www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Fakta om cancer hos barn

Fyra av fem blir friska

Varje år får drygt 300 barn och ungdomar upp till 18 års ålder i Sverige cancer. Det är väldigt få jämfört med de ungefär 55 000 vuxna som får cancer varje år. En annan skillnad är att chansen att bli frisk från sin sjukdom är större bland barn än bland vuxna. Fyra av fem barn som får cancer blir friska.

Leukemi och hjärntumör är vanligast hos barn

De flesta som blir sjuka är små barn, mellan två och sex år, även om barn i alla åldrar kan få cancer. Sjukdomen är lite vanligare bland pojkar än flickor. Bland de små barnen är sjukdomen ALL, akut lymfatisk leukemi, vanligast. Ungefär en tredjedel av alla barn med cancer har någon form av leukemi, en knapp tredjedel har en hjärntumör och den sista dryga tredjedelen fördelas på olika så kallade solida tumörer. Det är sjukdomar som exempelvis lymfkörtelcancer, också kallad lymfom, eller tumörer i olika delar av kroppen som i njurarna eller i skelettet.

Cytostatika botar många barn

Anledningen till att barncancer så ofta går att bota är att tmörceller hos barn för det mesta delar sig väldigt mycket oftare än tumörceller hos vuxna. Behandling med cytostatika, som ibland kallas cellgifter, blir effektivare om tumörcellerna delar sig ofta. Barn klarar också i allmänhet av att få större doser av cytostatika än vuxna, vilket gör att man kan ge en kraftigare och därmed mer effektiv cytostatikabehandling till barn. Det är utvecklingen av cytostatikabehandling som gjort att så pass många fler barn överlever sin cancersjukdom idag jämfört med för 30-40 år sedan, och cytostatika är många gånger den huvudsakliga behandlingen mot sjukdomen. Alla barn med cancer får inte cytostatikabehandling, utan behandlingen kan vara antingen operation, cytostatika- eller strålbehandling, eller en kombination av metoderna.

Likartad vård över hela landet

En annan anledning till att så många barn blir friska i Sverige är att barncancervården sedan många år har samarbetat både inom och utom landet för att samla all kunskap som finns om barncancer och olika behandlingsmetoder. I Sverige är den barnonkologiska verksamheten centraliserad till sex barncancercentra som finns på sjukhus i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Behandlingen är densamma oavsett var i landet man bor, och alla barncancercentra kan i stort sett ge alla nödvändiga behandlingar. I vissa fall kan barnet behöva åka till ett annat av landets sjukhus för en del av sin behandling.

Barncancerföreningar kan ge stöd till familjen

Utöver sjukvården finns Barncancerfonden som bildades 1982 och som främst finansierar och stödjer forskning om barn och cancer. Barncancerfonden ägs av sex barncancerföreningar fördelade över landet som också stödjer barn och föräldrar genom lokalt arbete, både på sjukhusen och genom att ordna aktiviteter utanför sjukhusmiljön.

Okänt varför barn får cancer

Det går sällan att säga varför just ett visst barn har fått cancer. Det finns kunskap om att exempelvis ögontumören retinoblastom i vissa fall kan ha ärftliga orsaker, och att det kan finnas en koppling mellan viruset Epstein-Barr, även kallat EBV, och Hodgkins sjukdom. Det finns även ett samband mellan Hepatit B-virus och vissa former av cancer i levern. Men för de allra flesta cancerfallen hos barn går det inte att hitta en orsak till att cancern uppstått. Vanligtvis utvecklas en cancertumör under lång tid, och därför är sjukdomen också vanligast hos äldre.

Senast uppdaterad:

9 augusti 2013 11:13

Skribent:

Lars Hjorth, barnläkare, specialist i barncancersjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Lund

Granskare:

Gustaf Österlundh, barnläkare, specialist i barncancersjukdomar, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo
Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med?

Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest.
Dygnet runt alla dagar.

Läs mer och kontakta oss idag!

Till samtalsjouren

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...