www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Detrusitol och Detrusitol SR

Läkemedelsinformation

Detrusitol och Detrusitol SR är läkemedel som används för behandling av besvärliga urinträngningar med eller utan samtidigt urinläckage, inkontinens.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antikolinergika och det verksamma ämnet är tolterodin.

Recept och högkostnadsskydd

Detrusitol finns som tabletter i styrkorna 1 milligram och 2 milligram. Detrusitol SR är så kallade depåkapslar som finns i styrkorna 2 milligram och 4 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Urinblåsan fungerar både som en behållare för den urin som bildas och som en pump när blåsan ska tömmas. När urinblåsan är lagom utspänd av urin skickas nervimpulser till hjärnan och man känner sig kissnödig. När man har uppsökt ett lämpligt ställe för att kissa får blåsan signaler att dra ihop sig. Samtidigt slappnar bäckenbottenmusklerna av och slutmuskeln i urinröret öppnas, så att man kissar. Mellan toalettbesöken är det lågt tryck inne i blåsan och då håller slutmuskeln tätt. Om trycket i urinblåsan blir för högt, kan inte slutmuskeln hålla emot och då kan man läcka urin.

När man har besvär med urinträngningar behöver man kissa ovanligt ofta. Man kan samtidigt ha problem med att det läcker urin. Detta kallas ibland för att man har en överaktiv blåsa. Läkemedlet lugnar musklerna i urinblåsan så att trycket i blåsan minskar och man behöver inte kissa lika ofta. Det blir även lättare att hålla sig.

Man kan känna en lindring redan efter ett par dagar, men det tar ungefär fyra veckor innan man märker en tydlig förbättring.

Hur tar man medicinen?

Depåkapslarna ska sväljas hela. De är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut i kroppen långsamt. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Därför ska man inte dela, krossa eller tugga på kapslarna.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man börjar oftast med att ta 1 tablett Detrusitol på 2 milligram 2 gånger dagligen. Om man får besvärliga biverkningar kan dosen sänkas till 1 tablett på 1 milligram 2 gånger om dagen. När det gäller Detrusitol SR börjar man vanligen med 1 depåkapsel på 4 milligram 1 gång dagligen och om biverkningarna blir besvärande, kan dosen sänkas till 1 kapsel på 2 milligram 1 gång om dagen.

När man tillsammans med läkaren har hittat rätt dos ska man ta medicinen regelbundet. Detrusitol tar man 2 gånger varje dag och Detrusitol SR 1 gång om dagen.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det redan är dags för nästa dos, fortsätt enligt normal dosering. Man ska inte ta dubbla doser för att kompensera de glömda doserna.

Viktigt

Man bör omedelbart kontakta läkare eller uppsöka akutmottagning om man får akuta tecken på överkänslighet, framför allt om man får uppsvällt ansikte, tunga och svalg, sväljningssvårigheter, nässelutslag eller svårigheter att andas.

Man ska inte använda Detrusitol eller Detrusitol SR om man har svårt att tömma blåsan, till exempel vid prostataförstoring.

Man ska inte heller ta medicinen om man har den typen av grön starr som kallas trångvinkelglaukom eller om man har allvarlig ulcerös kolit eller myasthenia gravis som är en typ av svår muskelsvaghet. Det samma gäller vid så kallad toxisk megakolon, som är en sjukdom då tjocktarmen är förstorad och man har svårt att tömma tarmen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få muntorrhet, yrsel, huvudvärk och torra irriterade ögon. Några kan få matsmältningsproblem, förstoppning och ont i magen. En del känner sig dåsiga och sömniga av medicinen. Några kan få problem med synen genom att ögats lins får svårt att ställa om från närseende till seende på långt håll.

Om biverkningarna blir besvärliga bör man kontakta läkare. Dosen kan behöva ändras eller så kan man behöva pröva ett annat läkemedel.

Graviditet och amning

Man ska inte använda Detrusitol när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller tolterodin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller tolterodin Tolterodin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Tolterodin Sandoz.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

27 november 2015 11:11

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...