www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Högkostnadsskydd för öppenvård

Sammanfattning

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting eller en region. Högkostnadsskyddet för öppenvård gäller också om du söker vård i ett annat landsting eller i en annan region än där du bor.

Vad innebär högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

Ett landsting eller en region kan besluta om ett lägre belopp än 1 150 kronor för högkostnadsskyddet i det landstinget eller den regionen.

Hur räknas perioden på tolv månader?

Perioden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året det görs. När du har betalat upp till den nivå som landstinget eller regionen har beslutat om får du ett så kallat frikort. Du kan behöva spara dina kvitton och själv se till att besöken registreras, om vårdgivaren eller landstinget inte sparar uppgifterna elektroniskt. Fråga vid besöket om du är osäker på hur du ska göra.

Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet nästa gång.

Ett exempel: Du gör ditt första vårdbesök 25 april ett år. Efter ett antal besök har du betalat totalt 1 150 kronor i patientavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året därpå.

Elektroniska frikort

Det varierar mellan landsting och regioner hur frikortet ser ut. Det kan vara ett kort som du ska ta med dig när du söker vård. Frikortet kan också vara helt elektroniskt och då behöver du inget kort.  

Du kan behöva ta med dig en papperskopia av ditt elektroniska frikort om du ska få vård i ett annat landsting eller region. Ta kontakt med ditt landsting eller din region för att få ett sådant.

Kontakta det landsting där du ska få vård eller där du fick vård om du har frågor om högkostnadsskyddet eller frikortet.

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för följande:

  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • förebyggande åtgärder
  • ett uteblivet besök
  • kostnader för kopior av din journal.

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte heller för de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus. Det brukar inte heller gälla för de expeditionsavgifter som tas ut om du betalar på kredit eller får fakturan hemskickad.

Läs mer om patientavgifter inom vården. 

Senast uppdaterad:

1 januari 2019 16:39

Skribent:

1177.se

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...