www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Insulinanaloger - snabbverkande

Läkemedel som innehåller insulin i form av snabbverkande insulinanaloger, till exempel insulin lispro, insulin aspart och insulin glulisin, finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Apidra
 • Apidra (Clickstar m.fl. injektionspennor)
 • Apidra (SoloStar)
 • Humalog
 • Humalog KwikPen
 • NovoRapid
 • NovoRapid FlexPen
 • NovoRapid Innolet
 • NovoRapid Penfill
 • NovoRapid Pumpcart.

Vad är insulin?

Insulin tas som sprutor och används framför allt vid typ 1-diabetes, när kroppen har slutat att producera eget insulin. Ibland kan det också användas vid typ 2-diabetes när behandling med tabletter inte räcker.

I en insulinanalog är insulinets uppbyggnad något ändrad jämfört med kroppens eget insulin. Det gör att effekten kommer snabbare. Snabbverkande insulinanaloger kallas därför även direktverkande insulin. Det är måltidsinsulin, som tas i anslutning till en måltid.

Snabbverkande insulinanaloger finns i olika förpackningar:

 • cylinderampuller som används tillsammans med ett injektionshjälpmedel, en så kallad insulinpenna eller insulinpump
 • förfyllda insulinpennor (FlexPen, Innolet, KwikPen, SoloStar)
 • injektionsflaskor som används tillsammans med vanliga sprutor.

Snabbverkande insulinanaloger kan också användas i insulinpumpar.

Läkemedel som innehåller insulin är receptbelagda.

Så här fungerar insulin

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Det leder till högt blodsocker och att cellerna får för lite energi. Om du har typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Om du har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Medicinen gör att socker kan transporteras från blodet in i kroppens olika celler.

Snabbverkande insulinanaloger börjar sänka blodsockret efter ungefär 15-20 minuter och har som störst effekt efter cirka en halvtimme och upp till två timmar efter det att du har tagit sprutan. Effekten sitter i upp till cirka fem timmar. Men effekten varierar mycket från person till person och beror bland annat på vilken typ av diabetes du har, hur stor dos du har tagit och var på kroppen du tagit sprutan.

Snabbverkande insulinanaloger kan kombineras med annan typ av insulin som har mer långverkande effekt.

Hur använder du insulinet?

Gör så här

Snabbverkande insulinanaloger är en klar vätska som du tar med en spruta under huden. Använd bara läkemedlet om det har förvarats på rätt sätt och om vätskan är klar och färglös.

Sjukvårdspersonal visar hur du ska ta sprutan och hur insulinpennan fungerar. Du bör också noga läsa den information som följer med läkemedelsförpackningen.

Ta sprutan under huden, gärna på magen, eftersom det ger snabbast effekt. Genom att ta sprutan på olika ställen varje gång undvik er du att få knölar i huden. Ta insulinet strax före en måltid.

Förvara insulinet i kylskåp tills det ska användas. Insulin får inte frysas så lägg det inte nära kylelementet. När du har börjat använda en injektionsflaska, cylinderampull eller förfylld penna ska den förvaras i rumstemperatur och är då hållbar i fyra veckor.

Skydda insulinet från ljus. Ljus gör att insulin bryts ner och blir mindre effektivt. Förvara injektionsflaskan i kartongen. Förvara de förfyllda pennorna och pennor med en cylinderampull i med skyddshuven påsatt.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Snabbverkande insulinanaloger tas vanligen 3-4 gånger om dagen.

Att tänka på när du tar insulin

Viktigt

Det är viktigt att insulindosen är lagom i förhållande till hur mycket du äter och hur mycket energi du gör av med, till exempel genom motion och kroppsarbete. Vid för låg insulindos stiger blodsockret, hyperglykemi, och vid för hög insulinmängd sjunker blodsockret, hypoglykemi.

Om du känner hunger, matthet, svettningar, oro eller får darrningar, huvudvärk och blir blek kan det vara tecken på att blodsockret blivit lågt. De här symtomen kallas insulinkänning och försvinner oftast ganska snabbt om du äter något sött, till exempel druvsocker, sockerbitar eller något annat med mycket socker i. Även ett glas mjölk kan hjälpa. Tänk på att alltid ha med druvsockertabletter eller sockerbitar.

Var försiktig vid bilkörning om du vet med dig att du ofta får lågt blodsocker. Anledningen är att reaktionsförmågan och synskärpan blir sämre vid lågt blodsocker.

Vid utlandsresa ska du tänka på att tidsskillnader mellan länder kan innebära att du måste ta läkemedlet och äta på andra tider än när du är hemma.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som är kopplade till en alltför kraftig sänkning av blodsockret, en insulinkänning.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda insulinanaloger när du är gravid. Du kan använda dem när du ammar, insulinbehandlingen medför inte någon risk för spädbarnet men dosen kan behöva ändras.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

29 juni 2017 10:12

Skribent:

1177.se

Granskare:

Eva Andersén-Karlsson, läkare, specialist i internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...