www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Frågor till audionomen

Bra att skriva ner frågor och önskemål i förväg

När man ska prova ut hörapparater och andra hörhjälpmedel, är det bra att ha tänkt igenom sin situation och sina behov i förväg. Man kommer att träffa en audionom, som är specialist på utredning av hörsel och hur man kan få hjälp att höra bättre samt provar ut hörhjälpmedel.

Det kan vara bra att skriva ner sina frågor och önskemål så att man kommer ihåg dem hos audionomen. På samma sätt är det sedan bra att be att få informationen från audionomen nedskriven.

Man ska inte tveka inför att ställa nya frågor som dyker upp under själva besöket och be om förklaringar på sådant som är svårt att förstå. Att ta med någon närstående som stöd kan också vara bra.

Den egna inställningen till hörapparaterna kommer att påverka hur bra man faktiskt sedan också hör med dem. Därför ska man passa på att fråga audionomen om allt man undrar och försöka bilda sig en egen uppfattning.

Att tänka igenom inför första besöket

Att börja använda hörapparat kan ofta vara lite ansträngande. För att hörseln ska övas upp behöver man ha på sig apparaterna varje dag, kortare stunder i början och sedan allt längre. Därför har man nytta av att tänka igenom det här i förväg:

 • Är det mitt eget val att börja med hörapparat?
 • Kommer jag att vilja använda apparaten varje dag?

Hörapparater ställs in på olika sätt beroende på hörselnedsättningen, till exempel om man har svårare att höra ljusa eller mörka ljud. Det skiljer sig också mellan olika apparater vilka funktioner de har, och därför passar de olika behov. Tänk igenom sådant som:

 • I vilka situationer hör jag inte så bra som jag skulle vilja?
 • Vilka sorts ljud eller röster har jag svårt att höra?

Frågor när man träffar audionomen

Vid själva besöket kan de här frågorna vara användbara:

 • Hur kommer en hörapparat att kunna hjälpa mig?
 • Vilka olika typer av hörapparater finns det? Be audionomen visa dem och förklara.
 • Vilken eller vilka passar just mig och mina behov? Varför?
 • Hur ser de ut? Finns det några jag tycker bättre om än andra?
 • Vilka funktioner har de apparater som audionomen föreslår?
 • Har apparaten telespole, som behövs för att lyssna via hörslinga?
 • Små apparater kan vara svåra att hantera om man är lite fumlig i händerna. Vilken sorts apparat passar min rörelseförmåga?
 • Om jag hör dåligt på båda öronen och ändå bara får en apparat - varför?
 • Vilka andra hörselhjälpmedel kan jag ha nytta av?

Kostnader och andra regler

Andra viktiga frågor handlar om de regler för att få hörapparat som finns där man bor.

I alla landsting och regioner finns ett upphandlat utbud av hörapparater. Får man sådana hörapparater förskrivna lånar eller hyr man dem oftast.

Det är bra att göra en lista även över de frågorna:

 • Vad kommer det kosta?
 • Vilka olika avgifter finns?
 • Kan jag välja en annan modell än den audionomen föreslår?
 • Vart ska jag vända mig om apparaten går sönder?
 • Hur är det med försäkring om jag tappar bort apparaten eller den går sönder?
 • Finns det information om de olika hörapparaterna som jag kan läsa hemma?

Fritt val av hjälpmedel för hörapparat

I några landsting och regioner finns dessutom möjligheten att själv köpa hörapparater genom det som kallas fritt val av hjälpmedel. Då är det bra att ställa särskilda frågor om det. Fritt val av hjälpmedel innebär att man själv äger hörapparaten och ansvarar för service och underhåll.

 • Gäller fritt val av hjälpmedel för hörapparat där jag bor?
 • Ungefär vad kostar det att köpa apparater som motsvarar mina behov?
 • Har jag garanti? Vad och hur länge gäller den?
 • Vad händer om jag tappar bort apparaten eller den går sönder?
 • Om jag inte hittar hörapparater jag är nöjd med när jag ska välja, kan jag återgå till landstingets utbud?
 • Vad är det för skillnad på hörapparater via landstinget och dem man kan köpa via fritt val?

Att fundera över mellan besöken

En hörapparat kan inte provas ut under första besöket, utan måste testas hemma. Ofta tar det flera besök innan utprovningen är klar. Audionomen finjusterar apparaten vid besöken utifrån hur man tycker det fungerat i vardagslivet.

Det här är frågor som är bra att ställa sig mellan och inför återbesöken:

 • Hur fungerar apparaten i min vardag? I hemmiljö, i samtal, på jobbet, i affärer, på fester?
 • Hur låter ljuden? Hörs vissa ljud för lite och andra för mycket? Vilka?
 • Hur fungerar det att använda hörslinga med apparaten? Hörs det tillräckligt?
 • Hur fungerar andra extra funktioner som apparaten eventuellt har?

Senast uppdaterad:

26 maj 2014 14:14

Skribent:

1177.se

Granskare:

Andreas Richter, civilingenjör, Hjälpmedelsinstitutet, StockholmLena Pihl Dahl, audionom, Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Katti Björklund, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...