www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Furadantin

Läkemedelsinformation

Vad är Furadantin?

Furadantin är ett bakteriehämmande antibiotika. Det verksamma ämnet är nitrofurantoin.

Furadantin används för att behandla urinvägsinfektioner. Medicinen kan även användas förebyggande om man ofta har urinvägsinfektioner.

Recept och högkostnadsskydd

Furadantin finns som tabletter och är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det är inte helt känt hur nitrofurantoin verkar, men på något sätt påverkas bakteriernas ämnesomsättning så att de inte kan föröka sig.

Medicinen tas snabbt upp av tarmen, sprider sig i kroppen och börjar verka i urinen redan inom en halvtimme. Det vanliga är att man känner sig bättre inom ett par dygn. Gör man inte det ska man ta kontakt med läkaren igen.

Hur tar man medicinen?

Man ska ta tabletterna tillsammans med en måltid. Då får man bättre verkan av medicinen, samtidigt som risken för att man ska må illa minskar. Tabletterna kan krossas och blandas i lite vatten eller mat.

Alkohol påverkar inte effekten av Furadantin.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Vuxna tar ofta medicinen tre gånger om dagen i fem dagar. Om medicinen tas förebyggande kan man få medicinen under långa perioder. Den dagliga dosen provas då ut för varje person så att den blir så låg som möjligt.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg den. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Nitrofurantoin kan i sällsynta fall orsaka biverkningar från lungorna form av till exempel hosta och feber. Då bör man söka läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Medicinen har använts av många kvinnor gravida kvinnor utan att fostret har påverkats, men man bör ändå rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen när man är gravid.

Man ska inte använda medicinen när man ammar barn som är yngre än 1 månad. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Om man behöver använda medicinen när man ammar barn som är över 1 månad bör man rådgöra med läkare.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

4 september 2015 15:50

Skribent:

1177.se

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...