www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Enalapril Comp Sandoz

Läkemedelsinformation

Vad är Enalapril Comp Sandoz?

Enalapril Comp Sandoz är ett läkemedel som används vid högt blodtryck.

Medicinen innehåller två verksamma ämnen. Det ena, enalapril, tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare och det andra, hydroklortiazid, tillhör gruppen vätskedrivande medel, som också kallas diuretika.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som tabletter i styrkan 20 milligram av enalapril och 12,5 milligram av hydroklortiazid. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Angiotensin-2 är ett ämne som gör att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt. Ämnet bildas i kroppen med hjälp av ett enzym, angiotensin converting enzyme, ACE. Mediciner som hämmar detta enzym, så kallade ACE-hämmare, minskar halten av angiotensin-2. Då vidgas blodkärlen. När blodkärlen vidgas i kroppens små pulsådror sänks blodtrycket.

Hydroklortiazid är ett svagt urindrivande ämne som ökar utsöndringen av vätska och salter ur kroppen. Det vidgar dessutom de mindre blodkärlen. Dessa egenskaper leder till att blodtrycket sänks. En tillsats av hydroklortiazid i låg dos räcker för att förstärka den blodtryckssänkande effekten av enalapril. Genom att använda låg dos av hydroklortiazid minskar risken för biverkningar.

Blodtrycket sänks snabbt efter att man tagit en första dos av medicinen, ofta redan efter någon timme. Sedan måste man fortsätta att ta medicinen flera månader innan blodtrycket sjunkit maximalt.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten och den går att dela.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Vanlig dos är 1 tablett om dagen. Man brukar få börja med att ta en låg dos av enalapril respektive hydroklortiazid i olika tabletter för att sedan övergå till kombinationsläkemedlet Enalapril Comp Sandoz.

Om man har glömt att ta medicinen ska man fortsätta att ta den som vanligt nästa dag. Man ska inte ta någon extra dos.

Viktigt

Det kan ta tid innan kroppen vänjer sig vid medicinen. Därför är det viktigt att man noga följer de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången man behandlas med medicinen. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Om man känner sig yr eller svimfärdig efter att ha tagit medicinen bör man kontakta läkare direkt.

Om man får nässelutslag, buksmärtor, eller om man samtidigt får klåda på läppar eller i ögonen, svårt att svälja eller andningssvårigheter när man använder medicinen, bör man omedelbart kontakta läkare och inte ta fler doser.

Personer som har en starkt nedsatt njurfunktion eller en starkt nedsatt leverfunktion bör undvika att använda läkemedlet.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Innan man börjar använda medicinen ska man berätta för sin läkare om man använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren, Magnecyl, Diklofenak, Naproxen och Relifex. De här medicinerna kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av de mediciner man fått mot högt blodtryck.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få torrhosta. Ofta kommer inte den här biverkningen förrän man har behandlats en tid. Hostan försvinner när man slutar med behandlingen. Om hostan är besvärande kan man kontakta läkare.

Andra biverkningar som kan förekomma är till exempel yrsel, huvudvärk, trötthet, muskelkramper, kraftlöshet eller impotens. Vissa kan få magbesvär, som till exempel illamående.

Medicinen ökar risken för yrsel på grund av blodtrycksfall när man reser sig hastigt. Risken är störst i början av behandlingen. Om man får huvudvärk som inte går över inom någon vecka kan man kontakta läkare.

En ovanlig, men ändå viktig biverkning som kan uppstå i början av behandlingen är så kallat angioödem. Angioödem innebär att man har en svullnad djupt i huden, ibland kombinerad med nässelfeberutslag. Ofta kommer svullnaden i ansiktet, tungan eller svalget. Buksmärtor i samband med ACE-hämmare kan bero på samma slags svullnad i tarmens slemhinnor.

Om man får nässelutslag, buksmärtor eller om man samtidigt får klåda på läppar eller i ögonen, svårt att svälja eller andningssvårigheter när man använder medicinen, bör man omedelbart kontakta läkare och inte ta fler doser.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller enalapril och hydroklortiazid är

  • Enalapril comp med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Enalapril comp ratiopharm
  • Enalapril/Hydroklortiazid eller Hydrochlorothiazide med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Enalapril/Hydrochlorothiazide Teva
  • Linatil comp och Linatil comp mite
  • Renitec comp
  • Synerpril.

Det finns också läkemedel som innehåller enbart enalapril respektive hydroklortiazid, till exempel:

  • Esidrex
  • Renitec.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 september 2011 10:29

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...