www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Gabapentin Sandoz

Läkemedelsinformation

Vad är Gabapentin Sandoz?

Gabapentin Sandoz är ett läkemedel som används förebyggande mot epilepsianfall hos personer som har så kallad fokal epilepsi, det vill säga anfall i en begränsad del av hjärnan. Man kan få läkemedlet som tillägg om man inte får tillräcklig verkan av andra epilepsimedel.

Läkemedlet används även mot smärta som beror på att nerver har skadats, till exempel efter bältros eller på grund av diabetes.

Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för antiepileptika, och det verksamma ämnet är gabapentin.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som kapslar i styrkorna 100, 300 och 400 milligram och som tabletter i styrkorna 600 och 800 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Epilepsi innebär att man får anfall av övergående störningar i hjärnans nervceller. Hur anfallen ser ut beror på var i hjärnan störningen uppstår. Oftast påverkas medvetandet under anfallet. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar oftast från några sekunder till minuter och slutar i regel av sig själva.

Gabapentin minskar retbarheten i nervsystemet. Det kan leda till att risken för kramper minskar och att smärtan från nervskador lindras. Läkemedlet påverkar flera olika system i det centrala nervsystemet, men det är inte klarlagt exakt hur det verkar.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta medicinen med eller utan mat.

Kapslarna ska sväljas hela. Kapslarna är känsliga för fukt och ska därför förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosen varierar från person till person och beror även på vilken sjukdom man behandlas för.

Behandlingen för vuxna startar vanligen med en dos på 300 milligram på kvällen och ökas sedan gradvis till tre doser per dag, enligt läkares instruktioner. Det bör inte gå mer än 12 timmar mellan en kvällsdos och nästa morgondos.

För att lindra smärta bör man på grund av risken för biverkningar få den lägsta möjliga dosen som ändå ger en bra smärtlindring. Om läkemedlet slutar verka före det är dags för nästa dos kan det vara ett tecken på att man fått en för låg dos.

Viktigt

Om man vet att man har försämrad njurfunktion eller inflammation i bukspottkörteln bör man rådgöra med läkaren innan man börjar med medicinen.

Alkohol och droger kan förstärka biverkningar av Gabapentin, som till exempel dåsighet och problem med samordningen av muskelrörelser.

Om man behandlas mot epilepsi och ska minska dosen eller sluta med medicinen ska det ske försiktigt och stegvis i samråd med läkare. Om man slutar med medicinen alltför snabbt ökar risken för att man får fler epilepsianfall.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Om man tar medicinen tillsammans med medel mot sur mage och halsbränna, så kallade antacida, minskar effekten av gabapentin. Därför bör man ta medel mot sur mage och halsbränna minst två timmar före eller efter gabapentin.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli sömniga, trötta, yra eller få svårt att samordna muskelrörelser. Andra kan bli nervösa, oroliga, få minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, svårt att sova, gå upp i vikt eller förlora aptiten. Vissa får magbesvär, ont i huvudet, ofrivilliga ögonrörelser, darrningar, påverkan på synen, talrubbningar, stickningar eller domningar.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd.
Läs mer: Muntorrhet - vad kan man göra själv?

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller gabapentin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller gabapentin är:

  • Neurontin
  • Gabapentin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Gabapentin Nycomed. 

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

14 augusti 2012 15:31

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...