www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Diovan

Läkemedelsinformation

Vad är Diovan?

Diovan är en medicin som används mot högt blodtryck. Den kan även användas vid hjärtsvikt och efter hjärtinfarkt för att förebygga en ny infarkt.

Medicinen tillhör gruppen angiotensinreceptorblockerare, även kallad angiotensin-2-antagonister. Det verksamma ämnet är valsartan.

Recept och högkostnadsskydd

Diovan finns som tabletter i styrkorna 40 milligram, 80 milligram, 160 milligram och 320 milligram. Diovan finns även i flytande form som man sväljer, i styrkan 3 milligram per milliliter.

Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Medicinen är blodtryckssänkande om man har högt blodtryck. Vid hjärtsvikt gör den att hjärtat återfår förlorad arbetsförmåga.

När blodcirkulationen i kroppen är försämrad, till exempel på grund av hjärtsvikt, blir även genomblödningen av njurarna försämrad. För att inte njurarna ska fungera sämre bildas då ett ämne som kallas angiotensin-2. Det gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna. Det sker på bekostnad av hjärtat som får arbeta mer. I längden kan det leda till att hjärtat pumpar sämre.

Läkemedlet hämmar effekten av angiotensin-2 och då vidgas blodkärlen. Det leder till minskat motstånd för blodet i kärlen och då sjunker blodtrycket. Vid hjärtsvikt betyder det minskade motståndet i kärlen att hjärtat får avlastning och inte behöver arbeta lika hårt. Om man har försämrad njurfunktion som beror på högt blodtryck, leder blodtryckssänkningen till att njurarna avlastas. Då försämras inte njursjukdomen lika fort.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att man har tagit medicinen och den varar under upp till ett dygn. När man börjar med medicinen kan det dröja upp till fyra veckor innan blodtrycket har sjunkit maximalt. Om man tar medicinen mot hjärtsvikt kan det dröja flera veckor innan man känner någon förbättring av medicinen.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten och den går att dela.

Tabletterna är fuktkänsliga och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Den flytande medicinen ska förvaras i rumstemperatur. En öppnad flaska är hållbar i tre månader.

Den flytande medicinen innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att man tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Ett doseringshjälpmedel medföljer förpackningen. Det finns information i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med medicinen hur man mäter upp medicinen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Tabletter

Vid behandling av högt blodtryck tas medicinen vanligen en gång om dagen med lite vatten. En vanlig dosering för vuxna är 80 milligram på morgonen.

Om man haft hjärtinfarkt eller har hjärtsvikt tar man vanligen medicinen två gånger om dagen. Vid hjärtsvikt måste man ofta börja med låg dos, 20 milligram två gånger om dagen, som sedan ökas gradvis enligt instruktioner från läkaren.

Om man har glömt att ta medicinen ska man fortsätta att ta medicinen som vanligt nästa dag. Man ska inte ta någon extra dos.

Lösning
Dosen till barn beror på barnets vikt. Medicinen tas oftast en gång om dagen.

Viktigt

Det kan ta en tid innan kroppen vänjer sig vid medicinen. Därför är det viktigt att man noga följer de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången man behandlas med medicinen. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Om man känner sig yr eller svimfärdig efter att ha tagit medicinen bör man kontakta läkare direkt.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska berätta för sin läkare om man använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren, Magnecyl och Diklofenak. De här medicinerna kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av de mediciner man fått mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få besvär av till exempel yrsel, svimningskänsla eller magbesvär, särskilt när man börjar med medicinen. Andra kan få biverkningar som till exempel trötthet, huvudvärk eller luftvägsbesvär.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller valsartan. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller valsartan är

  • Diovan Comp som även innehåller hydroklortiazid
  • Exforge som även innehåller amlodipin.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 september 2011 11:12

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...