www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Fluconazol Krka

Läkemedelsinformation

Vad är Fluconazol Krka?

Flukonazol Krka är ett läkemedel mot svampinfektion som innehåller det verksamma ämnet flukonazol.

Medicinen används främst vid svampinfektioner i huden och i underlivet hos kvinnor när behandling med läkemedel som man smörjer på huden eller läkemedel som man för in i slidan inte har hjälpt. Medicinen används även vid infektioner i slemhinnor, till exempel i munhålan, matstrupen och luftvägarna.

Medicinen kan också användas för att behandla en viss typ av hjärnhinneinflammation och andra typer av svampinfektioner om man har nedsatt immunförsvar.

Recept och högkostnadsskydd

Fluconazol Krka finns som kapslar i styrkorna 50, 100, 150 och 200 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen angriper svampens cellvägg så att svampen inte kan fortsätta växa.

Hur tar man medicinen?

Kapslarna bör sväljas hela med ett glas vatten eftersom det verksamma ämnet smakar illa. Om man har svårt att svälja kapslarna kan de öppnas och innehållet sväljas med mycket vatten. Man kan också röra ut innehållet i till exempel sylt eller yoghurt för att dölja smaken. Då måste man vara noga med att få i sig hela dosen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen varierar beroende på var infektionen sitter.

En vanlig dos vid svampinfektioner i underlivet är 150 milligram som en engångsdos.

Vid svampinfektioner i huden är en vanlig dos 150 milligram 1 gång per vecka. Behandlingen kan behöva pågå i upp till 6 veckor.

Vid svampinfektioner hos personer med nedsatt immunförsvar kan doseringen variera mycket. Man kan behöva ta upp till 400 milligram per dag och behandlingen behöver ofta pågå i flera veckor.

Viktigt

Ibland består behandlingen bara av en enda dos. Vid längre behandlingar är det viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man avbryter behandlingen för tidigt kan några svampar överleva, börja föröka sig och orsaka ett återfall i infektionen.

Om man har någon lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt eller om man har oregelbunden hjärtrytm ska man tala om det för läkaren innan man börjar använda medicinen. Man kan då behöva gå på regelbundna kontroller eller få dosen ändrad.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör inte använda flukonazol tillsammans med:

 • tabletter mot diabetes
 • det blodförtunnande läkemedlet Waran
 • antibiotika som innehåller erytromycin, till exempel Ery-Max
 • smärtstillande läkemedel som innehåller fentanyl
 • läkemedel mot bröstcancer som innehåller lapatinib
 • läkemedel som innehåller ergotamin eller dihydroergotamin och som används mot exempelvis migrän, till exempel Anervan Novum och Orstanorm
 • läkemedel mot schizofreni som innehåller sertindol, till exempel Serdolect
 • läkemedel mot högt blodtryck som innehåller lerkanidipin, till exempel Zanidip
 • läkemedel som innehåller metylergometrin, till exempel Methergin som används till exempel efter förlossning eller abort.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få till exempel ont i huvudet, hudutslag eller magbesvär som illamående, diarré och ont i magen. Om biverkningarna blir besvärliga ska man kontakta läkaren.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur läkemedlet fungerar under graviditet och det finns en risk för att fostret kan påverkas. Om man blir gravid när man använder läkemedlet ska man rådgöra med läkare.

Man kan ta en engångsdos av läkemedlet på högst 200 mg om man ammar. Om man behöver upprepade behandlingar eller behöver använda läkemedlet under en längre tid bör man först kontakta sin läkare.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns många andra läkemedel som innehåller flukonazol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på läkemedel som innehåller flukonazol är

 • Diflucan
 • Flukonazol eller Fluconazol med tillverkarens namn, till exempel Fluconazol Hexal.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 februari 2012 13:42

Granskare:

Britth-Marie Landgren, gynekolog, Huddinge sjukhus

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...