www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
800 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Coaprovel

Läkemedelsinformation

Vad är Coaprovel?

Coaprovel är ett läkemedel som används mot högt blodtryck. Medicinen tillhör gruppen kombinationsmedel med angiotensinreceptorblockerare, även kallad angiotensin-2-antagonister. De verksamma ämnena är irbesartan och hydroklortiazid.

Recept och högkostnadsskydd

Coaprovel finns som tabletter i styrkorna 150/12,5 milligram och 300/12,5 milligram och 300/25 milligram av irbesartan/hydroklortiazid. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet irbesartan är blodtryckssänkande om man har högt blodtryck.

När blodcirkulationen är försämrad blir även genomblödningen av njurarna försämrad. För att inte njurarna ska fungera sämre bildas då ett ämne som kallas angiotensin-2. Det gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna.

Irbesartan hämmar effekten av angiotensin-2 och då vidgas blodkärlen. Det leder till minskat motstånd för blodet i kärlen och då sjunker blodtrycket.

Hydroklortiazid är ett ämne med mild och jämn salt- och vätskedrivande verkan. Det vidgar blodkärlen och minskar mängden vatten i kroppen. Därigenom sjunker blodtrycket. Tillsatsen av hydroklortiazid i låg dos förstärker den blodtryckssänkande effekten av irbesartan. Dosen hydroklortiazid är densamma i de olika styrkorna av läkemedlet. Den vätskedrivande effekten av denna dos hydroklortiazid är liten.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att man har tagit medicinen och den varar under upp till ett dygn. När man börjar med medicinen kan det dröja upp till sex veckor innan blodtrycket har sjunkit maximalt.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten.

Medicinen är fuktkänslig och ska därför förvaras i originalförpackningen

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Vanligen tar man en tablett CoAprovel en gång om dagen.
Behandling av högt blodtryck påbörjas oftast med en medicin som enbart innehåller angiotensin-2-receptorblockerare, till exempel Aprovel.

Om man har glömt att ta medicinen ska man fortsätta att ta medicinen som vanligt nästa dag. Man ska inte ta någon extra dos.

Viktigt

Det kan ta en tid innan kroppen vänjer sig vid medicinen. Därför är det viktigt att man noga följer de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången man behandlas med medicinen. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Om man känner sig yr eller svimfärdig efter att ha tagit medicinen bör man kontakta läkare direkt.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Innan man börjar använda medicinen ska man berätta för sin läkare om man använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren, Magnecyl och Diklofenak. De här medicinerna kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av de mediciner man fått mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få besvär av till exempel yrsel, svimningskänsla eller magbesvär, särskilt när man börjar med medicinen. Andra kan få biverkningar som till exempel trötthet eller huvudvärk.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. De verksamma ämnena i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.
Det ena av de verksamma ämnena, hydroklortiazid, passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Det inte klarlagt om det andra verksamma ämnet, irbesartan, passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. 

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 september 2011 15:53

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...