www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 500 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Clozapine Actavis

Läkemedelsinformation

Vad är Clozapine Actavis?

Clozapine Actavis är en medicin som används mot schizofreni, när andra läkemedel mot schizofreni inte har hjälpt eller har gett svåra biverkningar. Clozapine Actavis kan ibland användas vid svåra störningar i tankar och beteende vid Parkinsons sjukdom.

Clozapine Actavis tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. Det verksamma ämnet är klozapin.

Recept och högkostnadsskydd

Clozapine Actavis finns som tabletter i styrkorna 25 milligram och 100 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Det verksamma ämnet i medicinen, klozapin, dämpar de impulsöverföringar som sker med signalsubstanserna dopamin och serotonin. Då dämpas de psykotiska symtom och besvär man har vid schizofreni, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Medicinen kan också förebygga återfall. Därför ska man inte avsluta behandlingen även om man känner sig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Det tar någon eller flera veckor innan läkemedlet verkar fullt ut.

Det finns ingen risk för att man ska bli beroende av medicinen.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna kan delas och man sväljer dem med vatten. De glider ner lättare om man först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Det går bra att ta tabletterna både med och utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos för vuxna vid schizofreni är mellan 200 och 450 milligram per dygn. Man tar medicinen en eller två gånger om dagen.

Vid tankestörningar på grund av Parkinsons sjukdom är en vanlig dos 25-37,5 milligram per dygn. Man tar hela dosen på kvällen.

Dosen trappas gradvis upp tills medicinen börjar verka.

Om man glömt att ta en dos ska man ta den så fort man kommer på det. Om det snart är dags för nästa dos hoppar man över den glömda dosen och fortsätter som vanligt. Man ska aldrig ta dubbel dos. Man ska rådgöra med läkare om man inte tagit medicinen på 48 timmar.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har vissa sjukdomar, som till exempel allvarlig njur-, lever- eller hjärtsjukdom, svår förstoppning, försämrad benmärgsfunktion eller epilepsi som man inte behandlas för.

Man bör rådgöra med läkare om man har sjukdomar som till exempel förstorad prostata, trångvinkelglaukom, diabetes eller ökad risk för blodpropp. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos man ska ta.

Vid tecken på infektion, till exempel feber eller ont i halsen, ska man omedelbart kontakta läkare. Medicinen kan göra att antalet vita blodkroppar minskar och då försämras kroppens försvar mot infektioner. Man ska inte använda medicinen om man inte har möjlighet att regelbundet lämna blodprover för att kontrollera de vita blodkropparna.

Man bör rådgöra med läkare innan man dricker alkohol, när man behandlas med klozapin. Alkohol kan öka den sömnighet som medicinen kan ge. Av samma anledning bör man även rådfråga läkare innan man tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med klozapin.

Mängden av läkemedlet i kroppen minskar av rökning och ökar av koffein, som finns ibland annat kaffe och i vissa läkemedel. Man bör därför undvika plötsliga förändringar i rökning och intag av koffein, eftersom det kan påverka effekten och risken för biverkningar.

Även om man efter en tids medicinering känner sig bra eller bättre ska man inte sluta med medicinen utan att ha talat med sin läkare. Om man slutar med medicinen riskerar man att få abstinenssymtom som svettning, huvudvärk illamående och diarré. Man riskerar också återfall i sjukdomen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan bli trötta i början av behandlingen. Andra kan till exempel få hjärtklappning, yrsel eller förstoppning. Några kan må illa eller gå upp i vikt. Man kan även få huvudvärk, dimsyn, svettningar eller svårt att hålla tätt.

En del kan få mer saliv och andra kan bli torra i munnen. Om man blir torr i munnen ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att man borstar tänderna noga, och att man använder fluortandkräm under hela den tid man använder medicinen.

Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska man kontakta läkare.

En allvarlig biverkning, som drabbar en till två av hundra som behandlas med medicinen, är att antalet vita blodkroppar minskar. Då försämras kroppens försvar mot infektioner. Därför får man lämna blodprover under hela behandlingstiden och en månad efter behandlingens slut. Om man får tecken på infektion, till exempel feber eller halsont, ska man omedelbart kontakta läkare. Då görs en blodkontroll för att kontrollera att man inte har brist på vita blodkroppar. Om man har fått en sådan brist går det att avbryta behandlingen i tid, så att kroppens bildning av dessa blodkroppar blir normal igen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller klozapin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller klozapin är

  • Clozapine med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Clozapine Sandoz
  • Leponex.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

18 september 2012 15:33

Skribent:

1177.se

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...