www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Duphalac

Läkemedelsinformation

Vad är Duphalac?

Duphalac är ett läkemedel som används mot förstoppning. Medicinen används även på sjukhus vid svår leversjukdom.

Duphalac tillhör en grupp läkemedel som kallas för osmotiskt verkande laxermedel, eller laxantia. Det verksamma ämnet är laktulos. Laktulos är en sockerart som består av galaktos och fruktos.

Recept och högkostnadsskydd

Duphalac finns som lösning. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Läkemedlet bryts ned i tjocktarmen till ämnen som binder vatten, vilket ökar volymen på avföringen. Detta stimulerar tarmens rörelser och gör så att tarmen arbetar bättre.

Full effekt av läkemedlet kommer efter några dagars användning.

Hur tar man medicinen?

Man bör ta medicinen på morgonen. Man kan dricka lösningen direkt eller blanda den i till exempel juice, filmjölk eller gröt.

Man bör svälja lösningen direkt och inte hålla kvar den i munnen under längre tid.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man börjar vanligen med att ta 30 milliliter lösning en gång om dagen, på morgonen. När magen efter några dagar har kommit igång, kan dosen minskas och anpassas tills man får önskad effekt. Ofta kan man minska dosen till 10-25 milliliter.

Man ska inte ge läkemedlet till barn utan att först rådgöra med läkare eller barnavårdscentralen. Dosen till barn är 5-15 milliliter beroende på barnets ålder.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har svåra magsmärtor som kan tyda på tarmvred.

Om man inte tål vissa sockerarter, till exempel laktos, ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen.

Om man har diabetes kan man använda medicinen mot förstoppning eftersom dosen vid förstoppning inte påverkar blodsockret.

Biverkningar

En del personer kan få besvär från magen och tarmen, framför allt gaser men även magont, illamående och diarré. Besvären försvinner eller minskar oftast när man använt medicinen i några dagar eller om man minskar dosen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller laktulos. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller laktulos är Laktulos eller Lactulose med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Laktulos Meda.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

2 november 2015 15:30

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...