www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Cyklo-f

Läkemedelsinformation

Vad är Cyklo-f?

Cyklo-f är ett läkemedel som minskar blödningar. Medicinen används om man har riklig mens.

Cyklo-f tillhör läkemedelsgruppen hemostatika och det verksamma ämnet är tranexamsyra.

Recept och högkostnadsskydd

Cyklo-f finns som tabletter i styrkan 500 milligram. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Plasmin är ett ämne i kroppen som löser upp levrat blod. Medicinen hindrar plasmin från att verka vilket gör att man blöder mindre.

Hur tar man medicinen?

Man tar medicinen när mensen har börjat.

Läkemedlet kan tas med eller utan mat. Alkohol påverkar inte effekten av medicinen.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dos är 2 tabletter 3 gånger om dagen. Dosen kan höjas om man har mycket riktlig mens, men man får inte ta mer än 8 tabletter per dygn.

Man tar medicinen så länge man behöver men högst i 4 dagar. Eftersom medicinen minskar blödningsmängden, inte antalet blödningsdagar, ska man bara ta den under de dagar då man blöder rikligt.

Om man är under 15 år bör man fråga en läkare innan man tar medicinen.

Viktigt

Man ska bara använda Cyklo-f om man har regelbunden och riklig mens.

Man ska inte använda läkemedlet om man behandlas för njursjukdom, hjärnblödning eller blodpropp i till exempel benen, lungorna eller hjärnan.

Man bör rådgöra med läkare innan man använder läkemedlet om man tidigare har haft blodpropp, om någon i familjen haft blodpropp, eller om man har oregelbunden mens.

Om blödningen inte blir mindre efter 2-3 dagar ska man söka läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få besvär från magen som till exempel illamående, kräkningar, diarré eller ont i magen. Andra kan till exempel få ont i huvudet eller känna sig yra. Dessa biverkningar brukar vara lindriga och gå över.

Graviditet och amning

Eftersom medicinen bara ska användas vid riklig mens ska den inte användas om man är gravid. Om man blöder från underlivet när man är gravid ska man söka läkare.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra mediciner som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller tranexamsyra. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller tranexamsyra är

  • Cyklokapron Meda
  • Cyklonova
  • Tranexamsyra
  • Tranon.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 februari 2012 11:29

Granskare:

Britth-Marie Landgren, gynekolog, Huddinge sjukhus

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...