn behöver också få veta

Ett minderårigt barn som bor hemma har rätt att få information och stöd utifrån sitt eget behov om en närstående vuxen är sjuk. Det är vårdens ansvar. Vill du berätta själv för barnet, kan du få hjälp med vad du ska säga. Ofta är det bra att göra barn så delaktiga som möjligt, oavsett hur stora eller små de är. Det betyder inte att du måste berätta allt.

Här kan du läsa mer om att få ett cancerbesked.

Behandling

Behandlingen anpassas efter vilken typ av cancer det är, var i kroppen den finns och hur du mår.

Om primärtumören hittas får du den behandling som är rutin för just den cancertypen.

Om primärtumören inte hittas kan du ändå få behandling. Metastaserna kan opereras bort om de inte har spridit sig så mycket. Ibland går det att få strålbehandling eller till exempel olika typer av cellhämmande läkemedel, som cytostatika eller målriktade läkemedel. Du får också den behandling du behöver för att lindra symtom, till exempel om du har ont.

Bra att sluta röka

Om du röker är vinsterna många med att sluta inför en operation. Såren läker snabbare, blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du återhämtar dig fortare. Det bästa är att sluta röka helt, men om det inte lyckas så är det bra om du kan avstå från rökning före operationen och även de första veckorna efteråt. Om du behöver hjälp att sluta röka kan din läkare berätta vilket stöd som finns att få.

Om sjukdomen inte går att ta bort

Sjukdomen går inte att bli av med om den har spridit sig mycket i kroppen. Då kan det ibland gå att få cytostatikabehandling som bromsar sjukdomen i stället. Du fortsätter också med den behandling du behöver för att lindra de besvär du kan ha. Vård som bromsar eller lindrar en sjukdom kallas palliativ vård.

Hur påverkas livet av CUP?

Det kan vara påfrestande att inte veta var i kroppen primärtumören finns, eller om den över huvud taget finns kvar. Alla olika undersökningar som kan behövas kan också kännas ansträngande, speciellt om primärtumören inte upptäcks. Prata med din läkare eller med kontaktsjuksköterskan om du behöver stöd eller råd. Här kan du läsa om andra sätt att få hjälp och stöd.

Var med och påverka din vård

Du har rätt att vara delaktig i din vård så långt det är möjligt. Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig utifrån sådant som är viktigt för dig. 

Du kan göra en vårdplan tillsammans med kontaktsjuksköterskan, läkaren och annan personal. Den ska svara på frågor som gäller för just dig, bland annat:

  • Vad är syftet med vården?
  • Vilka undersökningar och behandlingar har du hittills fått?
  • Vilken är nästa undersökning, behandling eller besök?
  • När ska nästa undersökning, behandling eller besök ske?
  • Vad kan du göra själv för att må bättre?
  • Hur får du den rehabilitering du behöver?
  • Vart kan du ringa om du plötsligt mår sämre eller känner dig orolig?

Ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning om du har fått diagnosen cancer utan känd primärtumör, CUP. En ny medicinsk bedömning kallas också second opinion. Du kan få en ny medicinsk bedömning om du känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Stöd om du är närstående

Det kan ibland kännas svårt att vara närstående till någon som är sjuk. Kanske vill du ge stöd samtidigt som du själv har en stark oro och mår dåligt? Det är mycket vanligt att det är så.

Om du har människor i din närhet kan du pröva att låta dem stötta dig. Ofta blir det lättare för dem att hjälpa dig om du berättar hur det känns. Du kan också prata med kontaktsjuksköterskan om du är närstående och behöver stödjande samtal.

Du kan läsa mer på sidan Att vara den som står bredvid.

Senast uppdaterad:

20 september 2017 15:26

Skribent:

1177.se

Granskare:

Roger Henriksson, läkare, professor, specialist i cancersjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm Roger Henriksson, läkare, professor, specialist i cancersjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, StockholmHelena Brändström, samordnare nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp vid Regionala cancercentrum i samverkan Roger Henriksson, läkare, professor, specialist i cancersjukdomar, Umeå universitet Susanna Olzon Schultz, 1177 Vårdguiden Susanna Schultz, 1177 Vårdguiden Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo
Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med?

Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest.
Dygnet runt alla dagar.

Läs mer och kontakta oss idag!

Till samtalsjouren

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...