www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
800 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Diazepam Desitin

Läkemedelsinformation

Vad är Diazepam Desitin?

Diazepam Desitin är ett läkemedel som används till exempel mot epileptiska kramper, feberkramper och stelkramp för att få spända muskler att slappna av. Det används också som lugnande medel när man vill ha snabb effekt, till exempel före operationer, mot svår ångest eller vid kraftig oro och upprördhet.

Diazepam Desitin tillhör läkemedelsgruppen lugnande medel. Det verksamma ämnet är diazepam, som är en så kallad bensodiazepin.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som så kallad rektallösning, det vill säga vätska som tas i ändtarmen. Den finns i styrkorna 5 och 10 milligram och är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen gör att musklerna slappnar av och påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Diazepam förstärker effekten av GABA.

Medicinen verkar vanligen inom tio minuter.

Hur tar man medicinen?

Medicinen finns i engångstuber med en pip. Man för in pipen i ändtarmen och pressar ihop tuben för att spruta in vätskan. Sedan håller man tuben sammanpressad tills den har dragits ut ur ändtarmen, annars finns risk för att vätskan sugs tillbaka in i tuben.

När man ger medicinen till barn under 15 kilo ska bara halva tubens pip föras in i ändtarmen. Det finns ett märke på pipen som visar hur långt den ska föras in.

Vuxna och större barn ska ligga på sidan när de tar dosen, medan mindre barn kan ligga på mage eller på sidan.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos för barn 1-3 år, som väger 10-15 kilo, är en tub i styrkan 5 milligram.

En vanlig dos för barn över 3 år, som väger mer än 15 kilo, är en tub i styrkan 10 milligram.

En vanlig dos för vuxna är två tuber i styrkan 10 milligram.

Om man inte märker av någon verkan av läkemedlet efter 10 minuter kan man ge barn en dos till, eller vuxna en tub med 10 milligram till. Om kramperna fortfarande inte släpper ska man kontakta läkare.

Äldre personer och vuxna som känner sig allmänt sjuka ska inte ta mer än halva den vanliga vuxendosen.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har någon leversjukdom eller om man har muskelsjukdomen myastenia gravis. Man ska inte heller använda medicinen om man har andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné, eller har andra allvarliga andningsproblem.

Man ska berätta för läkaren om man röker mycket, eftersom rökning kan störa nedbrytningen av medicinen i levern.

Man bör vara försiktig med alkohol och med andra lugnande läkemedel när man tar medicinen, eftersom medicinerna och alkoholen kan förstärka varandras effekter och ge kraftiga reaktioner.

Det finns en risk att man kan bli beroende av medicinen. Därför är det viktigt att följa läkarens anvisningar. Om man är eller har varit beroende av droger eller alkohol bör man ta upp det med sin läkare innan man börjar behandlingen med medicinen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta medicinen tillsammans med läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan, eller med växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan känna sig dåsiga, trötta, yra, svaga i musklerna eller se dubbelt. Det gör att man lättare kan ramla och slå sig när man använder medicinen, och risken ökar ju äldre man är. Andra kan till exempel få ont i huvudet, darrningar eller sluddrigt tal. Vissa kan bli känslomässigt avtrubbade eller förvirrade.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller diazepam. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet. Exempel på andra läkemedel som innehåller diazepam är Stesolid.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

3 juni 2015 16:05

Skribent:

1177.se

Granskare:

Martin Lindberger, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...