www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Galantamin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet galantamin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Galantamin Actavis
  • Galantamin Krka
  • Galantamin Orion
  • Galantamin Sandoz
  • Galantamin STADA
  • Reminyl.

Vad är galantamin?

Galantamin används för behandling av lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom.

Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen kolinesterashämmare.

I vilka former finns galantamin?

Galantamin finns som långverkande kapslar, så kallade depåkapslar, i styrkorna 8, 16 och 24 milligram. Läkemedlet finns också i flytande form i styrkan 4 milligram per milliliter.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar galantamin

Vid Alzheimers sjukdom uppstår en brist på signalsubstansen acetylkolin i vissa områden i hjärnan. Galantamin ökar halten av acetylkolin i dessa områden vilket gör att minnet och tankeförmågan förbättras.

Galantamin kan inte bota sjukdomen, men kan mildra symtomen under den tid du tar läkemedlet.

Det tar ofta minst en månad innan galantamin verkar. Eftersom läkemedlet inte har effekt på alla bör en läkare med stor erfarenhet av demensvård utvärdera behandlingen efter cirka sex till tolv veckor.

Hur använder du galantamin?

Du ska helst ta medicinen med mat. Du bör dricka mycket vätska under behandlingen för att minska risken för att bli uttorkad.

Kapslarna bör sväljas hela, men om du har svårt att svälja kan innehållet i kapseln tömmas ut och sväljas ner tillsammans med vatten. Kapslarna är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut i kroppen långsamt. På så sätt får du en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Därför ska du inte krossa eller tugga kapslarna.

Galantamin i flytande form kan vara bra om du har svårt att svälja kapslar. Medicinen doseras med en så kallad pipett. Du kan läsa i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen, om hur du använder läkemedlet. En öppnad flaska är hållbar i 3 månader.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Depåkapslarna tas en gång om dagen på morgonen. Depåkapslarna är förpackade i tablettkartor med markerade veckodagar för att underlätta doseringen.

Det flytande läkemedlet tas två gånger dagligen, helst i samband med frukosten och kvällsmålet.

Behandlingen brukar börja med 8 milligram om dagen. Efter en månad utvärderar läkaren behandlingens effekt. Därefter kan dosen vid behov ökas till 16 milligram om dagen. Efter ytterligare en månad görs en ny utvärdering, och om det behövs kan dosen sedan ökas till 24 milligram dagligen.

Om du glömmer att ta en dos kan du hoppa över den och sedan fortsätta som vanligt. Du ska inte ta dubbel dos. Om du glömmer att ta mer än en dos, bör du fråga din läkare om hur du ska fortsätta behandlingen.

Att tänka på när du använder galantamin

Galantamin ska inte användas av personer som har svår leversjukdom eller njursjukdom.

Det är viktigt att berätta för läkaren om du har en hjärt-kärlsjukdom, astma eller någon annan kronisk lungsjukdom. Om du har svårt att kissa eller tidigare har haft krampanfall bör läkaren få veta det. Du bör även berätta om du har haft magsår eller magsmärtor.

Galantamin kan förstärka effekten av vissa bedövningsmedel. Om du ska sövas, till exempel inför en operation, bör du berätta att du använder galantamin.

Om du tar antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID, ofta bör läkaren få veta det eftersom du då kan få mer biverkningar av galantamin.

Du får din vikt kontrollerad under behandlingen eftersom galantamin kan göra att du går ner i vikt.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte använda galantamin tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del kan till exempel må illa och kräkas. Denna biverkan brukar komma i början av behandlingen eller när du har höjt dosen, men brukar gå över inom några dagar.

Vissa kan få ont i magen, sura uppstötningar, diarré, tappa aptiten och gå ner i vikt. Några kan få huvudvärk, eller svettningar. En del kan känna sig yra, trötta eller nedstämda.

Om du får hudutslag med blåsor, hjärtproblem eller krampanfall ska du avsluta behandlingen och kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

12 juni 2017 14:23

Skribent:

1177.se

Granskare:

Staffan Hägg, läkare, professor, specialist i läkemedelslära och psykiatri, Linköpings universitetssjukhus Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...