www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
800 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Färgblindhet

Sammanfattning

Färgblindhet innebär att du har svårt att skilja vissa färger ifrån varandra. Den vanligaste formen är medfödd och ärftlig och gör att det är svårt att skilja på rött och grönt.

Vad är färgblindhet?

På näthinnan i ögat finns det två typer av ljuskänsliga celler. De kallas för tappar och stavar. Stavarna är väldigt ljuskänsliga, vilket gör att vi kan se i mörker. Tapparna reagerar på ljusets olika våglängder. Det gör att vi kan se olika färger. Det finns tre typer av tappar. De reagerar främst på våglängderna som motsvarar färgerna blått, rött och grönt. Alla färger som vi ser är sedan en blandning av de tre färgerna. Färgblindhet innebär att en eller flera av tapptyperna inte fungerar som de ska. Det kan också vara så att du saknar en viss typ av tapp. Då kan du inte se färgen på den våglängden som tappen är känslig för, utan blandar ihop den med en annan färg.

Olika typer av färgblindhet

Det finns olika typer av färgblindhet. Färgblindheten innebär att du har svårt att skilja olika färger åt. Den vanligaste typen är röd-grön färgblindhet. Det finns även gul-blå färgblindhet.

Det finns också en typ av färgblindhet som gör att en person inte ser några färger alls utan ser världen i gråskala. Det är mycket ovanligt.

Röd-grön färgblindhet

Den vanligaste formen av färgblindhet innebär att du har svårt att skilja på rött och grönt. Det kallas för röd–grön färgblindhet.

Det innebär att du också har svårt att se skillnaden mellan färger som har delar av rött och grönt i sig. Du kan ha svårt att se skillnaden mellan blått och lila. Det beror på att lila är en blandning av blått och rött. Du kan också ha svårt att se skillnad mellan grönt och brunt eftersom brunt är en blandning av grönt och rött.

Röd-grön färgblindhet innebär alltså inte att du ser gräsmattan som röd eller stoppsignalen som grön. Utan det innebär att du har svårt att se skillnaden mellan rött och grönt.

Röd-grön färgblindhet innebär att den typen av tapp som registrerar röda färger eller den typen som registrerar gröna färger inte fungerar som de ska eller saknas helt.

På den övre bilden ser du pennorna som en person med fullt färgseende, som kan se alla färger. På den nedre bilden ser du pennorna ungefär som en person med röd-grön färgblindhet gör, men det kan variera. Färgerna kan se olika ut på olika skärmar. Den här bilden kan inte användas för att ställa en diagnos.

Blå-gul färgblindhet

En ovanligare form är blå-gul färgblindhet. Blå-gul färgblindhet innebär inte att du har svårt att skilja på färgerna blå och gul. Det heter blå-gul färgblindhet eftersom du har svårt att se skillnad mellan färger som befinner sig mellan blå och gul på färgskalan.

Blå-gul färgblindhet innebär att du har svårt att se skillnaden mellan blå och grön och skillnaden mellan gul och rosa. Det kan även vara svårt att till exempel skilja mellan olika nyanser av lila som uppfattas som blå. Även andra färger kan uppfattas lite annorlunda.

Blå-gul färgblindhet innebär att den typen av tappar i ögat som registrerar blåa färger inte fungerar som de ska eller saknas helt.

På den övre bilden ser du pennorna som en person med fullt färgseende, som kan se alla färger. På den nedre bilden ser du pennorna ungefär som en person med blå-gul färgblindhet gör, men det kan variera. Färgerna kan se olika ut på olika skärmar. Den här bilden kan inte användas för att ställa en diagnos. 

När ska jag söka vård?

Sök vård på en vårdcentral eller hos en optiker om du som vuxen upplever att du har fått förändrat färgseende.

Sök vård på en vårdcentral eller hos elevhälsan om du som vuxen tror att ditt barn inte ser alla färger.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du kan ha rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du kan ha också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Undersökning

Färgseendet kontrolleras om läkaren misstänker att du som vuxen har någon sjukdom eller om du tar något läkemedel som påverkar synnerven och som kan ge färgblindhet.

Barns färgseende kan undersökas inom elevhälsan. Då används samma test som för vuxna. 

Att undersöka färgseendet kallas för att göra en färgsinnesundersökning.

Hur går undersökningen till?

En färgsinnesundersökning kan gå till på flera sätt. Den vanligaste går ut på att du får titta på färgbilder med fläckar och punkter i olika färgnyanser. Dessa bildar tydliga mönster om du kan se alla färger. Då ser du till exempel en siffra eller en linje. Du som är färgblind ser en röra av färgfläckar, en annan siffra eller ett annat förlopp av linjen.

En annan variant av undersökningen går ut på att du ska placera ett antal olikfärgade runda pjäser i en rad så att de färger som mest liknar varandra ligger intill varandra.

Med hjälp av undersökningen går det att bestämma vilka områden av färgseendet som inte är nedsatta.

Det tar ungefär fem till tio minuter att bläddra igenom bilderna eller lägga pjäserna. Läkaren undersöker ett öga i taget. Som vuxen får du ungefär tio sekunder på dig att tolka en bild. 

Vid vissa ögonkliniker, som är inriktade på barn, kan både synskärpa och färgseende undersökas på små barn. Det görs med hjälp av olikfärgade små objekt och genom att se hur barnet beter sig. Den undersökningen görs om läkaren misstänker att barnet har en synnedsättning som bör behandlas.

Olika orsaker till färgblindhet

Ärftlig färgblindhet

Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett juridiskt kön. Vilket kön barnet får beror på kroppens utseende och hens uppsättning av könskromosomer. Könskromosomerna är X och Y. Ett barn som har två X-kromosomer tilldelas könet kvinna. Ett barn som har en X-kromosom och en Y-kromosom tilldelas könet man.

Anlaget för röd-grön färgblindhet sitter på X-kromosomen. Hos män uppstår färgblindhet om X-kromosomens anlag för färgseende är skadat. För att färgblindhet ska uppstå hos kvinnor måste båda X-kromosomernas anlag för färgseende vara skadat. Det är ovanligt. Det är vanligare att män har röd-grön färgblindhet.

Blå-gul färgblindhet är också ärftligt, men är inte bundet till något kön. 

Färgblindhet som orsakas av en skada

Någon enstaka gång, och då oftast i vuxen ålder, kan färgblindhet orsakas av en skada eller inflammation i synnerven eller näthinnan i ögat. 

Hur påverkar färgblindhet livet?

Färgblindhet går inte att behandla utan är ett tillstånd som du kommer att ha hela livet. De flesta har inga besvär men ibland kan det innebära vissa svårigheter att vara färgblind. Det kan till exempel vara svårt att ta till sig information som är baserad på färg som till exempel en tunnelbanekarta eller en busskarta. Det kan också vara svårt att se röda bär bland gröna blad om du har röd-grön färgblindhet.

Färgblindhet i trafiken

Du kan ta körkort om du har färgblindhet. Trafikljusens övre röda stoppsignal och undre gröna körsignal kan du förstå genom att se vilken som lyser.

Vissa yrken passar inte om du inte kan se alla färger

Vissa yrken är inte lämpliga om du inte kan se alla färger. Det handlar om yrken som polis, pilot, lokförare och sjökapten. Där är det viktigt att du kan urskilja färger på lampor och märken. 

Du som närstående kan anpassa informationen

Det kan vara bra att om du som närstående anpassar information som är baserad på färg till den som är färgblind. Det kan du göra genom att ge de olika färgerna varsin symbol.

Barn och färgblindhet

Det kan vara svårt för ett barn att förstå varför färger som ser likadana ut har olika namn. Det kan göra hen frustrerad.

Det är bra att berätta för personal på förskolan eller i skolan om barnets färgseende. Då kan personalen anpassa aktiviteter och lektioner efter det. Det kan underlätta vardagen för barnet.

Senast uppdaterad:

11 januari 2017 16:00

Skribent:

1177.se

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden. Linda Ahlqvist 1177.se Roger Sidestam, ögonläkare, Skåne.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo
Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med?

Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest.
Dygnet runt alla dagar.

Läs mer och kontakta oss idag!

Till samtalsjouren

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...