www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Glimepirid Bluefish

Läkemedelsinformation

Vad är Glimepirid Bluefish?

Glimepirid Bluefish är ett läkemedel mot diabetes. Medicinen används vid typ 2-diabetes när behandling med kost och motion inte räcker. Glimepirid Bluefish kan användas som enda läkemedel eller tillsammans med något annat läkemedel mot diabetes.

Det verksamma ämnet är glimepirid, som tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för sulfonureider.

Recept och högkostnadsskydd

Glimepirid Bluefish finns som tabletter i styrkorna 1, 2, 3 och 4 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Man får högt blodsocker och cellerna får för lite energi. Om man har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Det verksamma ämnet i medicinen sänker blodsockret framför allt genom att öka kroppens egen tillverkning av insulin.

Hur tar man medicinen?

Man ska ta medicinen tillsammans med mat eller precis innan man äter eftersom man då får bäst effekt och det också minskar risken att få för lågt blodsocker. Glimepirid Bluefish bör tas i samband med frukosten eller dagens första måltid.

Tabletterna ska sväljas hela och får inte krossas eller tuggas.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Man tar medicinen en gång om dagen till frukost eller vid dagens första måltid.

Om man har glömt att ta medicinen ska man ta nästa dos som vanligt. Man ska inte ta någon extra dos istället för den glömda dosen.

Viktigt

När man använder Glimepirid Bluefish måste man tänka på att blodsockret kan bli för lågt. Då kan man få så kallade känningar med svettningar, skakningar, oro, hjärtklappning och hungerskänsla. Då hjälper det ofta att dricka mjölk eller att äta druvsocker.

Om man får kramper måste man genast kontakta läkare för att inte riskera att bli medvetslös och hamna i koma.

Om man har dåligt fungerande njurar eller lever ska man rådgöra med läkare innan man börjar ta tabletterna.

I samband med olycksfall, operationer och febertillstånd kan det bli nödvändigt att sluta med medicinen och i stället behandlas med insulin.

Under de första veckorna av behandlingen bör man vara försiktig vid bilkörning. Om blodsockret blir för lågt eller för högt kan reaktionsförmågan och synskärpan försämras.

Alkohol kan förstärka eller försvaga den blodsockersänkande effekten av medicinen på ett oförutsägbart sätt. Om man känner sig osäker bör man diskutera frågan med läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör inte ta läkemedel mot svampinfektioner som innehåller till exempel flukonazol eller vorikonazol när man behandlas med Glimepirid Bluefish eftersom blodsockret kan påverkas.

Dosen av Glimepirid Bluefish kan behöva ändras om man till exempel använder vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar som innehåller ranitidin som finns i bland annat Inside och Zantac.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen, men en del personer kan till exempel få övergående problem med synen i början av behandlingen på grund av den ändrade blodsockerhalten. Man kan också få överkänslighetsreaktioner i huden.

Graviditet och amning

Man ska inte använda Glimepirid Bluefish när man är gravid. Om man blir gravid under behandlingen ska man rådgöra med läkare för att få en annan behandling.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar troligen över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller glimepirid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller glimepirid är

  • Amaryl
  • Glimepirid med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Glimepirid STADA.

 Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 juni 2012 10:50

Skribent:

1177.se

Granskare:

Eva Andersén-Karlsson, läkare, specialist i internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm Maria Krüger Eriksson, apotekare, Mellösa

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...