www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Furosemid Recip

Läkemedelsinformation

Vad är Furosemid Recip?

Furosemid Recip är ett kraftigt vätskedrivande läkemedel som används vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, till exempel vid hjärtsvikt. Medicinen kan även användas mot högt blodtryck.

I hög dos, 500 milligram, kan medicinen också användas mot njursvikt.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen loopdiuretika och det verksamma ämnet är furosemid.

Recept och högkostnadsskydd

Furosemid Recip finns som tabletter i styrkorna 25 milligram, 40 milligram och 500 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Man kan få för mycket vätska i kroppen av många orsaker, till exempel hjärtsvikt. Det verksamma ämnet i medicinen, furosemid, har en kraftig verkan på vätskeöverskottet och gör så att man kissar mer än vanligt. På så sätt blir man av med överskottet på vatten. Det avlastar hjärtat.

Medicinen börjar verka efter cirka en halvtimme och den vätskedrivande effekten varar upp till sex timmar. När medicinen verkar måste man gå på toaletten oftare än annars. Urinträngningarna kan också upplevas som kraftigare än vanligt.

Medicinen vidgar också blodkärlen i kroppen. Därmed sjunker blodtrycket. Blodtryckssänkningen kommer gradvis efter flera dagars behandling.

Samtidigt med vattnet utsöndras även ökade mängder av olika salter i urinen, bland annat kalium. Det kan orsaka kaliumbrist. Därför får man oftast ta extra medicin när man behandlas med furosemid, till exempel så kallade kaliumsparande medel som amilorid eller tabletter som innehåller kaliumklorid, det vill säga kaliumsalt.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten och den går att dela.

Det är bra att ta kraftigt vätskedrivande läkemedel på morgonen, men i de flesta fall går det att ta medicinen när det passar den egna dygnsrytmen bäst. Därför kan man oftast tillfälligt ändra tidpunkten för när man tar tabletterna om man behöver gå ut och vara borta några timmar. Men man bör, om möjligt, först ha diskuterat detta med sin läkare. Vid behandling av njursvikt måste man alltid följa läkarens ordination exakt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering till vuxna vid ödem och bestående hjärtsvikt är en tablett, 40 milligram, varje morgon. Vid njursvikt används medicinen i mycket högre dos, upp till 4000 milligram per dag.

Om man har glömt att ta medicinen mot ödem på morgonen, går det bra att ta medicinen senare under dagen. För att nattsömnen inte ska bli störd av extra toalettbesök bör man inte ta medicinen senare än klockan 17 om man brukar gå och lägga sig ungefär klockan 23.

Om man har glömt att ta tabletten under en hel dag bör man fortsätta medicineringen nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten. Man ska inte ta några extra doser.

Viktigt

Den saltdrivande effekten av medicinen kan leda till att man får brist på kalium. Det kan påverka hjärtat, särskilt om man samtidigt tar medicin som innehåller digitalis. Därför är det viktigt att man tar kaliumsparande medicin eller kaliumtabletter enligt läkarens anvisningar.

Man ska kontakta läkare om man får trötthet och muskelsvaghet när man använder furosemid samtidigt med läkemedel som innehåller digitalis, som till exempel Digoxin BioPhausia.

Man ska inte avbryta långtidsbehandling med Furosemid Recip utan att först ha kontaktat den läkare som skrivit ut receptet.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Innan man börjar använda medicinen ska man berätta för sin läkare om man använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren, Magnecyl och Diklofenak. De här medicinerna kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av de mediciner man fått mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel trötthet och muskelsvaghet och som då kan bero på rubbningar av saltbalansen. Om man inte har fått extra medicin mot detta är det en vanlig biverkning av medicinen, se vidare under rubriken Viktigt. Om man får ont i till exempel en tå ska man kontakta den läkare som skrivit ut medicinen.

Risken för biverkningar av medicinen är störst vid höga doser.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Mjölkmängden kan också minska hos den ammande mamman. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller furosemid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller furosemid är

  • Furix och Furix Retard
  • Lasix Retard
  • Furosemid med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Furosemid Recip.

Senast uppdaterad:

16 september 2011 14:27

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...