www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Cyklokapron Meda

Läkemedelsinformation

Vad är Cyklokapron Meda?

Cyklokapron Meda är ett läkemedel som minskar blödningar. Medicinen används om man har riklig mens, svåra näsblödningar, blödningar från magen, tarmen eller urinvägarna. Medicinen kan också användas i samband med operationer om man får blödningar eller har en ökad blödningsrisk.

Cyklokapron Meda tillhör läkemedelsgruppen hemostatika och det verksamma ämnet är tranexamsyra.

Recept och högkostnadsskydd

Cyklokapron Meda finns som tabletter i styrkan 500 milligram och som brustabletter i styrkan 1 gram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Plasmin är ett ämne i kroppen som löser upp levrat blod. Medicinen hindrar plasmin från att verka vilket i sin tur gör att man blöder mindre.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna sväljer man med vatten. Brustabletterna ska lösas upp i minst ett halvt glas vatten innan man tar dem. De är känsliga för fukt och ska därför förvaras i sin originalförpackning med locket ordentligt stängt.

Läkemedlet kan tas med eller utan mat. Alkohol påverkar inte effekten av läkemedlet.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen är olika beroende på varför man får medicinen. En vanlig dos är 2-3 tabletter 2-3 gånger om dagen, eller 1 brustablett 2-4 gånger om dagen.

Viktigt

Man ska inte använda Cyklokapron Meda om man behandlas för njursjukdom, hjärnblödning eller för blodpropp i till exempel benen, lungorna eller hjärnan.

Man bör rådgöra med läkare innan man använder läkemedlet om man tidigare har haft blodpropp, om någon i familjen haft blodpropp, eller om man har oregelbunden mens.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar från magen som till exempel illamående, kräkningar, diarré eller ont i magen. Andra kan till exempel få ont i huvudet eller känan sig yra. Dessa biverkningar brukar vara lindriga och gå över.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Om man blöder från underlivet när man är gravid ska man söka läkare.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller tranexamsyra. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller tranexamsyra är

  • Cyklo-f
  • Cyklonova
  • Tranexamsyra
  • Tranon.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 februari 2012 11:46

Granskare:

Britth-Marie Landgren, gynekolog, Huddinge sjukhus

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...