www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Epipen och Epipen Junior

Läkemedelsinformation

Vad är Epipen och Epipen Junior?

Epipen och Epipen Junior är läkemedel som man sprutar in i lårmuskeln vid svåra allergiska reaktioner, så kallade anafylaktiska reaktioner, för att minska svullnad, underlätta andningen och motverka blodtrycksfall. Medicinen innehåller adrenalin som också är kroppens så kallade "stresshormon".

Epipen innehåller 0,3 milligram adrenalin i varje injektionspenna och Epipen Junior innehåller 0,15 milligram adrenalin i varje injektionspenna.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som injektionspenna för engångsbruk. Injektionspennan är fylld med vätska, som man sprutar in i lårmuskeln. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

En anafylaktisk reaktion är en svår allergisk reaktion som kan orsakas av bland annat insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Reaktionen kommer ofta snabbt, inom minuter efter att man har varit i kontakt med det man är allergisk mot. Den kan yttra sig som till exempel klåda, nässelutslag, svullnad i ansikte, läppar och ögonlock samt andnöd.

Den allvarligaste allergiska reaktionen som kan inträffa är en så kallad anafylaktisk chock – den allergiska personen kan då bli väldigt sjuk mycket snabbt. Blodtrycket sjunker, man blir medvetslös och man kan sluta andas.

Adrenalin, som är det verksamma ämnet i medicinen, vidgar luftrören och motverkar blodtrycksfall. Adrenalin lindrar också hudreaktioner och svullnad.

Hur tar man medicinen?

Det är viktigt att man i förväg försäkrar sig om att man vet hur man ska använda Epipen eller Epipen Junior, så att man vet vad man ska göra om man skulle få en svår allergisk reaktion. Det är också viktigt att närstående vet hur man ska använda medicinen. Man bör därför läsa bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg och fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om man känner sig osäker. Om man får en allergisk rektion är det viktigt att spruta in medicinen omedelbart.

Medicinen är en färglös klar lösning. Den förstörs i ljus och blir då overksam och missfärgad. Därför ska man förvara sprutan i kartongen och kassera den om lösningen är missfärgad.

Medicinen ska förvaras i rumstemperatur och ska skyddas mot kyla. Kyla kan fördröja den automatiska insprutningen av medicinen. När sprutan återfått rumstemperatur fungerar insprutningen normalt igen.

Även om det finns vätska kvar i injektionspennan efter att man har använt den kan den inte användas igen. Man ska lägga injektionspennan i förvaringsröret och lämna in den hos sjukvården eller på ett apotek.

Man bör regelbundet kontrollera de pennor man har hemma så att man vet när det är dags att hämta ut nya. Om man upptäcker att utgångsdatum är passerat i samband med en akut reaktion går det ändå att använda medicinen. Det är inte farligt men beroende på hur lång tid som gått från utgångsdatumet kan effekten bli mindre än normalt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos för vuxna och barn som väger över 30 kilo är 1 injektionspenna Epipen i styrkan 0,3 milligram.

För barn som väger mellan 15 och 30 kilo är en vanlig dos 1 injektionspenna Epipen Junior i styrkan 0,15 milligram.

Man sprutar in medicinen i muskeln på lårets yttersida. Det går bra att sticka genom tunnare kläder.

Om den allergiska reaktionen inte avtar efter att man har tagit medicinen, kan man ta 1 injektionspenna till efter 5-15 minuter. Det är därför bra att alltid ha mer än en injektionspenna till hands.

Viktigt

Man ska omedelbart kontakta läkare eller närmaste sjukhus efter att man har använt medicinen för att diskutera om man behöver vidta ytterligare åtgärder. De viktigaste medicinerna vid behandling av en anafylaktisk reaktion är injektion av adrenalin, kortison och antihistamin tabletter. Om man är svårt allergisk kan man få läkemedlen utskrivna av sin läkare så att de alltid finns till hands.

Om man av misstag har sprutat medicinen i ett blodkärl ska man omedelbart kontakta sjukvården eftersom man kan få en hastig blodtrycksstegring som kan vara farlig.

Man ska också kontakta sjukvården om man av misstag råkar spruta medicinen i handen eller foten. Då kan det uppstå syrebrist i den delen där man sprutat, vilket kan behöva behandlas.

Det är inte lämpligt att köra bil om man har haft en svår allergisk reaktion och tagit Epipen. Man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver full uppmärksamhet.

Man bör berätta för läkaren som skriver ut medicinen om man har någon sjukdom som till exempel hjärt-kärlsjukdom eller diabetes.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel huvudvärk eller hjärtklappning. Man kan också svettas, må illa eller kräkas. Andra kan bli bleka, darra och känna sig kraftlösa, bli yra, oroliga och få kalla händer och fötter.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret. Om man är gravid ska man dock inte tveka att använda Epipen i en akut situation.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

 
Andra läkemedel som innehåller adrenalin

Det finns andra läkemedel som innehåller adrenalin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller adrenalin är

  • Emerade
  • Jext.

 

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

10 september 2015 09:17

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...