www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Irbesartan och hydroklortiazid i kombination

Läkemedel som innehåller båda de verksamma ämnena irbesartan och hydroklortiazid finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • CoAprovel
  • Irbesartan/Hydroklorotiazid Actavis
  • Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz
  • Irbesartan/Hydrochlorothiazide STADA
  • Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva.

Vad är irbesartan och hydroklortiazid?

Irbesartan och hydroklortiazid används vid högt blodtryck.

Irbesartan tillhör läkemedelgruppen angiotensinreceptorblockerare, även kallad angiotensin-2-antagonister. Hydroklortizid tillhör läkemedelsgruppen vätskedrivande medel, som också kallas diuretika.

I vilka former finns irbesartan och hydroklortiazid?

Irbesartan och hydroklortiazid finns som tabletter i olika styrkor. Mängden irbesartan är 150 eller 300 milligram, och mängden hydroklortiazid är 12,5 eller 25 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

När blodcirkulationen i kroppen är försämrad blir även genomblödningen av njurarna försämrad. För att inte njurarna ska fungera sämre kompenserar kroppen den försämrade genomblödningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna.

Irbesartan minskar den blodtryckshöjande effekten av angiotensin-2. Då vidgas blodkärlen. Det leder till att blodtrycket sjunker.

Hydroklortiazid är ett svagt urindrivande ämne som ökar utsöndringen av vätska ur kroppen. Det vidgar dessutom de mindre blodkärlen. Dessa egenskaper leder till att blodtrycket sänks. En tillsats av hydroklortiazid i låg dos räcker för att förstärka den blodtryckssänkande effekten av irbesartan. Den vätskedrivande effekten av denna dos hydroklortiazid är liten.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit medicinen och den varar under upp till ett dygn. När du börjar behandlingen kan det dröja upp till sex veckor innan blodtrycket har sjunkit maximalt.

Hur använder jag irbesartan och hydroklortiazid?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är en tablett en gång om dagen.

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du tar irbesartan och hydroklortiazid

Det kan ta en tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången du behandlas. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare direkt om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel yrsel, svimningskänsla eller magbesvär, särskilt i början av behandlingen. Vissa kan till exempel bli trötta eller få huvudvärk.

Graviditet och amning

Du ska inte använda läkemedlet när du är gravid. Irbesartan påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Hydroklortiazid passerar över i modersmjölken. Det inte klarlagt om irbesartan passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller irbesartan eller hydroklortiazid

Det finns andra läkemedel som innehåller irbesartan eller hydroklortiazid, antingen som enda verksamma ämne eller tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

18 augusti 2016 11:09

Skribent:

1177.se

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...