www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Combivent

Läkemedelsinformation

Vad är Combivent?

Combivent är en medicin som man andas in för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Medicinen innehåller två luftrörsvidgande ämnen, ipratropiumbromid och salbutamol.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som vätska i endosbehållare om 2,5 milliliter och innehåller 0,5 milligram ipratropiumbromid och 2,5 milligram salbutamol.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När man har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där man får andnöd anfallsvis. Man blir andfådd, man kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när man andas.

Medicinen kan lindra symtom som till exempel andnöd.

De båda ämnena som ingår i medicinen vidgar luftrören på olika sätt. Salbutamol verkar främst i luftvägarna genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas. Ipratropimbromid dämpar vissa nervsignaler som påverkar luftrören att dra ihop sig. Då vidgas luftrören.

Hur tar man medicinen?

Man andas in lösningen med hjälp av en apparat som kallas för nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler finfördelas vätskan till mycket små droppar. När dropparna andas in följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören där den verkar.

Man andas in med lugna och jämna andetag genom nebulisatorns munstycke eller genom en ansiktsmask.

För att man ska andas in rätt dos är det viktigt att man följer bruksanvisningen för hur man ska inhalera. Sjukvårdspersonal instruerar om detta.

Man ska använda en öppnad endosbehållare direkt efter att man öppnat den.

Medicinen är känslig för ljus och ska därför förvaras i kartongen.

Medicinen får inte frysas.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar från person till person. En vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är 1 endosbehållare 3-4 gånger om dagen.

Viktigt

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av medicinen uteblir eller minskar ska man omedelbart kontakta läkare. Man kan behöva annan behandling.

Man ska undvika att få medicinen i ögonen. Om medicinen av misstag har kommit in i ögonen, bör man skölja ögonen med vatten eftersom man kan riskera att få ögonbesvär som till exempel smärta och ökat tryck i ögat. Detta gäller speciellt om man har trångvinkelglaukom, en form av grön starr. Får man trots det besvär med ögonen ska man kontakta ögonläkare.

Om man lider av en viss typ av hjärtmuskelsjukdom skall man inte använda den här medicinen.

Man bör också berätta för läkaren som skriver ut medicinen om man har någon annan sjukdom som till exempel någon annan hjärtsjukdom eller prostatabesvär.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Combivent tillsammans med Spiriva utan att först ha talat med sin läkare. Medicinerna liknar varandra och gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel huvudvärk, hjärtklappning eller må illa. Andra kan få hosta, bli hesa eller få svårt att ställa in synskärpan. Det beror på att ögats lins kan påverkas av medicinen så att den inte hinner ställa om mellan att se på nära och på långt håll lika snabbt som vanligt. Det är en alldeles ofarlig biverkning och går alltid över.

Medicinen kan även ge muntorrhet. Därför är det viktigt att man borstar tänderna noga, och att man använder fluortandkräm under hela medicineringen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedel som innehåller ipratropiumbromid eller salbutamol när man ammar. Det är inte klarlagt om de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller ipratropiumbromid eller salbutamol var för sig. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet. Exempel på läkemedel som innehåller ipratropiumbromid är

 • Ipramol
 • Ipraxa
 • Ipratropiumbromid Arrow
 • Sapimol
 • Otrivin comp som även innehåller xylometazolin
 • Atrovent
 • Atrovent Nasal.

Exempel på läkemedel som innehåller salbutamol är

 • Sabufarm
 • Ventilastin Novolizer
 • Ventoline Diskus
 • Ventoline Evohaler
 • Ventoline i flytande form
 • Ventoline tabletter
 • Ventoline, lösning för nebulisator
 • Airomir och Airomir Autohaler 
 • Salbutamol Arrow.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se. 

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

10 januari 2017 13:39

Skribent:

1177.se

Granskare:

Helena Almer, läkare, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...