www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Fosamax Veckotablett

Läkemedelsinformation

Vad är Fosamax Veckotablett?

Fosamax är ett läkemedel som används för att behandla benskörhet. Det kan också användas för att förebygga benskörhet som kan uppstå om man använder kortisonläkemedel under längre tid.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater. Det verksamma ämnet i läkemedlet är alendronsyra.

Recept och högkostnadsskydd

Fosamax Veckotablett finns i styrkan 70 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

 

Så här fungerar medicinen

Benen i skelettet är levande vävnad som ständigt bryts ner och byggs upp. Hos en frisk vuxen människa finns en balans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben. Om man har benskörhet är balansen rubbad så att mer ben bryts ned än vad som byggs upp. Benen i kroppen blir då porösa och svaga och risken för benbrott ökar.

Det verksamma ämnet i medicinen binds till skelettet och påverkar de celler i skelettet som bryter ner benvävnad. Det leder till att nedbrytningen av ben minskar och skelettet blir mer hållfast.

För att stärka benvävnaden behöver man tillskott av kalcium och vitamin D. Därför kompletteras behandlingen i regel med läkemedel som innehåller kalcium och vitamin D.

Hur tar man medicinen?

Effekten av medicinen kan minska om man tar tabletterna samtidigt med mat, dryck eller andra läkemedel. Därför är det viktigt att noga följa anvisningarna om hur medicinen ska tas, och att inte äta eller dricka något annat än kranvatten samtidigt som man tar medicinen.

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med ett glas kranvatten på fastande mage när man har stigit upp på morgonen. Man ska sitta eller stå när man tar tabletterna och sedan förbli i upprätt ställning i minst 30 minuter. Först därefter kan man äta eller dricka något. Man ska inte ligga ner förrän man har ätit dagens första måltid.

Att man ska stå eller sitta upp beror på att det verksamma ämnet i medicinen kan irritera slemhinnan i svalget och matstrupen. Därför är det viktigt att tabletterna snabbt kommer ner i magsäcken.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosen är en tablett en gång i veckan, på samma veckodag.

Medicinen ska inte användas av barn eller ungdomar.

Om man har glömt att ta en dos kan man ta tabletten på morgonen dagen efter man upptäckt misstaget. Sedan återgår man till att ta medicinen på den veckodag man brukar ta den.

Viktigt

För att behandlingen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att man noga följer anvisningarna för hur läkemedlet ska tas. Man ska inte ta andra läkemedel, mat eller annan dryck än kranvatten förrän tidigast 30 minuter efter det man har tagit Fosamax.

Om man har för låg halt kalcium i blodet, så kallad hypokalcemi, behöver man ofta undersökas och behandlas innan det går att avgöra om man kan använda Fosamax.

Man ska inte använda läkemedlet om man, på grund av till exempel sjukdom eller skada, inte kan stå eller sitta upp i 30 minuter.

Man bör inte heller använda medicinen om man har skador eller sjukdomar i matstrupen som gör att man har svårt att svälja, om man har en njurskada eller om njurarna fungerar dåligt.

Man ska berätta för sin läkare om man har magsårsliknande problem, om man har haft magsår tidigare eller om man har genomgått en operation i magen eller tarmarna.

Man ska berätta för sin tandläkare att man behandlas med Fosamax.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Om man använder andra mediciner än Fosamax ska dessa tas vid en annan tidpunkt på dagen. Andra läkemedel kan tas efter frukosten, minst 30 minuter efter det att man tagit Fosamax.

Om man behöver kalciumtabletter är det vanligt att man tar dem och Fosamax enligt ett särskilt schema som görs upp tillsammans med läkaren.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan känna av biverkningar från magen, till exempel magont, illamående, sura uppstötningar, gaser, förstoppning eller diarré. Andra kan få huvudvärk eller smärta i muskler och leder.

Oftast är biverkningarna lindriga, men blir de besvärliga ska man kontakta läkare. Om man får bröstsmärtor, svårt att svälja eller plötslig halsbränna ska man sluta ta tabletterna och omgående kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Om man blir gravid när man använder läkemedlet ska man sluta ta det och rådgöra med läkare.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller alendronsyra. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller alendronsyra är:

  • Alenat och Alenat Veckotablett
  • Alendronat och Alendronat veckotablett med olika tillverkares namn, till exempel Alendronat Teva och Alendronat Teva Veckotablett
  • Fosavance, som även innehåller vitamin D.

Det finns även andra läkemedel som tillhör gruppen bisfosfonater och som inte ska tas samtidigt, till exempel Optinate Septimum och Aclasta.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

1 april 2014 10:47

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...