www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Estalis

Läkemedelsinformation

Vad är Estalis?

Estalis är ett läkemedel som används för att lindra klimakteriebesvär hos kvinnor. Medicinen kan i undantagsfall användas för att förebygga benskörhet om man av någon anledning inte kan använda de läkemedel som i första hand rekommenderas mot benskörhet.

Medicinen innehåller två olika hormoner. De verksamma ämnena är östradiol och noretisteron. Östradiol är ett kvinnligt könshormon som finns naturligt i kroppen. Det tillhör en grupp hormoner som kallas östrogener. Noretisteron verkar på samma sätt som det kvinnliga gulkroppshormonet. Konstgjorda gulkroppshormon som finns i läkemedel kallas för gestagener.

Recept och högkostnadsskydd

Estalis finns som depåplåster. Ett depåplåster är en typ av plåster som har effekt under flera dagar. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Under klimakteriet, även kallat övergångsåldern, sker en gradvis förändring av hormonbalansen i kroppen. Mängden östrogen minskar och stannar på en konstant låg nivå ungefär fem år efter den sista mensen. När mängden östrogen minskar kan man få så kallade klimakteriebesvär med svettningar, värmevallningar och sömnbesvär. Man kan också få torra och sköra slemhinnor i underlivet och urinvägarna. Dessutom medför låg östrogenhalt en ökad risk för urkalkning av skelettet som på lång sikt kan leda till benskörhet.

Östrogenet i medicinen ersätter det östrogen som kroppen inte längre tillverkar. Då försvinner eller minskar svettningarna och värmevallningarna, och sömnen förbättras. Man får ofta också fuktigare och starkare slemhinnor i slidan och urinvägarna.

Östrogen påverkar slemhinnan i livmodern som kan växa och bli för tjock. Då finns en ökad risk för att utveckla cancer i livmoderslemhinnan. Därför innehåller medicinen även ett gestagen, som motverkar tillväxten av livmoderns slemhinna. Därmed försvinner denna riskökning.

Man upplever ofta en lindring av övergångsbesvären inom två till tre veckor efter att behandlingen har börjat. Om man inte blir bättre bör man kontakta läkaren för att diskutera andra behandlingsalternativ.

Hur använder man medicinen?

Depåplåstret sätts på magen under midjan. Man ska inte sätta plåstret på brösten.

De verksamma ämnena tas långsamt upp i kroppen genom huden så att man får en jämn halt av läkemedel i blodet. Ett plåster innehåller läkemedel som räcker i 3-4 dygn.

Det är viktigt att huden är ren och ordentligt torr innan plåstret sätts på. Man ska inte sätta på plåstret direkt efter man har duschat eller badat. Man ska inte heller smörja med någon hudlotion där plåstret ska sitta och det får inte sättas på sårig eller irriterad hud. Man bör sätta plåstren på olika ställen för att inte huden ska bli irriterad. Det bör gå minst en vecka innan samma hudyta används igen.

Plåstret kan sitta kvar vid dusch och bad. I samband med bastubad bör det tas bort och direkt efteråt ersättas med ett nytt plåster. Om ett plåster skulle ramla av kan man försöka sätta tillbaka det igen, men om det inte fäster får man ta ett nytt. Om man solar ska man täcka plåstret med kläder eller badkläder. Solljus påskyndar nedbrytning av östrogen.

Plåstren bör förvaras i kylskåp. Man kan förvara den förpackning man använder i rumstemperatur men då är plåstren endast hållbara i 6 månader. Foliekuvertet som plåstret ligger förpackat i ska inte öppnas förrän plåstret ska användas. Om man tar ett plåster direkt ur kylskåpet bör man vänta tills det blivit rumstempererat innan det sätts på.

Både använda och överblivna plåster ska lämnas in till ett apotek för att undvika att det verksamma ämnet sprids i naturen. Även ett använt plåster innehåller en viss mängd hormoner.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är 1 plåster 2 gånger i veckan. Man byter alltså plåster var tredje eller fjärde dag, gärna på samma veckodagar varje vecka.

Om man glömt att byta plåster eller av någon annan orsak bytt plåster vid ett annat tillfälle än på den vanliga bytesdagen fortsätter man att byta plåster enligt det vanliga doseringsschemat.

Viktigt

Man ska inte använda läkemedlet om man har eller har haft bröstcancer, cancer i livmoderslemhinnan, blodpropp eller porfyri.

Man ska alltid tala om för läkaren om man har några andra symtom eller behandlas för någon annan sjukdom innan man börjar använda Estalis. Vissa symtom och sjukdomar måste utredas och kanske behandlas innan man kan börja använda läkemedlet. Ibland kan man behöva väga fördelar och risker med behandlingen mot varandra. Man bör prata med läkaren om man har eller har haft exempelvis blödningar från underlivet efter det att mensen upphört, kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan, leversjukdom, diabetes, sjukdomar som medför en ökad risk för blodproppar till exempel högt blodtryck, kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Kvinnor som har en ökad risk för att få blodpropp och har svåra klimakteriebesvär kan i vissa fall använda plåster. Östrogenet i plåster tas upp via huden och passerar inte levern. Detta gör att östrogendosen som ges är lägre och påverkan på blodets koagulation är mindre. Risken för att få blodpropp är därför mindre än vid tablettbehandling. Man får diskutera med läkaren och väga risken mot fördelarna med höjd livskvalitet.

Om man medan man tar medicinen plötsligt får kraftig huvudvärk, kraftigt förhöjt blodtryck, misstänkt blodpropp eller om hud och ögonvitor blir gulfärgade ska man genast avbryta behandlingen och kontakta läkare. Symtom på blodpropp i benen är till exempel att vaden svullnar, värker och den kan även bli missfärgad.

Om man skulle bli sängliggande under en längre tid eller om man ska genomgå en operation, bör man tala om för läkaren att man tar Estalis. Det kan vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen för att inte riskera att få blodpropp om man inte kan vara uppe och röra på sig.

Risker med östrogenbehandling

Studier har visat att kvinnor som använder mediciner innehållande östrogen löper en något högre risk att få blodpropp eller bröstcancer jämfört med kvinnor som inte använder några östrogenläkemedel. Långa behandlingstider och höga doser ökar riskerna.

Hur stor risken är beror även på flera andra omständigheter, till exempel ålder och ärftlighet. Därför är det viktigt att man diskuterar sina sjukdomar och eventuella sjukdomar i släkten med läkaren. Man kan då väga fördelar och nackdelar med behandlingen och läkaren kan göra en individuell bedömning. Sedan kan man gemensamt komma fram till en lämplig behandling och dosering.

Behandling med östrogen i mer än fem år ökar risken för att få bröstcancer, speciellt om man använder kombinerad behandling med både östrogen och gestagen. Ökningen är liten men stiger med behandlingens längd. Idag rekommenderas att man noga ska överväga vinsterna i form av ökad livskvalitet mot den ökade risken för bröstcancer efter fem års behandling. Man bör pröva att sluta med behandlingen under två veckor varje år för att se om besvären kommer tillbaka. Om de inte gör det kan man sluta med behandlingen helt.

Behandling med enbart östrogen ökar även risken för livmodercancer. Genom att kombinera östrogen med gestagen försvinner denna riskökning.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Effekten av Estalis kan påverkas om man samtidigt tar

 • läkemedel mot epilepsi som innehåller fenobarbital, fenytoin, karbamazepin och oxkarbazepin
 • vissa medel mot tuberkulos som innehåller till exempel rifampicin och rifabutin
 • vissa läkemedel mot hiv
 • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel ömma bröst, hudirritation där plåstret har suttit, huvudvärk eller migrän. Andra kan må illa, gå upp i vikt eller få svullna händer och fötter. Vissa kan få underlivsbesvär eller ryggvärk. Biverkningarna avtar oftast när man har tagit medicinen en tid. Om biverkningarna blir besvärliga ska man kontakta läkaren.

Medicinen kan orsaka oväntade blödningar från underlivet, speciellt i början av behandlingen. Om blödningarna återkommer efter en tids behandling eller kvarstår efter att behandlingen har avslutats bör man kontakta läkare. Risken för blödningar ökar om man tar medicinen på annat sätt än läkaren har rekommenderat.

Graviditet och amning

Läkemedlet är inte avsett för kvinnor som fortfarande kan bli gravida och ska inte användas under graviditet och amning. Om man skulle bli gravid under behandlingen ska man omgående avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller kvinnliga könshormoner. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma hormoner, eftersom man då kan få i sig för mycket av dessa.

Exempel på läkemedel som innehåller både östrogent och gestagent hormon och används vid klimakteriebesvär:

 • Activelle
 • Angemin
 • Cliovelle
 • Divina Plus
 • Eviana
 • Femanor
 • Femasekvens
 • Sequidot
 • Indivina
 • Novofem
 • Trivina

Läkemedlet Livial innehåller ett verksamt ämne, tibolon, som har liknande egenskaper som östrogen och gestagen.

Det finns också läkemedel som innehåller enbart östrogen eller gestagen. Även preventivmedel, till exempel p-piller, minipiller och p-stavar, innehåller kvinnliga könshormoner.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

16 februari 2012 11:30

Granskare:

Britth-Marie Landgren, gynekolog, Huddinge sjukhus

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...