www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Cilaxoral

Läkemedelsinformation

Vad är Cilaxoral?

Cilaxoral är ett läkemedel som används vid tillfällig förstoppning eller för att lättare kunna tömma tarmen vid till exempel hemorrojder. Läkare kan ibland skriva ut läkemedlet för användning under längre perioder.

Cilaroxal är ett så kallat tarmretande laxermedel, eller laxantia. Det verksamma ämnet är natriumpikosulfat.

Recept och högkostnadsskydd

Cilaxoral finns som droppar. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Tarmen rör sig hela tiden och driver på så sätt tarminnehållet framåt. Läkemedlet ökar dessa tarmrörelser så att tarminnehållet passerar snabbare. Då hinner mindre mängd vatten sugas upp från tarminnehållet. När mer vätska stannar kvar i tarmen blir avföringen blir mjukare.

Effekten kommer efter cirka tio timmar.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja dropparna direkt eller blanda med mat eller dryck.

Cilaxoral kan användas sex månader efter att flaskan öppnats.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Medicinen tas på kvällen för att få tarmtömning på morgonen. Som första dos tar man vanligen 10 droppar. Därefter anpassas dosen tills man får önskad effekt. Man får inte ta mer än 20 droppar per dygn. Medicinen bör inte användas sammanhängande mer än en vecka utan att en läkare har rekommenderat det.

Barn under 12 år ska inte använda medicinen om inte en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Läkemedlet ska inte användas vid plötsliga och svåra magsmärtor eller om man har någon form av hinder i tarmen. Man ska inte heller använda läkemedlet vid uttorkning.

Vid normal avföring töms bara nedersta delen av tjocktarmen, men när man tar tarmretande läkemedel töms ofta en större del av tjocktarmen. Det tar därför ofta fler dagar innan man behöver tömma tarmen igen.

Om man använder medicinen under lång tid finns risk för uttorkning och kaliumbrist.

Biverkningar

En del personersom använder medicinen kan få till exempel magknip, vilket beror på den ökade tarmaktiviteten.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man kan använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller natriumpikosulfat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller natriumpikosulfat är Laxoberal.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

2 november 2015 15:21

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...