www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Glibenklamid Recip

Läkemedelsinformation

Vad är Glibenklamid Recip?

Glibenklamid Recip är ett läkemedel mot diabetes. Medicinen används vid typ 2-diabetes när behandling med kost och motion inte räcker. Glibenklamid Recip kan användas som enda läkemedel eller tillsammans med något annat läkemedel mot diabetes.

Det verksamma ämnet är glibenklamid, som tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för sulfonureider.

Recept och högkostnadsskydd

Glibenklamid Recip finns som tabletter i styrkorna 1,75 milligram och 3,5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Man får högt blodsocker och cellerna får för lite energi. Om man har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Det verksamma ämnet i medicinen sänker blodsockret framför allt genom att öka kroppens egen tillverkning av insulin.

Hur tar man medicinen?

Man ska ta medicinen tillsammans med mat eller precis innan man äter eftersom man då får bäst effekt och det också minskar risken att få för lågt blodsocker. Glibenklamid Recip bör tas i samband med frukosten och om man ska ta medicinen två gånger per dag tas den andra dosen en i samband med middagen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Man tar medicinen en, eller ibland två gånger om dagen, en halvtimme före måltid.

Om man har glömt att ta medicinen ska man ta nästa dos som vanligt. Man ska inte ta någon extra dos istället för den glömda dosen.

Viktigt

När man använder Glibenklamid Recip kan blodsockret bli för lågt. Om man känner hunger, matthet, oro eller får svettningar, darrningar, huvudvärk och blir blek kan det bero på att blodsockret blivit för lågt. Sådana symtom kallas känningar och försvinner oftast ganska snabbt när man ätit något sött, till exempel druvsocker. Även ett glas mjölk kan hjälpa.

Om man får svårare symtom, som till exempel muskelstörningar och kramper, måste man genast kontakta läkare för att inte riskera att bli medvetslös.

I samband med vissa kroppsliga påfrestningar kan man behöva byta ut medicinen mot insulin under en period, till exempel vid operationer och allvarligare infektioner.

Under de första veckorna av behandlingen bör man vara försiktig vid bilkörning. Om blodsockret blir för lågt eller för högt kan reaktionsförmågan och synskärpan försämras.

Man bör vara försiktig med alkohol när man tar medicin med glibenklamid. Alkohol kan påverka den blodsockersänkande effekten av medicinen på ett oförutsägbart sätt, oftast ökar effekten.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

När man behandlas med Glibenklamid Recip bör man undvika:

  • läkemedel mot svampinfektioner som innehåller flukonazol eller vorikonazol, till exempel Diflucan och Vfend
  • läkemedel som innehåller sulfametoxazol, till exempel Bactrim och Eusaprim, som används mot bakterieinfektioner
  • läkemedel som innehåller bosentan, till exempel Tracleer, och används för att behandla högt blodtryck i lungorna.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få magbesvär som illamående och kräkningar. Ofta kan biverkningar minska eller försvinna när man har tagit medicinen en tid. Man kan även få övergående problem med synen i början av behandling på grund av den ändrade blodsockerhalten i blodet.

Graviditet och amning

Man ska inte använda Glibenklamid Recip när man är gravid. Om man blir gravid under behandlingen ska man rådgöra med läkare för att få en annan behandling.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller glibenklamid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller glibenklamid är Daonil. 

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 juni 2012 10:59

Skribent:

1177.se

Granskare:

Eva Andersén-Karlsson, läkare, specialist i internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm Maria Krüger Eriksson, apotekare, Mellösa

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...