www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Ipren

Läkemedelsinformation

Vad är Ipren?

Ipren är ett läkemedel som lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Medicinen används för att lindra tillfällig smärta, till exempel huvudvärk, tandvärk och mensvärk. Den kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver man inte alltid ta medicinen om man bara har lätt eller måttlig feber. Medicinen kan också användas för att behandla smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar.

Ipren gel kan användas för att lindra lätta smärtor i muskler eller leder i samband med till exempel en sportskada.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare, även kallade NSAID. Det verksamma ämnet i medicinen är ibuprofen.

Recept och högkostnadsskydd

Ipren finns som tabletter i olika styrkor. Ipren 200 och 400 milligram kan köpas receptfritt. Ipren i styrkan 600 milligram är receptbelagd.

Ipren finns även i flytande form, så kallad oral suspension i styrkan 20 milligram per milliliter, som kapslar i styrkan 400 milligram och som stolpiller i styrkan 60 milligram. Dessutom finns Ipren som gel som man smörjer på huden. Ipren i flytande form, kapslar, stolpiller och gel kan köpas receptfritt.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar även bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas. Medicinen sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

En tablett lindrar oftast smärta inom en halvtimme, men tiden kan variera. Maximal effekt får man inom en till två timmar och effekten varar i cirka sex timmar. Den antiinflammatoriska effekten kommer först efter ett par dagars regelbunden användning.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta medicinen med eller utan mat.

Tabletterna sväljer man med vätska.

Kapslarna ska sväljas hela med vätska. Kapslarna verkar snabbare om man tar dem på fastande mage.

Stolpillret ska föras in i ändtarmen, helst med den trubbiga änden först. Om stolpillret har mjuknat kan man spola det i kallt vatten innan det tas ut ur folieförpackningen. Stolpiller kan vara bra att använda mot smärta och feber om man till exempel har svårt att svälja, mår illa eller kräks.

Vid mensvärk bör man ta medicinen så snabbt som möjligt när man känner att besvären är på väg.

Gelen masseras in i huden, på den plats där man har ont, under några minuter. Man kan uppleva en svagt kylande känsla när gelen masseras in. Man ska tvätta händerna efteråt eftersom gelen verkar irriterande på ögon och slemhinnor. När man använder gelen ska man undvika direkt solljus och solarium genom att till exempel täcka det område som behandlas med kläder under hela behandlingen och minst två veckor efteråt.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Doseringen varierar från person till person och beroende på varför man tar medicinen.

Vid tillfällig smärta är en vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år 200-400 milligram 1-4 gånger per dygn, men högst 1200 milligram per dygn.

Vid mensvärk tar man 400 milligram 1-3 gånger per dygn.

Doseringen för barn mellan 6-12 år är 200 milligram 1-3 gånger per dygn. Man ska inte ge Ipren tablett 200 milligram till barn under sex år eller Ipren tablett 400 milligram till barn under tolv år utan att en läkare har rekommenderat det.

Ipren i flytande form och stolpiller kan ges till barn från 6 månaders ålder under högst 3 dagar i följd om inte läkare föreskriver annat. Dosen beror på barnets vikt. 

Om man behöver dela stolpillret är det lättast att dela det tvärs över. Om man vill dela det på längden är det bra att använda en vass och tunnbladig kniv. Det kan underlätta att låta stolpillret vara kvar i folien medan man skär igenom det.

Gelen kan användas av vuxna och ungdomar över 16 år. Gelen smörjs in tre gånger dagligen. Hur stor mängd som behövs beror på hur stort område som ska behandlas. Man ska inte använda gelen längre än 7 dagar utan att läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Om man har eller har haft vissa sjukdomar ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen. Det gäller till exempel ökad risk för blödning, magsår, hjärtsvikt, inflammatorisk tarmsjukdom eller någon njur- eller leversjukdom.

Man ska rådgöra med läkare om man har astma. Medicinen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har astma.

Man ska också rådgöra med läkare om man har hjärtproblem eller tidigare har haft stroke eller om man har en ökad risk för dessa tillstånd på grund av blodtryckssjukdom, diabetes eller livsstil (till exempel om man röker eller inte motionerar regelbundet). Det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke vid användning av medicinen. Risken är större om man använder höga doser av medicinen under lång tid.

Man bör inte använda medicinen i samband med vattkoppor eftersom den då kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Gelen ska inte smörjas på öppna sår, infekterad hud, akne eller eksem. Man ska inte heller använda gelen under lufttäta bandage eftersom det kan göra att kroppen tar upp mer av läkemedlet och risken för biverkningar ökar.

Medicinen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran.

Man ska rådgöra med läkare innan man tar medicinen om man använder vissa mediciner mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt och om man använder mediciner mot depression som kallas SSRI.

Man ska inte ta Ipren tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

 Medicinen kan motverka effekten av läkemedlet Trombyl, som används mot blodpropp.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Medicinen kan också öka risken för magsår. Andra kan till exempel bli trötta, få ont i huvudet eller hudutslag.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om man får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska man genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör man inte använda medicinen utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska man inte använda medicinen alls.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller ibuprofen. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på andra läkemedel som innehåller ibuprofen är:

  • Alindrin
  • Ardinex, som även innehåller kodein
  • Brufen och Brufen Retard
  • Ibumetin
  • Ibuprofen.

 

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

14 maj 2012 17:02

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...