www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Imovane

Läkemedelsinformation

Vad är Imovane?

Imovane är ett snabbverkande sömnmedel. Medicinen används framför allt vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär, till exempel om man har svårt att somna, om man vaknar under natten eller för tidigt på morgonen. Medicinen kan också användas under begränsad tid vid långvariga sömnbesvär.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepinbesläktade sömnmedel. Det verksamma ämnet är zopiklon.

Recept och högkostnadsskydd

Imovane finns som tabletter i styrkorna 5 milligram och 7,5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Zopiklon förstärker GABA:s sömngivande effekt. Det gör att man lättare kan somna in, att man vaknar färre gånger på natten och att man kan sova längre på morgonen.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna verkar snabbt, vanligen inom en halvtimme. Därför ska man ta tabletten precis innan man går och lägger sig. Det går också bra att ta den när man upptäcker att man inte kan sova. Man bör inte ligga ner när man tar tabletten.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos för vuxna är en tablett på 5 milligram när man går och lägger sig. Om detta inte hjälper bör man rådgöra med läkare, som kan höja dosen upp till 7,5 milligram.

Behandlingen bör vara tillfällig och ska helst inte överstiga fyra veckor. Läkaren bedömer hur länge man behöver använda medicinen. Om sömnbesvären inte går över bör man rådgöra med läkare och mer noggrant gå igenom orsakerna till besvären.

Det finns inte tillräckliga kunskaper om hur barn påverkas av Imovane. Därför bör medicinen inte användas av barn.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har allvarlig leversjukdom, svår muskelsvaghet, så kallad myastenia gravis, eller andningsuppehåll under sömnen, sömnapné.

Man bör undvika alkohol när man tar medicinen. Alkohol och zopiklon kan förstärka varandras effekter. Sömnmedel kan tillsammans med alkohol ge kraftiga reaktioner, som till exempel förvirring eller minnesförlust.

Man bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när man använder medicinen. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Man kan då få kraftigare effekt av medicinen och ökad risk för biverkningar.

Det finns en risk för att bli beroende av medicinen. Därför är det viktigt att följa läkarens anvisningar. Om man är eller har varit beroende av droger eller alkohol bör man ta upp det med sin läkare innan man börjar behandlingen med medicinen.

Om man har tagit sömnmedlet under en längre tid ska man inte sluta ta medicinen plötsligt. Då kan man drabbas av till exempel sömnbesvär, huvudvärk, muskelsmärtor eller svettningar. Man kan också bli orolig, irriterad eller förvirrad. För att undvika dessa besvär brukar dosen minskas gradvis, innan man helt slutar att ta medicinen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Imovane tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli dåsiga eller få bitter smak i munnen, som ofta försvinner efter en tids behandling.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd.
Läs mer: Muntorrhet - vad kan man göra själv?

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller zopiklon. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller zopiklon är Zopiklon eller Zopiclone med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Zopiklon Mylan.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

18 september 2012 15:50

Skribent:

1177.se

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...