www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Hjälp att sluta röka

Sammanfattning

Du har säkert redan hört alla argument för att sluta röka: rökning skadar din hälsa, förkortar ditt liv och belastar ekonomin. Om du planerar för att sluta röka är det viktigaste att du själv verkligen vill. Ställ därför först två frågor till dig själv: Varför röker jag? Varför vill jag sluta röka?

Att vara röksugen handlar om kroppens starka nikotinberoende, men också till stor del om vanor och inlärt beteende. Hos alla rökare utvecklas personliga kopplingar mellan rökning och till exempel mat, dryck, personer eller särskilda platser. Hos många finns liknande kopplingar mellan rökning och stress eller nedstämdhet. Det är dessa kopplingar som kallas för det psykologiska beroendet.

Högt pris för nikotinet

Hjärnan har ett belöningssystem. För dig som är rökare utvecklar belöningssystemet ett beroende av nikotin. Eftersom tobaksröken innehåller så många skadliga ämnen är risken för cancer, hjärtinfarkt, infertilitet, impotens och mycket annat en del av priset du betalar för nikotinet.

Vinster med att sluta röka

Den bästa behandlingen är naturligtvis att sluta röka – att du behandlar dig själv med ett rökstopp. Kroppen reagerar nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Därför är det aldrig för sent att sluta röka och ge dig själv chansen att må bättre.

Inom ett dygn

När du bestämt dig och gör ett rökstopp börjar den positiva förändringen i din kropp:

 • Efter 20 minuter har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå.
 • Efter 8 timmar har kolmonoxidhalten i ditt blod minskat och närmar sig det normala.
 • Efter 8 timmar känner du dig mindre trött.
 • Redan efter 24 timmar har riskerna för att du ska få en hjärtinfarkt börjat minska.

Inom ett halvår

Under det närmaste halvåret fortsätter kroppens reparationsarbete:

 • Efter två till tolv veckor har din lungfunktion och blodcirkulation blivit så pass mycket bättre att det bör kännas lättare att promenera. Din hud har fått en friskare rosa ton, i stället för den gamla, grå.
 • Det kan ta 4 – 6 månader innan du märker minskad hosta och slembildning. Då har flimmerhåren i dina luftrör återhämtat sig och arbetar för fullt för att städa dina lungor och ta hand om andra luftföroreningar.

Ett år efter rökstoppet

 • Efter ett år har ditt immunförsvar blivit bättre. Du kan lättare stå emot förkylningar och sjukdomar. Risken för att du ska få allergier och luftrörskatarr har minskat betydligt.
 • Efter ett år är risken för hjärtinfarkt minskad. Hos kvinnor verkar det som att risken för hjärtsjukdom minskar mycket snabbare än för män – redan tre till fem år efter rökstoppet ligger du på samma nivå som ickerökarna om du är kvinna.

Resten av livet utan cigaretter

Vinsten med rökstopp fortsätter resten av ditt liv.

 • Efter fem år har risken för att du ska utveckla cancer halverats. Det gäller till exempel lung-, strup- och bukspottkörtelcancer. Risken för att du ska få en stroke eller hjärtinfarkt har minskat till en nivå som närmar sig icke-rökarens. Och du har på många olika sätt fått ett friare och rikare liv.

Liten sluta röka-skola

Hur ser du på ditt rökstopp? Vill du sluta ganska snart eller tänker du på en tidpunkt längre fram i tiden? Vill du avbryta tvärt eller trappa ner? Vilka förberedelser känner du dig motiverad att göra? Kan du tänka dig att öva på att till exempel göra vissa situationer och platser rökfria?

Gör så här:

 1. Bestäm ett datum när du ska sluta röka. Sedan kan du förbereda dig i olika steg.
 2. Stärk din motivation att sluta röka – samla ihop material, gör en lista över skäl för att sluta.
 3. Testa ditt röksug – skriv ner alla cigaretter du röker, vad du gör just då och betygsätt sedan hur viktig just den cigaretten är. Var det en nödvändig, utsökt god cigarett eller en slentrianrökt, onödig cigarett? Håll gärna på minst en vecka, då kan du se om du har rökt extra mycket vissa dagar och fundera över orsaken.
 4. Skapa rökfria zoner – sluta röka helt och hållet på de ställen där du tillbringar din mesta tid, till exempel jobbet, skolan eller hemma.
 5. Om du vill kan du göra en hälsoplan som ett extra stöd.

Dagen S

Så var det då dags för dagen S! En del bara slutar och sedan är det klart. Andra får abstinensbesvär den första tiden och behöver hjälp av exempelvis nikotinläkemedel. Den fysiska abstinensen pågår som längst ett par veckor. Därefter är det det psykologiska beroendet som du får kämpa mot. Återfall är vanliga, men de går att förebygga på olika sätt. Det är då din egen vilja att sluta sätts på prov. Ge inte upp för lätt!

Det finns hjälp och stöd

Du kan få stöd och råd hos Sluta-Röka-Linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon.

Om du istället vill träffa någon kan du kontakta din vårdcentral. Det finns många duktiga distriktssköterskor som är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Senast uppdaterad:

18 oktober 2017 16:29

Skribent:

1177.se

Granskare:

Hans Gilljam, professor i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Helena Vogel, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...