www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Doxyferm

Läkemedelsinformation

Doxyferm är ett bakteriehämmande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas tetracykliner och innehåller det verksamma ämnet doxycyklin. Tetracykliner är så kallade bredspektrumantibiotika. Det betyder att de verkar på många olika sorters bakterier.

Doxyferm används bland annat för att behandla vissa lunginflammationer och underlivsinfektioner. Medicinen kan också användas vid bihåleinflammation när inte vanligt penicillin har hjälpt. Även borrelia kan behandlas med Doxyferm. Ibland kan Doxyferm användas när man är allergisk mot vanligt penicillin.

Doxyferm har även effekt mot malariaparasiter och kan därför används för att förebygga malaria.

Recept och högkostnadsskydd

Doxyferm finns som tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen hämmar bland annat bakteriernas ämnesomsättning vilket innebär att bakterierna inte kan föröka sig.

Vanligen känner man sig bättre inom 3 dygn om man har luftvägsinfektion. Gör man inte det ska man ta kontakt med läkaren igen.

Hur tar man medicinen?

För att minska risken för magbesvär bör man ta tabletterna tillsammans med en måltid.

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med minst ett halvt glas vatten. Man ska sitta eller stå när man tar tabletterna. Då minskar risken för att de ska fastna i matstrupen. Om man har svårt att svälja tabletterna kan de lösas i vatten, men då är det viktigt att se till att man får i sig hela dosen.

Det verksamma ämnet, doxycyklin, omsätts snabbare i kroppen tillsammans med alkohol, framför allt om man dricker alkohol ofta och mycket. Det kan göra att läkemedlet får sämre effekt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man tar oftast 2 tabletter den första dagen sedan en tablett om dagen. Behandlingstiden varierar beroende på vilken sjukdom man behandlas för.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Viktigt

Doxyferm bör inte ges till barn under 8 år eftersom det verksamma ämnet kan tas upp av det växande skelettet och missfärga tandemaljen.

När man tar medicinen finns risk för att man får hudreaktioner om man utsätts för starkt solljus. Därför bör man undvika solning, även i solarium, under kuren samt upp till fem dagar efter att man avslutat kuren.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör undvika att ta följande läkemedel samtidigt som man tar Doxyferm:

  • läkemedel som innehåller acitretin, till exempel Neotigason
  • läkemedlet Isotretinoin som används mot akne
  • vissa läkemedel mot höga blodfetter, till exempel Lestid och Questran
  • syraneutraliserande medel, till exempel Novalucol, Novaluzid, Rennie och Gaviscon
  • läkemedel som innehåller järn
  • läkemedel som innehåller magnesium.

Om man måste ta syraneutraliserande läkemedel, eller läkemedel som innehåller järn eller magnesium under tiden man behandlas med Doxyferm ska läkemedlen tas med 3 timmars mellanrum. Annars kan effekten av Doxyferm minska. Många vitamin-mineralpreparat kan innehålla både järn och magnesium.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär. Till exempel kan man må illa, kräkas och få lös avföring.

När man behandlas för en infektion kan man ibland få hudutslag. Utslagen är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av medicinen. Men om man får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska man avbryta behandlingen och ta kontakt med den läkare som skrev ut medicinen. Samma sak gäller om man får en långvarig eller svår diarré.

När man behandlas med bredspektrumantibiotika påverkas den normala bakteriefloran bland annat i underlivet. Det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor. Symtomen är bland annat klåda, rodnad och en vitaktig flytning. Om man har haft en svampinfektion tidigare och känner igen symtomen kan man behandla sig själv med receptfria medel som finns på apotek. Däremot är det bra att kontakta en läkare om besvären med klåda kommer för första gången. En läkarundersökning kan ge ett säkert besked om orsaken till klådan.

Graviditet och amning

Det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret, bland annat genom att det lagras inuti det växande skelettet. Medicinen bör därför inte användas under den sista hälften av graviditeten om det inte är absolut nödvändigt.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller doxycyklin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller doxycyklin är:

  • Doxycyklin EQL Pharma
  • Oracea
  • Vibranord.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se. 

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

4 september 2015 15:41

Skribent:

1177.se

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...